รายการตรวจสอบการเริ่มใช้งาน Shopify Fulfillment Network (SFN)

ยินดีต้อนรับสู่ Shopify Fulfillment Network (SFN) ไม่ว่าคุณจะเคยใช้งานโซลูชันด้านโลจิสติกส์มาก่อนหรือยังใหม่ในด้านการจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในการจัดการคำสั่งซื้อได้ที่นี่ คุณอาจพบว่าพิมพ์หน้านี้ เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณอ้างอิงได้ตลอดขั้นตอนการตั้งค่า

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน SFN การทำความเข้าใจกับคุณสมบัติและวิธีการทำงานของ SFN จะเป็นประโยชน์กับคุณ คุณต้องจัดเตรียมสินค้าและธุรกิจของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify การจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อพร้อมที่จะรับสินค้าคงคลังของคุณแล้ว เมื่อมีการจัดเตรียมสินค้าอย่างถูกต้อง บุคลากรของ SFN ก็จะสามารถประมวลผลสินค้ารวมถึงจัดการคำสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หากต้องการเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมเพื่อเริ่มจัดการคำสั่งซื้อด้วย SFN ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ก่อนเริ่มต้น

เริ่มต้นใช้งาน

คุณจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อคุณตั้งค่าแอป SFN ในครั้งแรกเท่านั้น

หากแอปไม่พร้อมใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ร้านค้าของคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้งาน SFN ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:

 • คุณไม่มี Shopify Payments
 • มีรายการสินค้าต้องห้าม
 • ไม่ได้จัดการสินค้าจากสหรัฐฯ ในขณะนี้

การเปิดใช้งานการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อส่งสินค้าของคุณไปยัง SFN โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ไม่มีขีดจํากัดในจํานวนที่คุณสามารถส่งไปยัง SFN ได้ แต่มีข้อจํากัดใน น้ําหนักและขนาดของแท่นวางสินค้า
 • ยอมรับคอนเทนเนอร์บรรจุเต็มได้หากมีการนัดหมาย
 • จะมีการกำหนดสถานที่เพื่อส่งสินค้าคงคลังในแอป SFN ของคุณ
 • หากปริมาณสินค้าคงคลังของคุณมีมากพอ ระบบจะแจกจ่ายสินค้าไปทั่วทั้งเครือข่ายเพื่อให้ใกล้กับลูกค้าของคุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งเรียกว่าการปรับสมดุลสินค้าคงคลังและจะช่วยให้สามารถจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของคุณได้ภายใน 3 วันหรือน้อยกว่านั้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรับสมดุลสินค้าคงคลัง และวิธีจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

การจัดการสินค้า

การมีขนาดที่ตั้งค่าไว้และมีความถูกต้องจะช่วยลดปัญหาของสินค้าที่มีความอ่อนและพับได้ ซึ่งอาจมีขนาดที่แตกต่างกันหากมีการวัดทุกครั้งที่จัดส่งสินค้า

หลังจากที่สินค้าของคุณมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อแล้ว บุคลากรฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อของ Shopify จะเป็นผู้รับสินค้า โดยไทม์ไลน์การรับสินค้าที่สรุปไว้จะช่วยให้คุณวางแผนได้ว่าจะมีสินค้าพร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อใด

คุณจะสามารถดูสินค้าและปริมาณที่ได้รับในการถ่ายโอนขาเข้าของคุณได้ โดยระบบจะบันทึกความคลาดเคลื่อนหรือความเสียหายใดๆ ไว้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ SFN หากคุณมีข้อสงสัย

การจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 • หากต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เดิมสำหรับส่งสินค้า คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดใบจ่าหน้าขนาด 4x6 ได้อย่างชัดเจน
 • หากเลือกการจัดส่งแบบมาตรฐาน ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อจะตัดสินใจบรรจุภัณฑ์แบบกล่องหรือห่อพลาสติกตามความเหมาะสม สินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกจัดส่งในกล่อง

การทำความเข้าใจในวิธีจัดการและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ขาดข้อมูลที่อยู่
 • มีตัวอักษรในหนึ่งบรรทัดมากเกินไป
 • การจัดรูปแบบเป็นที่อยู่ APO ทางทหารเพื่อลดปัญหาความล่าช้าหรือการจัดส่ง

SFN จะอัปเดตหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณด้วยการอัปเดตข้อมูลการติดตามพัสดุ ใน การตั้งค่า > การแจ้งเตือน คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ลูกค้าได้รับการอัปเดตได้ทันทีที่มีข้อมูล ไม่มีแอปพลิเคชันการอัปเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้า

การทำความเข้าใจในการกําหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน SFN

ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อประกอบด้วย:

 • การรับสินค้าขาเข้า
 • การวางตำแหน่ง/การส่งต่อสินค้าคงคลัง
 • การรับสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
 • วัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงกล่องหรือหีบห่อและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ทั้งหมด
 • การขนส่ง

อัตราค่าจัดส่งตามบัตรของคุณจะมีคําอธิบายในรายละเอียด ภาพรวมโดยสรุป:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศเป็นไปตามน้ําหนัก ซึ่งหมายความว่าสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับต้นทุนโดยอิงจากน้ําหนักของสินค้า โดยสามารถรวมกับน้ำหนักของสินค้าอื่นๆ เพื่อคํานวณราคาสำหรับคำสั่งซื้อได้ วิธีการนี้ใช้กับทุกคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ โปรดดูอัตราค่าธรรมเนียมของคุณสำหรับน้ำหนักและจำนวนค่าธรรมเนียมแบบเฉพาะ
 • ฮาวาย อลาสก้า เขตแดนของสหรัฐฯ และรหัสไปรษณีย์ทางทหารจะคิดตามน้ําหนักโดยมีอัตราที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อภายในประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศจะอิงตามเขตพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าค่าธรรมเนียมของแต่ละคำสั่งซื้อจะกําหนดจากน้ําหนักที่เรียกเก็บเงินได้และระยะทางตามเขตพื้นที่ที่สินค้าในคำสั่งซื้อจะเดินทางไปถึงปลายทาง โปรดดูอัตราค่าธรรมเนียมของคุณสำหรับน้ำหนักและจำนวนค่าธรรมเนียมแบบเฉพาะ

ข้อกำหนดและสิทธิ์การใช้งานของสินค้าจะถูกระบุไว้ และมีค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่มีขนาดเกินกว่าขนาดที่ระบุ

มีสิทธิ์ในการคืนเงินหรือคืนเครดิตสำหรับปัญหาจากการจัดการคำสั่งซื้อบางรายการตาม ข้อกำหนดในการใช้บริการ

การขอรับการสนับสนุนสำหรับ SFN

การจัดการคำสั่งซื้อและโลจิสติกส์อาจมีความซับซ้อน SFN มีทีมเฉพาะทางที่จะช่วยคุณจัดการความซับซ้อนนี้และช่วยให้คุณขยายธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี