Tuotteiden punnitseminen ja mittaaminen Shopifyn jakeluverkostoa varten

Sinua ei laskuteta Shopify Adminiin syöttämiesi painojen perusteella. Sen sijaan Shopifyn jakeluverkoston (SFN) jakelukeskuksen henkilöstö punnitsee ja mittaa saapuvan siirron kautta saapuvat tuotteesi. Tätä punnitsemista ja mittausta kutsutaan ensimmäisen kappaleen tarkastukseksi eli ns. FAI-tarkastukseksi (First Article Inspection, FAI). Ensimmäisen kappaleen tarkastuksessa saadut paino- ja mittatiedot ovat nähtävissä Shopify Adminisi tuoteversiosivun Shopifyn jakeluverkosto ‑osiosta tai Shopifyn jakeluverkoston sovelluksesta.

Ensimmäisen kappaleen tarkastuksessa löytyvät painot ja mitat ovat arvoja, joita käytetään laskusi määrittämiseen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi