Ważenie i pomiary produktów dla Sieci realizacji Shopify

Nie jesteś rozliczany(-a) na podstawie wag wprowadzonych w panelu administracyjnym Shopify. Zamiast tego centra realizacji dla Sieci realizacji Shopify ważą i mierzą każdy z produktów, które docierają w ramach transferu przychodzącego. To ważenie i mierzenie jest określane jako pierwsza kontrola artykułów. Waga i pomiary z pierwszej kontroli artykułów są podane w sekcji S*ieć realizacji Shopify* na stronie wariantu produktu w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji SFN.

Wagi i wymiary ustalone podczas pierwszej kontroli artykułów to wartości wykorzystywane do rozliczenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo