Shop Promise สำหรับ SFN

คุณสามารถใช้ SFN เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของสินค้าคงคลัง ลดระยะเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ และเพิ่มจํานวนอิมเพรสชั่นของเครื่องหมาย Shop Promise ให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เครื่องหมาย Shop Promise จะปรากฏด้านข้างวันที่จัดส่งของการจัดส่งที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในเวลาไม่เกิน 5 วันตามปฏิทิน หากคำสั่งซื้อนั้นที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เครื่องหมาย Shop Promise จะแสดงบนหน้าสินค้าและตลอดประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า รวมถึงแอป Shop นอกจากนี้ Shop Promise ยังช่วยเน้นให้เห็นถึงสิ่งจูงใจต่างๆ ในร้านค้าของคุณ เช่น การจัดส่งฟรี (หากมี) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shop Promise

วันที่จัดส่งที่พลาดไป

มีเหตุผลบางประการที่อาจส่งผลให้การจัดส่งมาถึงล่าช้ากว่าวันที่จัดส่งที่ประมาณไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่อยู่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SFN

แม้ว่าพาร์ทเนอร์การจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อของเราจะรักษาระดับบริการการจัดส่งของเราไว้อย่างต่อเนื่อง แต่การจัดส่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเนื่องจากช่วงเวลาการจัดส่งที่มีผู้ใช้บริการการจัดส่งมากดังต่อไปนี้:

  • วันศุกร์หลังจากวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา
  • สัปดาห์ไซเบอร์มันเดย์
  • สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม
  • ทุกวันจันทร์ในเดือนธันวาคม
  • ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม
  • ในวันสิ้นปี

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งได้:

  • ความขัดข้องอย่างมีนัยสำคัญในเครือข่ายของผู้ให้บริการขนส่ง
  • ข้อผิดพลาดทางเทคนิคและที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง
  • การหยุดชะงักใดๆ จากผู้ให้บริการขนส่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเครือข่ายการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการในแอป SFN คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN ได้

คุณสามารถส่งใบร้องเรียนความเสียหายจากการขนส่งกับ Shopify Fulfillment Network (SFN) ได้ หากคุณใช้งาน SFN เพื่อจัดการคำสั่งซื้อ และยังไม่ได้จัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าตามวันที่จัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี