Tuotteiden punnitseminen ja mittaaminen Shopify Fulfillment Networkia varten

Sinua ei laskuteta Shopify Adminiin syöttämiesi painojen perusteella. Sen sijaan Shopify Fulfillment Networkin (SFN) jakelukeskuksen henkilöstö punnitsee ja mittaa saapuvan siirron kautta saapuvat tuotteesi. Tätä punnitsemista ja mittausta kutsutaan ensimmäisen kappaleen tarkastukseksi eli ns. FAI-tarkastukseksi (First Article Inspection, FAI). Ensimmäisen kappaleen tarkastuksessa saadut paino- ja mittatiedot ovat nähtävissä Shopify Adminisi tuoteversiosivun Shopify Fulfillment Network ‑osiosta tai Shopify Fulfillment Networkin sovelluksesta.

Ensimmäisen kappaleen tarkastuksessa löytyvät painot ja mitat ovat arvoja, joita käytetään laskusi määrittämiseen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi