การชั่งน้ำหนักและการวัดขนาดสินค้าของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินตามน้ำหนักที่คุณป้อนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แต่พนักงานเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดสินค้าแต่ละชิ้นที่มาถึงผ่านการถ่ายโอนขาเข้า การชั่งน้ำหนักและการวัดนี้เรียกว่าการตรวจสอบชิ้นงานแรก โดยสามารถดูน้ำหนักและขนาดจากการตรวจสอบชิ้นงานแรกได้ในส่วน เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify ซึ่งอยู่ในหน้าตัวเลือกสินค้าในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หรือในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

น้ำหนักและการวัดขนาดที่แสดงในการตรวจสอบกระบวนการผลิตคือค่าที่นำไปใช้ในการคำนวณการเรียกเก็บเงินของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี