Distributionslivscykel för Shopifys distributionsnätverk

Följande är ett exempel på en vanlig livscykel för en order som är distribuerad av Shopifys distributionsnätverk (SFN).

 1. En kund lägger en order i din webbshop.
 2. När ordern har betalats eller betalningen är auktoriserad mottar SFN en distributionsförfrågan med status Väntande. Om du ställer in en distributionsfördröjning i Inställningar så kommer statusen för din distributionsförfrågan att vara Väntande tills slutet av orderfördröjningens varaktighet.
 3. SFN-personal vidtar följande åtgärder för att förbereda sig för att behandla din distributionsförfrågan:

  1. Kontrollera om begäran uppfyller distributionsvillkoren.
  2. Bestäm när paketet ska levereras.
  3. Identifiera vilket distributionscenter som kan distribuera ordern.
  4. Välj en transportörstjänst.
 4. En distributionsförfrågan tilldelas ett distributionscenter och statusen uppdateras till Pågående.

 5. När din distributionsförfrågan behandlas utför SFN-personal följande åtgärder:

  1. Skriver ut följesedeln.
  2. Plockar artiklarna i ordern.
  3. Packar artiklarna och följesedeln.
  4. Köp en fraktsedel med ett spårningsnummer.
  5. Fäster fraktsedeln på paketet.
  6. Schemalägg en upphämtningstid hos transportören.
 6. Om distributionsförfrågan är en delad distribution uppdateras statusen till Delvist distribuerad, annars uppdateras statusen till Distribuerad.

 7. SFN uppdaterar din Shopify-order med spårningsnumret.

 8. Transportören anländer till distributionscentret, hämtar upp leveransen och skickar en avisering till SFN om att paketet är under transport.

 9. Transportören levererar paketet till kundens adress.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis