การเริ่มใช้งานเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

คุณจะต้องจัดเตรียมสินค้าและธุรกิจในส่วน Shopify admin ก่อนเริ่มใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) การจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อพร้อมที่จะรับสินค้าคงคลังของคุณแล้ว เมื่อมีการจัดเตรียมสินค้าอย่างถูกต้อง บุคลากรของ SFN ก็จะสามารถประมวลผลสินค้ารวมถึงจัดการคำสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากต้องการเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมเพื่อเริ่มจัดการคำสั่งซื้อด้วย SFN ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีสิทธิ์สำหรับ SFN
 2. กำหนด SKU และบาร์โค้ดให้สินค้าและตัวเลือกสินค้าของคุณ
 3. อัปโหลดสินค้าไปยังแอป SFN
 4. สร้างการถ่ายโอนขาเข้าในแอป SFN
 5. บรรจุและติดใบจ่าหน้าสินค้าของคุณ
 6. ส่งสินค้าของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ Shopify
 7. กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับ SFN ในส่วนการจัดส่งของส่วน Shopify admin:
  1. ตั้งค่า โปรไฟล์การจัดส่ง
  2. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการจัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อในแคนาดา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี