การแสดงวันที่จัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

วันที่จัดส่งช่วยให้ลูกค้าของคุณทราบว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเมื่อใด วันที่จัดส่งจะแสดงให้ลูกค้าเห็นบนหน้าสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน และในหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อเมื่อตรงตามเกณฑ์บางประการ การแสดงวันที่จัดส่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจและช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณรู้ว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเมื่อใด

วันที่จัดส่งจะคํานวณตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า ความพร้อมจำหน่ายของสินค้าคงคลัง และเวลาในการขนส่ง ในหน้าสินค้า การคํานวณจะใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของลูกค้าเพื่อหาที่อยู่ของลูกค้า หรือลูกค้าสามารถป้อนรหัสไปรษณีย์ด้วยตนเองได้ ในหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ การคํานวณจะใช้ที่อยู่ที่จัดส่งที่ลูกค้าป้อนในขั้นตอนการชำระเงิน

การจัดส่งคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะมีสิทธิ์ในการใช้บริการแสดงวันที่จัดส่ง หากมีการคาดว่าการจัดส่งจะใช้เวลาตั้งแต่ 8 วันทำการขึ้นไป ระบบจะไม่แสดงวันที่จัดส่ง หากคุณต้องการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งที่คาดไว้เมื่อไม่มีการแสดงวันที่จัดส่ง คุณจำเป็นต้องสร้างนโยบายการจัดส่งสำหรับร้านค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและตัวอย่างนโยบายการจัดส่ง

การปรับแต่งธีมและแอปบางรายการที่ส่งผลต่อขั้นตอนการชำระเงิน เช่น แอปเพิ่มยอดขายหรือแอปการสมัครใช้งาน อาจทําให้การแสดงวันที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

เกณฑ์ในการแสดงวันที่จัดส่ง

เกณฑ์ในการแสดงวันที่จัดส่งสำหรับลูกค้าในหน้าสินค้าจะแตกต่างจากในหน้าการชำระเงินหรือหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ

หากตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ วันที่จัดส่งจะแสดงในหน้าสินค้า:

 • ลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยอิงจากที่อยู่ IP ของลูกค้า หรือลูกค้าป้อนรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ ด้วยตนเอง
 • สินค้าได้รับการจัดการโดยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) จากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของสหรัฐฯ
 • มีสินค้าคงคลังอยู่และสินค้าคงคลังอยู่ในสถานะ “พร้อมจำหน่าย
 • สินค้าไม่ใช่สินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า
 • วันที่จัดส่งที่คาดไว้คือไม่เกิน 8 วันทำการ
 • คำสั่งซื้อไม่ใช่การค้าส่งหรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

หากตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ วันที่จัดส่งจะแสดงในขั้นตอนการชำระเงินและในหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อ:

 • ที่อยู่ที่จัดส่งอยู่ในสหรัฐฯ
 • สินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อได้รับการจัดการโดย SFN จากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของสหรัฐฯ
 • มีสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้ออยู่และสินค้าอยู่ในสถานะ “พร้อมจำหน่าย” ที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อเดียวกัน
 • ไม่มีสินค้าในคำสั่งซื้อที่เป็นสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า
 • วันที่จัดส่งที่คาดไว้คือไม่เกิน 8 วันทำการ
 • คำสั่งซื้อไม่ใช่การค้าส่งหรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

เวลาเปิดทำการ SFN

SFN เปิดทำการในวันทำการเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ขนส่งไม่สามารถรับสินค้าจากศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN ในช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงวันหยุดได้ ไม่มีการรับสินค้าที่สั่งซื้อภายหลังวันศุกร์หรือช่วงสุดสัปดาห์จนกว่าจะถึงวันทำการถัดไปเป็นอย่างน้อย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการและวันหยุดของศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ SFN

สาเหตุที่คำสั่งซื้ออาจมาถึงหลังวันที่จัดส่ง

วันที่จัดส่งอาจไม่แม่นยำในทุกคำสั่งซื้อเนื่องจากความล่าช้าที่ไม่คาดคิดหรือการจัดส่งอาจล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับคำสั่งซื้อหลังจากวันที่จัดส่งที่แสดงไว้ สาเหตุโดยทั่วไปที่วันที่จัดส่งอาจไม่แม่นยำมีดังนี้:

ปิดวันที่จัดส่งในหน้าสินค้า

คุณสามารถหยุดแสดงวันที่จัดส่งในหน้าสินค้าทุกหน้าได้โดยการปิดแอปฝังตัวสำหรับธีมของคุณ วันที่จัดส่งจะแสดงที่ขั้นตอนการชำระเงินและในหน้าการยืนยันคำสั่งซื้อเสมอ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “ร้านค้าออนไลน์
 2. ในธีมที่คุณต้องการจะปิดวันที่จัดส่ง ให้คลิก “ปรับแต่ง
 3. คลิก “การตั้งค่าธีม” จากนั้นคลิก “แอปฝังตัว
 4. คลิกปุ่มสลับที่ด้านข้างแอปฝังตัว “รายละเอียดการจัดส่ง” เพื่อปิด

หากต้องการเปิดวันที่จัดส่งสำหรับหน้าสินค้าอีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นเดิมแล้วคลิกปุ่มสลับเพื่อเปิด

ตัวอย่างการแสดงวันที่จัดส่ง

วิธีการแสดงวันที่จัดส่งในร้านค้าจะขึ้นอยู่กับธีมของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการแสดงวันที่จัดส่ง ซึ่งอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างการแสดงวันที่จัดส่งในหน้าร้านค้าต่างๆ
หน้า ตัวอย่าง
สินค้า
ภาพตัวอย่างการแสดงวันที่จัดส่งในหน้าสินค้า
การชำระเงิน
ภาพตัวอย่างการแสดงวันที่จัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน
สถานะคำสั่งซื้อ
ภาพตัวอย่างการแสดงวันที่จัดส่งในหน้าแสดงสถานะ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี