Dodawanie produktów do Sieci realizacji Shopify

Zanim wyślesz produkt do Sieci realizacji Shopify (SFN) w celu realizacji zamówień, musisz dodać go do sieci SFN w panelu administracyjnym Shopify lub aplikacji SFN. Do SFN dodawaj tylko te produkty, które chcesz zrealizować i które spełniają wymagania kwalifikacyjne SFN dotyczące produktów.

Warianty produktu można dodawać do SFN z poziomu sklepu w następujący sposób:

 • poprzez dodanie produktów pojedynczo lub zbiorczo na karcie Zapasy w aplikacji SFN
 • poprzez dodanie pojedynczego produktu lub wariantu na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify

Dodawaj produkty pojedynczo lub zbiorczo do aplikacji SFN

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Fulfillment Network.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Zapasy > Dodaj produkty.

 5. Wybierz warianty produktu, które chcesz dodać do SFN.

 6. Kliknij Sprawdź kwalifikowalność.

 7. Jeśli w jakimkolwiek wariancie brakuje jednostek SKU lub kodów kreskowych bądź są zduplikowane, rozwiąż te problemy, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Sprawdź w edytorze zbiorczym, a następnie zaktualizuj szczegóły produktu.
  2. Kliknij ponownie Sprawdź kwalifikowalność.
 8. Sprawdź, czy produkty należą do jednej z wymienionych kategorii.

 9. Jeśli jakieś produkty należą do wymienionych kategorii, usuń te produkty.

 10. Kliknij opcję Dodaj produkty.

Atrybuty specjalnej obsługi dla SFN

Dodanie atrybutów specjalnej obsługi pozwala na przekazanie pracownikom sieci SFN instrukcji dotyczących sposobu obsługi produktów, które docierają do centrum realizacji SFN. Po dodaniu do produktów szczegółów realizacji możesz wybrać następujące atrybuty specjalnej obsługi:

 • Ten produkt jest delikatny - Produkt jest łatwy do uszkodzenia i należy obchodzić się z nim ostrożnie.
 • Ten produkt ma okres ważności - Produkt łatwo się psuje i należy go śledzić za pomocą kodu kreskowego i kodu SKU.
 • Ten produkt sterowany wg partii - Produkt jest śledzony i wymaga identyfikacji w przypadku wycofania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo