Skapar en inkommande överföring i Shopifys distributionsnätverk

När du har lagt till de nödvändiga produktuppgifterna och bekräftat att du uppfyller kraven för din överföring, ska du följa dessa steg för att starta en inkommande överföring av ditt lager till ett distributionscenter i Shopifys distributionsnätverk (SFN).

Var noga med att lägga till spårningsinformation när du skapar en överföring. Om du inte har spårningsinformation när du skapar överföringen ska du se till att du redigerar överföringen och lägger till informationen när du har den. Du kan lägga till extra hanteringskostnader när en leverans anländer till ett av distributionscentren i Shopifys distributionsnätverk utan spårningsinformation. Om du har mer än ett spårningsnummer för din överföring ska du ange ytterligare spårningsnummer i rutan för ytterligare spårningsinformation.

Du kan överföra upp till 500 poster på en gång.

När du lägger till en variant som inte har skickats till SFN tidigare visar varianten en New-tagg inom den inkommande överföringen. När du skickar in en inkommande överföring som innehåller nya varianter måste du bekräfta att de nya varianterna är berättigade för SFN. Om du skickar varianter som inte är berättigade för SFN kan du debiteras avgifter för retur till avsändare.

Skapa en inkommande flytt för SFN

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Välj ursprung för överföringen. Detta kan vara från en av dina platser eller från en leverantör.

 5. Valfritt: Rensa Dra ifrån artiklar från den här platsens lagersaldo för att förhindra att lagernivåerna för ursprungsadressen ändras.

 6. Välj destination för överföringen.

 7. Lägg till dina produkter genom att göra något av följande:

  • För att välja vilka produkter du vill lägga till klickar du på Lägg till produkter, väljer produkterna och klickar på Lägg till i inkommande överföring.
  • För att ladda upp en CSV-fil för att lägga till produkter klickar du på Importera från CSV, klickar på Lägg till fil, väljer den fil som du vill importera och klickar sedan på Importera fil. Mer information om hur du skapar en CSV-fil för inkommande överföringar.
 8. Klicka på Skicka in inkommande överföring.

 9. Om någon av dina produkter inte har skickats till Shopifys distributionsnätverk tidigare fyller du i dialogrutan Bekräfta att dina produkter är berättigade och klickar sedan på Bekräfta och skicka.

När du har skapat en inkommande flytt, packa och märk din inkommande flytt.

Lägg till en leverantör som ursprung

Istället för att välja en av dina egna platser som ursprung för en överföring kan du skapa leverantörsprofiler att använda som ursprung. När du har skapat en leverantör kan du välja den leverantören som ursprung för framtida överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Från ursprungslistan klickar du på Lägg till leverantör och lägger sedan till leverantörens uppgifter.

 5. Klicka på Spara leverantör.

Redigera kvantiteter för inkommande överföring

Om din inkommande överföring har status Utkast, Inskickad eller Under transport kan du redigera kvantiteten för dina artiklar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera.

 4. I kolumnen Överföringskvantitet för en artikel anger du den nya kvantitet som du förväntar dig att distributionscentret ska ta emot.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till ett mottagartröskelvärde för inkommande kvantiteter

Om kvantiteten för en variant i din inkommande överföring inte matchar den kvantitet som distributionscentret mottar, hamnar den inkommande överföringen i ett revisionstillstånd. Om det inte finns någon rimlig förklaring kontaktar vårt supportteam dig om skillnaden.

För att undvika det här revisionstillståndet för små felmarginaler kan du lägga till ett procentbaserat intervall, som kallas mottagartröskelvärde, för en inkommande överföring. Om kvantiteterna som tas emot ligger inom mottagartröskelvärdet hamnar överföringen inte i ett revisionstillstånd och lagret tas emot som det ska.

Om till exempel din inkommande flytt har två varianter, en med en kvantitet på 100 och en med en kvantitet på 200, och du anger ett tröskelvärde på 10% för den inkommandeflytten sker följande:

 • Varianten med en kvantitet på 100 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 90 till 110 enheter.
 • Varianten med en kvantitet på 200 utlöser inte en revision om distributionscentret räknar på allt från 180 till 220.

Som standard är Mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring inställt till 0 %. Du kan redigera mottagartröskelvärdet för en inkommande överföring som har status Utkast, Inskickad eller Under transport. Det högsta mottagartröskelvärdet som du kan ställa in är 20 %.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på den inkommande överföring som du vill redigera.
  • Klicka på Skapa inkommande flytt för att påbörja en ny flytt.
 4. Klicka på Redigera i avsnittet Mottagartröskelvärde.

 5. Ange en procentsats i Tröskelvärde per variant och klicka sedan på Spara.

 6. Klicka på Spara.

Redigera en leverantörs kontaktuppgifter

Du kan redigera en leverantörs uppgifter genom att lägga till leverantören till en ny ankommande överföring och sedan ändra leverantörens uppgifter. Du kan sedan radera den nya överföringen eller fortsätta att skapa en ny ankommande överföring.

När du har skickat en överföring kan leverantörens adress inte redigeras och kommer inte att ändras om du redigerar den adressen på en annan överföring.

Om du byter namn på en leverantör kommer leverantörens namn att ändras i alla befintliga överföringar.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Från Ursprungslistan kan du välja leverantören.

 5. Klicka på Visa leverantörsuppgifter > Redigera.

 6. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Spara leverantör.

Schemalägga en fraktleverans till ett SFN-distributionscenter

Om du använder ett fraktföretag för att skicka dina produkter till SFN måste du schemalägga en bokning för frakt och leverans genom att skicka ett e-postmeddelande till SFN:s distributionscenter minst ett dygn före ankomst. Du hittar e-postadressen och leveranstiderna för ditt distributionscenter genom att gå till den inkommande överföringen i SFN-appen.

Du eller ditt fraktföretag bör inkludera följande information i e-postmeddelandet med din förfrågan om leveranstidsbokning:

 • Ditt företags- eller butiksnamn
 • ID-nummer för inkommande överföring
 • Leveransdatum och tid din förfrågan gäller
 • Namnet på fraktföretaget
 • Spårningsnummer (PRO)
 • Fraktsedelsnummer (BOL)
 • Oavsett om det ska vara en direktlossning eller containerlossning
 • Produktens artikel
 • Oavsett om dina produkter är lastade med botten eller på pallar
 • Det totala antalet stycken eller pallar i försändelserna
 • Förpackningslistan som en e-postbilaga, om tillgänglig

SFN-personal svarar på ditt e-postmeddelande med en bekräftelse på leveranstiden, eller tillhandahåller en alternativ tid om den tid du begär inte är tillgänglig.

Skapa en CSV-fil för inkommande överföringar

Du kan skapa en CSV-fil för att importera produkter till din inkommande överföring genom att ladda ned en förformaterad CSV-mall från din SFN-app eller skapa den manuellt med hjälp av ett kalkylarksprogram.

Ladda ner CSV-mallfil

CSV-mallfilen innehåller alla dina produkter som är berättigade till Shopifys distributionsnätverk. Varje produkts lagernivå har ett standardvärde på 0.

När du har laddat ner mallen redigerar du det lager som du vill ska ingå i överföringen. Alla produkter med en lagernivå på 0 i CSV-filen läggs inte till i den inkommande överföringen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till Appar, och klicka sedan på Shopifys distributionsnätverk.
 2. Klicka på fliken Inkommande överföringar.

 3. Klicka på Skapa inkommande överföring.

 4. Klicka på Importera från CSV och klicka sedan på Ladda ner en förformaterad CSV-mall.

Skapa en CSV-fil manuellt

Du kan skapa en CSV-fil med hjälp av ett kalkylprogram, till exempel Google Sheets. Filen kräver endast kolumnrubrikerna SKU och Quantity. För varje rad efter rubrikerna kan du lägga till SKU och lager för den produkt som du vill lägga till i din lagerflytt. Alla SKU:er måste vara för produkter som är berättigade till SFN. När du har lagt till dina produkter ska du se till att du sparar kalkylarksfilen som en CSV-fil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis