Produktbehörighet för Shopifys distributionsnätverk

De flesta artiklar kan lagras och distribueras av Shopifys distributionsnätverk (SFN). För att följa lokala lagar, leveransregler och lagersäkerhetskrav är dock vissa artiklar begränsade eller förbjudna från SFN.

Se till att dina produkter uppfyller SFN-produktbehörighetskrav innan du skickar lager till SFN. Du kan kontrollera behörigheten för dina artiklar när du lägger till produkter i din SFN-app. Utöver SFN-produktbehörighetskrav kommer produkter som är förbjudna enligt Shopifys policy för godtagbar användning inte att accepteras i SFN.

Om du är osäker på en produktbehörighet kan du kontakta SFN-supporten.

Ömtåliga produkter

Ömtåliga produkter kan skickas med SFN. När du kontrollerar behörighet ska du se till att markera en produkt som ömtålig om den kräver speciell hantering. Om en produkt är markerad som ömtålig kommer lagerpersonalen använda lådor istället för andra förpackningar för att skicka paketet på ett säkert sätt.

Produkten är under 15,8 kg (35 pund) och mindre än 45,7 cm (18 tum)

Produkter och förpackningar som kräver speciell hantering är förbjudna av SFN. För att vara berättigad till SFN måste din produkt eller dess förpackning uppfylla följande krav:

 • komma fram som en komplett produkt och inte kräva montering
 • väga mindre än 35 pund eller 16 kilo
 • storleken inte längre än 18 tum eller 45 cm

Produkten lagras vid omgivningstemperatur

SFN-lagermiljö är vid rumstemperatur. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte ha några temperaturkrav, till exempel värme, kylning eller frysning.

Produkten behöver inte avancerad lagerspårning

SFN kan inte spåra produkter för efterlevnad av lag eller produkt-återkallanden. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte kräva avancerad lagerspårning, till exempel följande information:

 • utgångsdatum eller tillverkningsdatum
 • parti- eller satsnummer
 • serienummer
 • lagerspårning i form av först in först ut (FIFO)

Produkten är inte en förbrukningsvara

SFN lagrar eller levererar inte reglerade produkter som innebär funktionella, juridiska eller säkerhetsrisker. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • Livsmedel
 • drycker
 • Alkohol

Produkten får inte innehålla växter eller djur

SFN stödjer inte produkter som innehåller material från växter eller djur. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte innehålla något av följande material:

 • levande eller döda djur och djurskinn
 • levande, döda eller torkade växter
 • frön
 • jordbruksprodukter
 • jord och markberikande produkter

Produkten är inte en skönhetsprodukt eller en medicinsk artikel

SFN lagrar eller levererar inte reglerade produkter som innebär funktionella, juridiska eller säkerhetsrisker. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • läkemedel
 • receptbelagda läkemedel och mediciner
 • medicintekniska produkter
 • kosttillskott och andra pseudoläkemedel
 • tvålar eller hårprodukter
 • toalettartiklar
 • skönhetstillbehör
 • all utrustning som används för att tillverka, dölja och konsumera droger

Produkten innehåller inte batterier, mikrochips eller farliga elektroniska delar

SFN kan efter eget gottfinnande klassificera och avvisa farliga elektroniska produkter. SFN kan kräva att du tillhandahåller ett materialsäkerhetsdatablad för att bekräfta produktens farostatus. Din tillverkare eller leverantör kan tillhandahålla denna information. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte innehålla någon av följande delar:

 • blybatterier
 • litiumbatterier, lösa eller förpackade
 • magnetiserade material
 • microchips och -processorer
 • centralprocessenheter (CPU)
 • mobiltelefoner
 • hoverboards
 • motorer

Produkten innehåller inga farliga material

SFN kan efter eget gottfinnande klassificera och avvisa farliga elektroniska produkter. SFN kan kräva att du tillhandahåller ett säkerhetsdatablad för att bekräfta statusen för produktens farlighet. Din tillverkare eller leverantör kan tillhandahålla denna information. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • artiklar markerade som farliga eller riskfyllda av tillverkaren
 • har varningar för kundsäkerhet eller återkallanden
 • brandfarliga, brännbara eller explosiva, såsom fyrverkerier, facklor eller tändare
 • brandfarliga flytande ämnen, såsom tändvätska, propan, propen, parfym eller handsprit
 • brandfarliga ämnen, såsom aluminium eller uran
 • obearbetade kemikalier
 • frätande eller oxiderande material, såsom blekmedel, peroxid eller klor
 • gödsel och bekämpningsmedel
 • gifter och smittsamma ämnen
 • radioaktiva material
 • innehåller biologiskt risk eller smitta
 • lim, klister eller doftande material
 • tryckbehållare, inklusive aerosoler

Produkten är inte olaglig eller reglerad

SFN accepterar inte produkter relaterade till olagliga aktiviteter eller produkter med juridiska begränsningar. För att vara berättigad till SFN får din produkt inte tillhöra någon av följande kategorier:

 • skjutvapen eller delar till skjutvapen
 • ammunition
 • vapen, till exempel knivar, pepparspray eller elpistoler
 • utrustning för militärt bruk eller för brottsbekämpning, såsom skyddsutrustning, fasthållningsanordningar eller mörkerseendeanordningar
 • tobak eller nikotinprodukter
 • produkter av hampa eller cannabidiol (CBD) och eventuella produkter framställda av marijuanaplantan
 • produkter som innehåller tobak eller nikotin
 • utrustning för rökning, inklusive e-cigaretter
 • produkter som innehåller elfenben
 • lösa ädelstenar eller metaller
 • magnetiserade material
 • förfalskade varor
 • hasardspelsenheter
 • betalningsmedel, till exempel frimärken eller kontanter

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis