Shop Promise

Jeśli masz aktywowane daty dostawy i wysyłasz produkt, który zostanie dostarczony w ciągu maksymalnie pięciu dni kalendarzowych, masz prawo do wyświetlenia w swoim sklepie online znaczka Shop Promise.

Znaczek Shop Promise pojawia się obok dat dostawy w przypadku kwalifikujących się dostaw realizowanych w ciągu maksymalnie pięciu dni kalendarzowych. Znaczek Shop Promise może być wyświetlany na stronach produktów oraz podczas realizacji zakupu przez klienta. Przyczynia się on do zbudowania zaufania i zwiększenia współczynników konwersji, informując klientów, że w przypadku ich zamówienia zapewniona jest szybka i rzetelna dostawa. Znaczek Shop Promise może również zwrócić uwagę na zachęty w Twoim sklepie, takie jak darmowa wysyłka w stosownym przypadku.

W przypadku produktów, które są wysyłane w ciągu maksymalnie dwóch dni kalendarzowych, obok znaczka Shop Promise pojawia się również informacja o dostawie następnego dnia lub w ciągu dwóch dni.

Znaczek Shop Promise może również zwiększyć współczynniki konwersji, informując klientów, że Twój sklep rzetelnie i szybko realizuje dostawy, np. poprzez wyróżnienie informacji o darmowej wysyłce w stosownym przypadku.

Kwalifikowalność

Aby aktywować znaczek Shop Promise, musisz spełnić kryteria dotyczące wyświetlania dat dostawy.

Zmiany dat dostawy

Zmiany dokonane w zamówieniu po jego złożeniu mogą spowodować zmianę daty dostawy. Jeśli daty dostawy ulegną zmianie, należy rozważyć skontaktowanie się z klientami, aby ich o tym poinformować.

Niedotrzymanie dat dostawy

Istnieje kilka powodów realizacji dostawy po przewidywanej dacie, na które SFN nie ma wpływu.

Mimo że nasi partnerzy zajmujący się wysyłką i realizacją stale pracują nad utrzymaniem poziomów usług dostawy, wysyłki mogą trwać dłużej niż zwykle w następujących szczytowych okresach wysyłki:

  • w piątek po Święcie Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych
  • w tygodniu z Cyber Monday
  • w pierwszym tygodniu grudnia
  • w każdy poniedziałek w grudniu
  • od 12 do 25 grudnia
  • w sylwestra

Następujące nieoczekiwane zdarzenia mogą również powodować opóźnienia wysyłki:

  • znaczące wąskie gardła w sieciach przewoźników
  • błędy techniczne i nieprawidłowe adresy
  • wszelkie przerwy u przewoźnika poza kontrolą sieci realizacji

Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji w aplikacji SFN, możesz skontaktować się z pomocą techniczną SFN.

Możesz przesłać reklamację dotyczącą przesyłki za pośrednictwem Sieci realizacji Shopify (SFN), jeśli korzystasz z logistyki Shopify na potrzeby realizacji zamówień, a zamówienie nie zostanie dostarczone do klienta w obiecanym terminie dostawy.

Gwarancja Shop Promise

Jeśli klient złożył zamówienie z znaczkiem Shop Promise, a zamówienie nie dotarło obiecanym terminie dostawy, może złożyć wniosek o wydanie przedpłaconej karty debetowej na kwotę nieprzekraczającą wysokości opłaty za przesyłkę. Koszt przedpłaconej karty debetowej jest pokrywany przez Shopify. Klienci mogą złożyć tylko jedną reklamację w przypadku każdego zamówienia Shop Promise. Twoi klienci mogą dowiedzieć się więcej o gwarancji Shop Promise, odwiedzając Centrum pomocy Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo