Skapar en inkommande överföring i Shopifys distributionsnätverk

När du har lagt till de nödvändiga produktuppgifterna och bekräftat att du uppfyller kraven för din överföring, ska du följa dessa steg för att starta en inkommande överföring av ditt lager till ett distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk (SFN). Du kan överföra upp till 500 poster på en gång.

Se till att lägga till din spårningsinformation när du skapar en överföring. Om du inte har spårningsinformation när du skapar överföringen, se till att du lägger till spårningsinformationen till överföringen när du har den.

När du lägger till en variant som inte har skickats till SFN tidigare visar varianten en New-tagg inom den inkommande överföringen. När du skickar in en inkommande överföring som innehåller nya varianter måste du bekräfta att de nya varianterna är berättigade för SFN. Om du skickar varianter som inte är berättigade för SFN kan du debiteras avgifter för retur till avsändare.

Skapa en inkommande överföring för SFN

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Välj de produkter du vill skicka till SFN.

  1. Välj ursprunget där dina produkter levereras från.
  2. Valfritt: Avmarkera kryssrutan Dra av kvantitet från den här platsens lager om du inte vill att lagerkvantiteten ska ändras för platsen.
  3. Klicka på Välj produkter för att manuellt välja de produkter du vill skicka till SFN eller klicka på Importera från CSV för att importera en CSV-fil med de produkter som du vill skicka.
  4. När du har valt dina produkter väljer du den kvantitet du vill skicka.
  5. Klicka på Nästa.
 5. Bekräfta att dina produkter har streckkodsetiketter.

  1. Om dina produkter inte har streckkoder klickar du på Produkter utan streckkodsetiketter och klickar sedan på Ladda ner streckkodsetiketter.Annars klickar du på Produkter har redan streckkodsetiketter.
  2. Klicka på Nästa.
  3. Klicka på Fortsätt för att bekräfta dina produkter för denna överföring. Efter att ha bekräftat kan du inte lägga till fler produkter till denna överföring.
 6. Förbered dina lådor och etiketter

  1. Om du utför etiketteringen själv, bekräfta hur dina lådor packas.Lådorna kan packas med en enda lagerhållningsenhet per låda eller med flera lagerhållningsenheter per låda
  2. Om du etiketterar själv fäster du lådans innehållsetikett på pallens eller lådans utsida.
  3. Klicka på Nästa.
 7. Ange leveransuppgifter, du kan välja Litet paket eller Frakt och ange leveransuppgifterna:

  • Litet paket låter dig leverera dina egna etiketter eller köpa etiketter från Shopify.
  • Frakt låter dig ange dina transportörsuppgifter eller boka frakt från Shopify.
 8. Om du bokar frakt från Shopify, ladda ner och fäst en enda etikett på varje pall i leveransen. Läs mer om krav för palletikett.

 9. Klicka på Nästa för att granska och skicka in din inkommande överföring.

 10. Klicka på Nästa för att slutföra din inkommande överföring.

Aktivitetstillstånd för inkommande överföring

Att granska aktivitetstillståndet för inkommande överföring kan hjälpa dig att förstå var i den inkommande överföringsprocessen din försändelse är och om lagret är redo för distribution.

Definitioner för varje SFN-lagertillstånd
Aktivitetstillstånd Definition
I transit Den inkommande överföringen skickas till ditt distributionscenter och har inte anlänt än.
Anlänt Den inkommande överföringen har anlänt till ditt distributionscenter och väntar på mottagningsprocessen.
Tar emot Ett distributionscenter har börjat skanna och ta emot leveransen för inkommande överföring. Mottagningsprocessen inkluderar att acceptera och behandla leveransen och sedan fylla på lagret från överföringen.
Delvis mottagen Distributionscentret har tagit emot leveransen, men det har inte tagit emot alla lagervaror som ingår i överföringen.
Slutförd Mottagningsprocessen för ett distributionscenter är avslutad. Det innebär att alla förväntade artiklar, eller fler, har tagits emot eller att den senaste leveransen för överföringen avslutades för mer än 30 dagar sedan.

Koppla ihop Shopify- och Flexport-konton

Du kan ansluta ditt Shopify-konto till ditt Flexport-konto för att spåra dina leveranser från Flexport med hjälp av appen för Shopify Fulfillment Network (SFN).

Steg:

 1. Skapa en inkommande överföring för SFN.
 2. I avsnittet Ange spårningsinformation väljer du Frakt.
 3. I fältet Fraktleverantör väljer du Flexport från rullgardinsmenyn.
 4. När du har valt Flexport slutför du stegen som visas i avsnittet Automatiserad spårning och klickar sedan på Spara.

Lägg till en leverantör som ett ursprung

Istället för att välja en av dina egna platser som ursprung för en överföring kan du skapa leverantörsprofiler att använda som ursprung. När du har skapat en leverantör kan du välja den leverantören som ursprung för framtida överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Från ursprungslistan klickar du på Lägg till leverantör och lägger sedan till leverantörens uppgifter.

 5. Klicka på Spara leverantör.

Redigera kvantiteter för inkommande överföring

Om din inkommande överföring är i ett utkast-tillstånd kan du redigera kvantiteten av dina artiklar. Inkommande överföringar som har bekräftats kan inte redigeras. Om du behöver ändra information om en inkommande överföring som redan har bekräftats måste du skapa en ny inkommande överföring med rätt information och etiketter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera.

 4. I kolumnen Överföringskvantitet för en artikel anger du den nya kvantitet som du förväntar dig att distributionscentret ska ta emot.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till ett mottagartröskelvärde för inkommande kvantiteter

Om kvantiteten för en variant i din inkommande överföring inte matchar den kvantitet som distributionscentret mottar, hamnar den inkommande överföringen i ett revisionstillstånd. Om det inte finns någon rimlig förklaring kontaktar vårt supportteam dig om skillnaden.

För att undvika det här revisionstillståndet för små felmarginaler kan du lägga till ett procentbaserat intervall, som kallas mottagartröskelvärde, för en inkommande överföring. Om kvantiteterna som tas emot ligger inom mottagartröskelvärdet hamnar överföringen inte i ett revisionstillstånd och lagret tas emot som det ska.

Om till exempel din inkommande flytt har två varianter, en med en kvantitet på 100 och en med en kvantitet på 200, och du anger ett tröskelvärde på 10% för den inkommandeflytten sker följande:

 • Varianten med en kvantitet på 100 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 90 till 110 enheter.
 • Varianten med en kvantitet på 200 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 180 till 220.

Som standard är Mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring inställt till 0 %. Du kan redigera mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring som har status Utkast, Inskickad eller Under transport. Det högsta mottagartröskelvärdet som du kan ställa in är 20 %.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera.
  • Klicka på Skapa inkommande flytt för att påbörja en ny flytt.
 4. Klicka på Redigera i avsnittet Mottagartröskelvärde.

 5. Ange en procentsats i Tröskelvärde per variant och klicka sedan på Spara.

 6. Klicka på Spara.

Redigera en leverantörs uppgifter

Du kan redigera en leverantörs uppgifter genom att lägga till leverantören till en ny ankommande överföring och sedan ändra leverantörens uppgifter. Du kan sedan radera den nya överföringen eller fortsätta att skapa en ny ankommande överföring.

När du har skickat en överföring kan leverantörens adress inte redigeras och kommer inte att ändras om du redigerar den adressen på en annan överföring.

Om du byter namn på en leverantör kommer leverantörens namn att ändras i alla befintliga överföringar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Från Ursprungslistan kan du välja leverantören.

 5. Klicka på Visa leverantörsuppgifter > Redigera.

 6. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara leverantör.

Schemalägga en godsleverans till ett SFN-distributionscenter

Om du använder ett fraktföretag för att skicka dina produkter till SFN måste du schemalägga en bokning för frakt och leverans genom att skicka ett e-postmeddelande till SFN:s distributionscenter minst ett dygn före ankomst. Du hittar e-postadressen och leveranstiderna för ditt distributionscenter genom att gå till den inkommande överföringen i SFN-appen.

Du eller ditt fraktföretag bör inkludera följande information i e-postmeddelandet med din förfrågan om leveranstidsbokning:

 • Ditt företags- eller butiksnamn
 • ID-nummer för inkommande överföring
 • Leveransdatum och tid din förfrågan gäller
 • Namnet på fraktföretaget
 • Spårningsnummer (PRO)
 • Fraktsedelsnummer (BOL)
 • Oavsett om det ska vara en direktlossning eller containerlossning
 • Produktens artikel
 • Oavsett om dina produkter är lastade med botten eller på pallar
 • Det totala antalet stycken eller pallar i försändelserna
 • Förpackningslistan som en e-postbilaga, om tillgänglig

SFN-personal svarar på ditt e-postmeddelande med en bekräftelse på leveranstiden, eller tillhandahåller en alternativ tid om den tid du begär inte är tillgänglig.

Skapa en CSV-fil för inkommande överföringar

Du kan skapa en CSV-fil för att importera produkter till din inkommande överföring genom att ladda ned en förformaterad CSV-mall från din SFN-app eller skapa den manuellt med hjälp av ett kalkylarksprogram.

Ladda ner CSV-mallfil

CSV-mallfilen innehåller alla dina produkter som är berättigade för SFN. Varje produkts lager har ett standardvärde på 0.

När du har laddat ner mallen redigerar du det lager som du vill ska ingå i överföringen. Alla produkter med en lagernivå på 0 i CSV-filen läggs inte till i den inkommande överföringen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar och klickar sedan på Shopify Fulfillment Network.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Klicka på Importera från CSV och klicka sedan på Ladda ner en förformaterad CSV-mall.

Skapa en CSV-fil manuellt

Du kan skapa en CSV-fil med hjälp av ett kalkylprogram, till exempel Google Sheets. Filen kräver endast kolumnrubrikerna SKU och Quantity. För varje rad efter rubrikerna kan du lägga till SKU och lager för den produkt som du vill lägga till i din lagerflytt. Alla SKU:er måste vara för produkter som är berättigade till SFN. När du har lagt till dina produkter ska du se till att du sparar kalkylarksfilen som en CSV-fil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis