Skapar en inkommande överföring i Shopifys distributionsnätverk

När du har lagt till de nödvändiga produktuppgifterna och bekräftat att du uppfyller kraven för din överföring, ska du följa dessa steg för att starta en inkommande överföring av ditt lager till ett av Shopifys distributionscenter.

Var noga med att lägga till spårningsinformation när du skapar en överföring. Om du inte har spårningsinformation när du skapar överföringen ska du se till att du redigerar överföringen och lägger till informationen när du har den. Du kan lägga till extra hanteringskostnader om en leverans anländer till ett av Shopifys distributionsnätverk utan spårningsinformation.

Du kan överföra upp till 500 poster på en gång.

När du lägger till en variant som inte har skickats till Shopifys distributionsnätverk tidigare, visar varianten en New-tagg i den inkommande överföringen. När du skickar en inkommande överföring som innehåller nya varianter måste du bekräfta att de nya varianterna är berättigade för Shopifys distributionsnätverk. Om du skickar varianter som inte är berättigade till Shopifys distributionsnätverk kan du bli debiterad returavgifter.

Skapa en inkommande överföring

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Välj ursprunget för överföringen. Detta kan vara från en av dina platser eller från en leverantör.

 5. Valfritt: Om du inte vill ändra lagernivåerna för ursprungsadressen avmarkerar du Dra av artiklar från lager på denna plats.

 6. Välj destination för överföringen.

 7. Lägg till dina produkter genom att göra något av följande: - Om du vill välja vilka produkter du vill lägga till klickar du på Lägg till produkter, väljer produkterna och klickar på Lägg till i inkommande överföring.

  • Om du vill ladda upp en CSV-fil för att lägga till produkter klickar du på Importera från CSV, klickar på Lägg till fil, väljer den fil som du vill importera och klickar sedan på Importera fil. Mer information om hur du skapar en CSV-fil för inkommande överföringar.
 8. Klicka på Skicka in inkommande överföring.

 9. Om någon av dina produkter inte har skickats till Shopifys distributionsnätverk tidigare fyller du i dialogrutan Bekräfta att dina produkter är berättigade och klickar sedan på Bekräfta och skicka.

Packa och märk sedan din inkommande överföring.

Lägg till en leverantör

Istället för att välja en av dina egna platser som ursprung för en överföring kan du skapa leverantörsprofiler att använda som ursprung. När du har skapat en leverantör kan du välja den leverantören som ursprung för framtida överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Klicka på Lägg till leverantör och lägg till leverantörens uppgifter i rullgardinsmenyn Ursprung.

 5. Klicka på Spara leverantör.

Redigera kvantiteter för inkommande överföring

Om din inkommande överföring har status Utkast, Inskickad eller Under transport kan du redigera kvantiteten för dina artiklar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera.

 4. I kolumnen Överföringskvantitet för en artikel anger du den nya kvantitet som du förväntar dig att distributionscentret ska ta emot.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till ett mottagartröskelvärde för inkommande kvantiteter

Om kvantiteten för en variant i din inkommande överföring inte matchar den kvantitet som distributionscentret mottar, hamnar den inkommande överföringen i ett revisionstillstånd. Om det inte finns någon rimlig förklaring kontaktar vårt supportteam dig om skillnaden.

För att undvika det här revisionstillståndet för små felmarginaler kan du lägga till ett procentbaserat intervall, som kallas mottagartröskelvärde, för en inkommande överföring. Om kvantiteterna som tas emot ligger inom mottagartröskelvärdet hamnar den inkommande överföringen inte i ett revisionstillstånd och lagret tas emot som det ska.

Antag till exempel att din inkommande överföring har två varianter, en med en kvantitet på 100 och en med en kvantitet på 200. Du anger ett mottagartröskelvärde på 10% för den inkommande överföringen. Varianten med en kvantitet på 100 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 90 till 110 enheter. Varianten med en kvantitet på 200 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 180 till 220.

Som standard är Mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring inställt till 0 %. Du kan redigera mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring som har status Utkast, Inskickad eller Under transport. Det högsta mottagartröskelvärdet som du kan ställa in är 20 %.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera eller klicka på Skapa inkommande överföring för att påbörja en ny överföring.

 4. Klicka på Redigera i avsnittet Mottagartröskelvärde.

 5. Ange en procentsats i Tröskelvärde per variant och klicka sedan på Spara.

 6. Klicka på Spara.

Redigera en leverantörs kontaktuppgifter

Du kan redigera en leverantörs uppgifter genom att lägga till leverantören till en ny ankommande överföring och sedan ändra leverantörens uppgifter. Du kan sedan radera den nya överföringen eller fortsätta att skapa en ny ankommande överföring.

När du har skickat en överföring kan leverantörens adress inte redigeras och kommer inte att ändras om du redigerar den adressen på en annan överföring.

Om du byter namn på en leverantör kommer leverantörens namn att ändras i alla befintliga överföringar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Välj leverantör i rullgardinsmenyn Ursprung.

 5. Klicka på Visa leverantörsuppgifter > Redigera.

 6. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara leverantör.

Skapa en CSV-fil för inkommande överföringar

Du kan skapa en CSV-fil för att importera produkter till din inkommande överföring genom att ladda ner en förformaterad CSV-mall från din SFN-app eller skapa den manuellt med hjälp av ett kalkylprogram.

Ladda ner CSV-mallfil

CSV-mallfilen innehåller alla dina produkter som är berättigade till Shopifys distributionsnätverk. Varje produkts lagernivå har ett standardvärde på 0.

När du har laddat ner mallen redigerar du det lager som du vill ska ingå i överföringen. Alla produkter med en lagernivå på 0 i CSV-filen läggs inte till i den inkommande överföringen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Klicka på Importera från CSV och klicka sedan på Ladda ner en förformaterad CSV-mall.

Skapa en CSV-fil manuellt

Du kan skapa en CSV-fil med hjälp av ett kalkylarksprogram, till exempel Google Sheets. Filen kräver behöver bara ha rubrikerna SKU och Quantity. Lägg till SKU och lagerförteckningen för varje rad efter rubrikerna för en produkt som du vill lägga till i din lageröverföring. Alla SKU:er måste vara för produkter som är berättigade till Shopifys distributionsnätverk för att uppfylla kraven. Se till att du sparar kalkylbladsfilen som en CSV-fil när du är klar med att lägga till produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis