Informacje Shopify Fulfillment Network

W panelu administracyjnym Shopify możesz uzyskać dostęp do raportów śledzących sposób, w jaki sieć Shopify Fulfillment Network (SFN) wpływa na Twoją firmę. Możesz na przykład uruchomić raport, aby śledzić realizację deklaracji dotyczącej terminu dostawy lub szybkość dostawy. Informacje te możesz wykorzystać, aby zapewnić swoim klientom niezawodną realizację dostaw. Dzięki informacjom SFN możesz uzyskać przegląd realizacji zamówień i dostaw.

Wyświetl informacje SFN

Jeśli masz aktywowany kanał SFN, możesz uzyskać dostęp do informacji o wpływie SFN na działalność Twojej firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Przegląd.

Pasek informacji pojawia się na górze strony Przegląd. Za pomocą strzałki menu rozwijanego możesz wybrać informacje z ostatnich 30, 60 lub 90 dni. Pasek informacji zawiera następujące dane:

 • informacje z ostatnich 30, 60 lub 90 dni
 • liczba zrealizowanych zamówień
 • procent terminowych dostaw
 • procent terminowych wysyłek

Strona informacji

Możesz kliknąć pasek informacji, aby wyszukać bardziej szczegółowe dane dla każdej informacji wyświetlanej na pasku informacji, a także deklarowane szybkości dostawy. Informacje są prezentowane na wykresach i zawierają zestawienie kluczowych wskaźników, wartości procentowych i etykiet. Najeżdżając kursorem na wykres lub tytuł, możesz dowiedzieć się więcej o konkretnej informacji.

Opis informacji

Zrealizowane zamówienia

Informacji o zrealizowanych zamówieniach można użyć, aby znaleźć liczbę zamówień, które zostały dostarczone do klientów w ciągu 30, 60 lub 90 dni.

Deklarowane szybkości dostawy

Jeśli aktywowano usługę Shop Promise, informacji o deklarowanych szybkościach dostawy można użyć, aby wyszukać procent zamówień, które zostały zrealizowane i miały jednodniowy, dwudniowy, trzydniowy, czterodniowy lub dłuższy przewidywany termin dostawy. W przypadku kwalifikującego się zamówienia znaczek Shop Promise jest wyświetlany na stronach produktów, stronie realizacji zakupu oraz w aplikacji Shop. Dowiedz się więcej o Shop Promise.

Jeśli usługa Shop Promise jest dezaktywowana, informacja o deklarowanych szybkościach dostawy jest obliczana przez SFN na podstawie umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług przypisanych do zamówień przez SFN.

Terminowa wysyłka

Informacji o terminowej wysyłce można użyć do porównania czasu wysyłki deklarowanego klientowi z rzeczywistym czasem wysyłki. Wysyłka jest uznawana za terminową, gdy zamówienie zostało wysłane najpóźniej w przewidywanej dacie wysyłki.

Za pomocą poniższego wzoru możesz obliczyć odsetek terminowych wysyłek:

 Terminowa wysyłka = Łączna liczba zamówień wysłanych najpóźniej w przewidywanej dacie wysyłki x 100 / Łączna liczba zamówień, które zostały wysłane 

Terminowa dostawa

Informacji o terminowej dostawie można użyć, aby śledzić zgodność dostawy z ustaleniami. Dostawa jest uważana za terminową, gdy zamówienie zostało dostarczone najpóźniej w przewidywanej dacie dostawy.

Na przykład, jeśli zamówienie ma zostać dostarczone do 20 czerwca, jest ono uznawane za dostarczone terminowo w przypadku realizacji dostawy między 17 czerwca a 20 czerwca. Jeśli zamówienie zostanie dostarczone po 20 czerwca, dostawa zostanie uznana za opóźnioną.

Za pomocą poniższego wzoru możesz obliczyć wskaźnik terminowości dostaw:

 Całkowita liczba dostaw, które zrealizowano najpóźniej w przewidywanej dacie dostawy x 100 / Całkowita liczba dostarczonych zamówień 

Dostawa może dotrzeć z opóźnieniem z takich powodów, jak problemy z zarządzaniem zapasami, problemy z realizacją zamówienia, opóźnienia przewoźnika lub problemy z dostawą. Możesz zapobiec opóźnieniom w dostawie zamówień, wykonując poniższe czynności:

Mapa zasięgu

Możesz użyć mapy zasięgu, aby wyświetlić zasięg dostaw w Stanach Zjednoczonych z wybraną szybkością. Na mapie zasięgu wyświetlane są przewidywane terminy dostaw jednego produktu. Najeżdżając kursorem na mapę zasięgu, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o dostawie produktów do określonego stanu.

Przykład: masz wielu klientów w stanie Wirginia i chcesz dostarczyć zamówienia w ciągu dwóch dni. Na mapie zasięgu możesz najechać kursorem na stan Wirginia, aby sprawdzić możliwość dostawy w terminie dwóch dni do wszystkich hrabstw w Wirginii.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Zapasy.
 5. Kliknij produkt, dla którego chcesz wyświetlić zasięg wysyłki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo