Produktbehörighet för Shopifys distributionsnätverk

De flesta artiklar kan lagras och distribueras av Shopifys distributionsnätverk (SFN). För att följa lokala lagar, leveransregler och lagersäkerhetskrav är dock vissa artiklar begränsade eller förbjudna från SFN.

Se till att dina produkter uppfyller SFN-produktbehörighetskrav innan du skickar lager till SFN. Du kan kontrollera behörigheten för dina artiklar när du lägger till produkter i din SFN-app. Utöver SFN-produktbehörighetskrav kommer produkter som är förbjudna enligt Shopifys policy för godtagbar användning inte att accepteras i SFN.

Om du är osäker på en produktbehörighet kan du kontakta SFN-supporten.

Produktmått

Produkter som är distribueras av SFN måste uppfylla följande storlekskrav:

 • Vikt 50 lb eller lägre
 • Längsta sidan 40" eller mindre
 • Mediansidan 30" eller mindre
 • Kortaste sidan 15" eller mindre

Leverera i egen container (SIOC)

Produkter som väger mer än 20 lb eller är större än följande mått måste skickas in redo att fraktas:

 • Längsta sidan 18" eller mer
 • Mediansidan 14" eller mer
 • Kortaste sidan 8" eller mer

SIOC-produkter måste som minsta krav kunna passa in en fraktsedel på 4 x 6 tum.

Internationell frakt

Produkten måste uppfylla följande krav för att vara berättigad för distribution till destinationer utanför USA:

 • Vikt 20 lbs eller lägre
 • Längsta sidan 40" eller mindre
 • Mediansidan 24 tum eller mindre
 • Kortaste sidan 15" eller mindre

Produkter som har en dimensionell vikt över 20 lbs är inte heller berättigade för internationell leverans. Läs om hur dimensionell vikt beräknas här

Ömtåliga produkter

Ömtåliga produkter kan skickas med SFN. När du kontrollerar behörighet ska du se till att markera en produkt som ömtålig om den kräver speciell hantering. Om en produkt är markerad som ömtålig kommer lagerpersonalen använda lådor istället för andra förpackningar för att skicka paketet på ett säkert sätt.

Produkten behöver inte speciell hantering eller förvaring

SFN-lagermiljöer upprätthåller en rumstemperatur. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte innehålla något av följande krav:

 • riktad lagring
 • rullning eller packning för att förhindra krossning
 • steriliserad plats
 • temperaturkrav, såsom värme, kylning eller frysning

Produkten behöver inte spårning av serienummer

SFN kan inte spåra produkter för efterlevnad av lag eller produkt-återkallanden. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte kräva avancerad lagerspårning, till exempel serienummer.

Produkten är inte alkohol

SFN lagrar eller levererar inte reglerade produkter som innebär funktionella, juridiska eller säkerhetsrisker. Till exempel, för att vara berättigad till SFN kan din produkt inte tillhöra alkoholkategorier.

Produkten innehåller inte växter eller djur

SFN stödjer inte produkter som innehåller material från växter eller djur. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte innehålla något av följande material:

 • jordbruksprodukter
 • levande eller döda djur och djurskinn
 • levande, döda eller torkade växter
 • jord och markberikande produkter

Produkten är inte en skönhetsprodukt eller en medicinsk artikel

SFN lagrar eller levererar inte reglerade produkter som innebär funktionella, juridiska eller säkerhetsrisker. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • läkemedel
 • receptbelagda läkemedel och mediciner
 • medicintekniska produkter
 • kosttillskott och andra pseudoläkemedel
 • tvålar eller hårprodukter
 • toalettartiklar
 • skönhetstillbehör
 • all utrustning som används för att tillverka, dölja och konsumera droger

Produkten innehåller inte litium- eller blybatterier, microchips eller farliga elektroniska delar

SFN har möjlighet att avvisa farliga elektroniska produkter. SFN kan kräva att du tillhandahåller ett materialsäkerhetsdatablad för att bekräfta statusen för produktens farlighet. Din tillverkare eller leverantör kan tillhandahålla denna information. För att vara berättigad till SFN kan din produkt inte betecknas som farlig av amerikanska transportmyndigheten eller innehålla någon av följande delar:

 • centralprocessenheter (CPU)
 • motorer
 • hoverboards
 • blybatterier
 • litiumbatterier, lösa eller förpackade
 • magnetiserade material
 • microchips och -processorer
 • mobiltelefoner

Produkten innehåller inga farliga material

SFN kan efter eget gottfinnande klassificera och avvisa farliga elektroniska produkter. SFN kan kräva att du tillhandahåller ett säkerhetsdatablad för att bekräfta statusen för produktens farlighet. Din tillverkare eller leverantör kan tillhandahålla denna information. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • artiklar markerade som farliga eller riskfyllda av tillverkaren
 • har varningar för kundsäkerhet eller återkallanden
 • brandfarliga, brännbara eller explosiva ämnen, som fyrverkerier, facklor eller tändare
 • brandfarliga flytande ämnen, såsom tändvätska, propan, propen, parfym eller handsprit
 • brandfarliga ämnen, såsom aluminium eller uran
 • obearbetade kemikalier
 • frätande eller oxiderande material, såsom blekmedel, peroxid eller klor
 • gödsel och bekämpningsmedel
 • gifter och smittsamma ämnen
 • radioaktiva material
 • innehåller biologiskt risk eller smitta
 • lim, klister eller doftande material
 • tryckbehållare, inklusive aerosoler

Produkten är inte olaglig eller reglerad

SFN accepterar inte produkter relaterade till olagliga aktiviteter, produkter med juridiska begränsningar eller produkter som är förbjudna enligt lag på ursprungsplatsen, destinationen eller någon plats genom vilken produkterna kan färdas. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • ammunition
 • skjutvapen, eller delar till skjutvapen, inklusive BB eller luftdrivna vapen
 • förfalskade varor
 • hasardspelsenheter
 • produkter av hampa eller cannabidiol (CBD) och eventuella produkter framställda av marijuanaplantan
 • olagligt replikerad, reproducerad eller tillverkad
 • lösa ädelstenar eller metaller
 • magnetiserade material
 • betalningsmedel, till exempel frimärken eller kontanter
 • utrustning för militärt bruk eller för brottsbekämpning, såsom skyddsutrustning, fasthållningsanordningar eller mörkerseendeanordningar
 • tobak eller nikotinprodukter
 • produkter som innehåller elfenben
 • produkter som innehåller tobak eller nikotin
 • utrustning för rökning, inklusive e-cigaretter
 • obehörigt marknadsföringsmaterial
 • vapen, till exempel knivar, pepparspray eller elpistoler

Vuxenprodukter

"Endast för användning av vuxen", vuxenorienterade produkter och produkter med vuxentema är begränsade om de inte uppfyller förpackningskraven:

 • En diskret förpackning ska vara ogenomskinlig så att produkten inte syns
 • Produkter med transparent förpackning får inte ha några explicita sexuella bilder eller ord

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis