ดำเนินการเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โดยอัตโนมัติด้วย Flow

Shopify Flow คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ภายในร้านค้าและบนแอปต่างๆ ของคุณได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Shopify Flow ในการดำเนินงานระหว่าง Shopify admin กับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) บางประเภทโดยอัตโนมัติได้ โดยคุณสามารถติดตั้ง Flow ได้จาก Shopify App Store หรือติดต่อ SFN เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึง

การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของ SFN

คุณสามารถทำให้งานทั่วไปที่ดำเนินการใน Shopify เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานใน Flow ที่มีทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการต่างๆ หากต้องการปรับวิธีใช้งาน Shopify และ SFN ให้เหมาะสม คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนการทำงานทั่วไปหลายๆ ขั้นตอนโดยใช้ Flow ได้ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังเหลือน้อย หรือระงับคำสั่งซื้อชั่วคราว

ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักระหว่าง Shopify กับ SFN เนื่องจากวิธีการที่ SFN ประมวลผลคำสั่งซื้อ หลีกเลี่ยงการตั้งค่าขั้นตอนต่อไปนี้ใน Flow:

 • ขั้นตอนการทำงานที่ทำให้การจัดเก็บการชำระเงินของคำสั่งซื้อใน Shopify ล่าช้า
 • ขั้นตอนการทำงานที่แก้ไขคำสั่งซื้อซึ่งมอบหมายไปยัง SFN หลังจากเกิดความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อ เช่น การเพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อ

สร้างขั้นตอนการทำงานใน Flow สำหรับการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังเหลือน้อย

ขั้นตอนการทำงานสำหรับแจ้งเตือนเมื่อสินค้าคงคลังเหลือน้อยจะช่วยให้คุณมีสินค้าคงคลัง SFN ในสต็อกเสมอ โดยเมื่อระดับสินค้าคงคลังใน SFN เหลือน้อย ขั้นตอนการทำงานนี้จะช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนจากภายนอกส่วน Shopify admin เช่น ส่งการแจ้งเตือนไปยัง Slack หรือข้อความอีเมล

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิก “เลือกดูเทมเพลต

 6. เลือกสินค้าคงคลังและสินค้า จากนั้นเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อตัวเลือกสินค้าของสินค้าคงคลังเหลือน้อย

 7. คลิกติดตั้ง

 8. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการใช้การแจ้งเตือนสินค้าคงคลังกับสินค้าเฉพาะรายการเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มสินค้าเป็นเกณฑ์ได้

 9. หากต้องการเริ่มใช้งานขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้สลับจาก ปิด เป็น เปิด

สร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อระงับคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูงหรือคำสั่งซื้อมูลค่าสูง

ขั้นตอนการทำงานที่ระงับคำสั่งซื้อชั่วคราว จะช่วยให้คุณสามารถระงับคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวได้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อดังกล่าวก่อนที่จะส่งคำขอจัดการคำสั่งซื้อไปยัง SFN โดยมีเทมเพลตขั้นตอนการทำงานที่จะระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวโดยอิงจากระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อ หรือมูลค่าคำสั่งซื้อโดยรวม

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกสร้างขั้นตอนการทำงาน

 5. คลิก “เลือกดูเทมเพลต

 6. เลือก “ทั้งหมด” จากนั้นเลือก “ระงับการจัดการคำสั่งซื้อตามระดับความเสี่ยง” หรือเลือก “ระงับการจัดการคำสั่งซื้อตามมูลค่าคำสั่งซื้อโดยรวม

 7. คลิก ติดตั้ง

 8. หากต้องการเริ่มใช้งานขั้นตอนการทำงานของคุณ ให้สลับจาก ปิด เป็น เปิด

เพิ่มสินค้าเป็นเกณฑ์ขั้นตอนการทำงานของ Flow

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Flow

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการแก้ไข

 5. คลิก “ตรวจสอบว่า” จากนั้นคลิก “เพิ่มเกณฑ์

 6. เพิ่มเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้ในการเลือกสินค้าของคุณ

  • หากคุณต้องการเพิ่มสินค้ารายการเดียว ให้คลิก “ตัวเลือกสินค้า” จากนั้นคลิก “SKU” จากนั้นให้ป้อนข้อมูล SKU ลงในกล่อง SKU ของเกณฑ์ที่คุณเพิ่งสร้าง
  • หากคุณต้องการเพิ่มสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้คลิก “สินค้า” จากนั้นคลิก “ชื่อ” จากนั้นให้ป้อนชื่อสินค้าลงในกล่องชื่อของเกณฑ์ที่คุณเพิ่งสร้าง
 7. คลิกที่ใดก็ตามที่อยู่ด้านนอกของอินพุตเพื่อยืนยัน

 8. คลิก “ใช้การเปลี่ยนแปลง” แล้วจากนั้นคลิก “ใช้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี