วงจรการจัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ตัวอย่างของวงจรการจัดการคำสั่งซื้อโดยทั่วไปของคำสั่งซื้อที่จัดการโดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) มีดังต่อไปนี้

 1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 2. หลังจากที่คำสั่งซื้อได้รับการชำระเงินหรือการชำระเงินได้รับอนุญาตแล้ว SFN จะได้รับคำขอจัดการคำสั่งซื้อที่มีสถานะ “รอดำเนินการ” หากคุณตั้งค่าการชะลอการจัดการคำสั่งซื้อไว้ในการตั้งค่า สถานะคำขอการจัดการคำสั่งซื้อจะยังเป็น “รอดำเนินการ” จนกระทั่งระยะเวลาการชะลอคำสั่งซื้อสิ้นสุดลง
 3. บุคลากร SFN จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเตรียมดำเนินการตามคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ:

  1. ตรวจสอบว่าคำขอดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขการจัดการคำสั่งซื้อหรือไม่
  2. ระบุเวลาที่ต้องจัดส่งพัสดุ
  3. ระบุว่าศูนย์จัดการคำสั่งซื้อใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้
  4. เลือกผู้ให้บริการขนส่ง
 4. ระบบมอบหมายคำขอการจัดการคำสั่งซื้อไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อและสสถานะจะอัปเดตเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ

 5. เมื่อคำขอการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินการ บุคลากร SFN จะดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. พิมพ์บันทึกการจัดส่ง
  2. เลือกรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
  3. บรรจุรายการสินค้าและบันทึกการจัดส่ง
  4. ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุ
  5. แนบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปกับบรรจุภัณฑ์
  6. นัดหมายเวลารับสินค้ากับผู้ขนส่ง
 6. หากคำขอการจัดการคำสั่งซื้อเป็นการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยก สถานะจะอัปเดตเป็น “จัดการแล้วบางส่วน” มิฉะนั้นสถานะจะอัปเดตเป็น “จัดการแล้ว

 7. SFN จะอัปเดตคำสั่งซื้อ Shopify ของคุณด้วยหมายเลขติดตามพัสดุ

 8. ผู้ให้บริการขนส่งมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ รับสินค้าที่จะจัดส่ง และส่งการแจ้งเตือนไปยัง SFN ว่าพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่ง

 9. ผู้ขนส่งจะจัดส่งบรรจุภัณฑ์ไปยังที่อยู่ของลูกค้าคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี