Att väga och mäta dina produkter för Shopifys distributionsnätverk

Du faktureras inte utifrån de vikter du anger i din Shopify-administratör. I stället väger och mäter Shopifys distributionsnätverks distributionscenter dina produkter som kommer via en inkommande överföring. Denna vägning och mätning kallas för den första artikelinspektionen. Vikten och måtten från den första artikelinspektionen finns i avsnittet Shopifys distributionsnätverk på din produktvariant-sida i din Shopify-admin eller i appen för Shopifys distributionsnätverk.

Vikterna och måtten från den första artikelinspektionen är de värden som används för att bestämma din fakturering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis