Cân và đo lường sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn sẽ không bị lập hóa đơn dựa trên trọng lượng bạn nhập trong trang quản trị Shopify. Thay vào đó, nhân viên ở trung tâm xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sẽ cân đo từng sản phẩm được gửi đến trong đợt chuyển về. Quá trình cân đo này được gọi là Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm. Trọng lượng và số đo từ quy trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm có trong mục Mạng lưới giao hàng Shopify trên trang mẫu mã sản phẩm trong trang quản trị Shopify hoặc trong ứng dụng SFN.

Trọng lượng và số đo theo kết quả Kiểm tra chất lượng sản phẩm giai đoạn thử nghiệm là các giá trị được dùng khi xác định thông tin thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí