Produktbehörighet för Shopifys distributionsnätverk

De flesta artiklar kan skickas till Shopifys distributionsnätverk (SFN). För att följa lokala lagar och transportörsbegränsningar är dock vissa varor begränsade eller förbjudna från SFN.

Se till att dina produkter uppfyller SFN-behörighetskrav innan du skickar lagervaror till SFN. Du debiteras hanteringsavgifter och avgifter för retur till avsändare för eventuella icke-berättigande produkter som tas emot av SFN-distributionscenter.

För mer information om aktiviteter som är förbjudna i anslutning till din användning av Shopifys tjänster, se Shopifys policy för godtagbar användning. Artiklar som är förbjudna enligt Shopifys policy för godtagbar användning kommer inte att godkännas i Shopifys distributionsnätverk och kommer inte att distribueras.

Om du är osäker på en produktbehörighet kan du kontakta SFN-supporten.

Artiklar som är begränsade från SFN

Shopifys distributionsnätverk kan eventuellt ha stöd för vissa begränsade artiklar med vissa begränsningar. Innan du lägger till nya begränsade artiklar i en inkommande överföring, kontakta SFN.

Följande artiklar är begränsade:

 • produkter som kräver serie-, parti- eller satsspårning
 • artiklar som kräver en först-in-först-ut-lagerpolicy (FIFO)
 • lim, klister eller fogmassa
 • vuxenartiklar och -leksaker
 • tryckbehållare, inklusive aerosoler
 • kosmetika, hårvårdsprodukter, toalettartiklar och skönhetsmateriel
 • smycken med högt värde (mer än 5 000 USD)
 • artiklar som innehåller animaliska produkter, inklusive exotiska djurskinn
 • medicintekniska produkter
 • microchips, datorchips, mikroprocessorer, centralbearbetningsenheter (CPU) och mobiltelefoner
 • receptfria läkemedel och kosttillskott
 • parfym, rakvatten eller doftande artiklar
 • produkter förpackade med litiumbatterier (inte lösa)
 • matvaror med hållbarhetsdatum
 • utrustning för rökning, inklusive e-cigaretter
 • konstverk, samlarföremål och antikviteter av stort värde eller avsevärd ålder

Artiklar som är förbjudna från SFN

Förbjudna artiklar får inte distribueras av SFN-distributionscenter. Alla ordrar som innehåller oberättigade produkter parkeras och överföringar som innefattar obehöriga produkter kan inte slutföras.

Följande produkter är inte berättigade och kan inte distribueras av Shopifys distributionsnätverk:

 • produkter vars totala paketvikt överstiger 15,9 kg (35 pund)
 • produkter som är längre än 18 tum i ett enda mått
 • produkter som är relaterade till olagliga aktiviteter, eller som är förbjudna enligt lag på deras ursprungsplats, destination eller eventuell annan plats genom vilken sådana produkter kan resa
 • reglerade produkter, eller en produkt som kräver en licens för lagring eller distribution, till exempel (utan uteslutning):

jordbruksprodukter

 • levande, döda eller torkade växter eller djur
 • jord eller markförbättrande produkter
 • jordbruksprodukter

Färskvaror

 • färskvaror
 • produkter som kräver temperaturkontroll eller kylning
 • alkoholhaltiga drycker

farliga produkter

 • farligt gods (se Datablad för materialsäkerhet från din tillverkare eller leverantör)
 • biologiskt avfall eller någon produkt som kan innehålla smitta
 • frätande eller oxiderande produkter (t.ex. blekmedel, peroxid, osv.)
 • explosiva ämnen (såsom ammunition, fyrverkerier, facklor, osv.)
 • gödsel och bekämpningsmedel
 • gift
 • radioaktiva material
 • obearbetade kemikalier
 • brandfarliga eller brännbara produkter
 • handdesinfektion

läkemedel

 • receptbelagda läkemedel
 • produkter av hampa eller cannabidiol (CBD) och eventuella produkter framställda av marijuanaplantan

Övriga förbjudna produkter

 • förfalskade varor
 • enheter som används för hasardspel
 • läkemedelsutrustning
 • motorer
 • hoverboards
 • produkter av elfenben eller som innehåller elfenben
 • blybatterier
 • lösa litiumbatterier
 • lösa ädelstenar
 • ädelmetaller i form av tackor eller reserver
 • magnetiserade material
 • betalningsmedel (t.ex. frimärken, kontanter, polletter)
 • utrustning för militär eller brottsbekämpning (såsom skyddsutrustning, fasthållningsanordningar, mörkerseendeanordningar, osv.)
 • produkt för vilken en varning för konsumentsäkerhet eller återkallande har utfärdats
 • tobak eller en produkt som kan innehålla nikotin
 • vapen (skjutvapen, knivar, pepparspray, elpistoler, tillbehör för sikte, osv.)
 • skjutvapen och delar till skjutvapen
 • ammunition

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis