Hiển thị ngày giao hàng trên Mạng lưới giao hàng Shopify

Ngày giao hàng giúp khách hàng biết thời điểm nhận đơn hàng dự kiến. Khi đáp ứng các tiêu chí nhất định, ngày giao hàng sẽ hiển thị với khách hàng trên trang sản phẩm, trang thanh toán và trang xác nhận đơn hàng. Hiển thị ngày giao hàng giúp tăng độ tin cậy và đảm bảo khách hàng biết thời điểm nhận đơn hàng dự kiến.

Ngày giao hàng được tính dựa trên địa điểm của khách hàng, tình trạng còn hàng trong kho và thời gian vận chuyển. Đối với trang sản phẩm, ngày giao hàng được tính dựa vào địa chỉ giao thức Internet (IP) của khách hàng để xác định vị trí của khách hàng, hoặc khách hàng có thể nhập thủ công mã ZIP. Đối với trang thanh toán và trang xác nhận đơn hàng, ngày giao hàng được tính dựa vào địa chỉ giao hàng mà khách hàng nhập trong quá trình thanh toán.

Hầu hết đơn hàng vận chuyển tại Hoa Kỳ đều đủ điều kiện hiển thị ngày giao hàng. Nếu thời gian giao hàng dự kiến lâu hơn tám ngày làm việc thì sẽ không hiển thị ngày giao hàng. Để thông báo thời gian dự kiến giao hàng cho khách hàng khi không hiển thị ngày giao hàng, hãy tạo chính sách vận chuyển cho cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về các phương thức tối ưu và ví dụ về chính sách vận chuyển.

Một số thay đổi và ứng dụng về chủ đề ảnh hưởng đến quá trình thanh toán như ứng dụng bán thêm hoặc ứng dụng gói đăng ký có thể khiến ngày giao hàng hiển thị không chính xác.

Tiêu chí để hiển thị ngày giao hàng

Tiêu chí để hiển thị ngày giao hàng cho khách hàng khác nhau giữa trang sản phẩm, trang thanh toán hoặc trang xác nhận đơn hàng.

Nếu đáp ứng các tiêu chí sau, ngày giao hàng sẽ hiển thị trên trang sản phẩm:

 • Khách hàng ở Hoa Kỳ theo như địa chỉ IP hoặc khách hàng nhập thủ công mã ZIP tại Hoa Kỳ.
 • Sản phẩm do Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) thực hiện từ các trung tâm xử lý đơn hàng của Hoa Kỳ.
 • Hàng trong kho có sẵn và ở trạng thái Còn hàng.
 • Sản phẩm không phải mặt hàng đặt hàng trước.
 • Ngày giao hàng dự kiến là tối đa 8 ngày làm việc.
 • Đơn hàng không phải đơn hàng bán buôn hoặc đơn hàng nháp.

Nếu đáp ứng các tiêu chí sau, ngày giao hàng sẽ hiển thị ở trang thanh toán và trang xác nhận đơn hàng:

 • Địa chỉ giao hàng ở Hoa Kỳ.
 • Tất cả sản phẩm trong đơn hàng được SFN thực hiện từ các trung tâm xử lý đơn hàng của Hoa Kỳ.
 • Tất cả sản phẩm trong đơn hàng đều có sẵn và ở trạng thái Còn hàng tại cùng một trung tâm xử lý đơn hàng.
 • Không có sản phẩm nào trong đơn hàng là mặt hàng đặt hàng trước.
 • Ngày giao hàng dự kiến là tối đa 8 ngày làm việc.
 • Đơn hàng không phải đơn hàng bán buôn hoặc đơn hàng nháp.

Giờ làm việc của SFN

SFN chỉ hoạt động trong ngày làm việc. Như vậy có nghĩa là hãng vận chuyển không thể nhận đơn hàng từ trung tâm xử lý đơn hàng SFN vào cuối tuần hoặc trong dịp lễ. Đơn hàng đã đặt vào cuối ngày thứ Sáu hoặc cuối tuần sẽ không được nhận cho đến ít nhất là ngày làm việc tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về giờ làm việc và ngày lễ của trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Lý do khiến đơn hàng có thể đến nơi sau ngày giao hàng

Ngày giao hàng có thể không chính xác đối với mọi đơn hàng do những chậm trễ không thể lường trước, hoặc do trì hoãn giao hàng, dẫn đến việc khách hàng nhận được đơn hàng sau ngày giao hàng hiển thị. Dưới đây là những lý do thường gặp khiến ngày giao hàng có thể không chính xác:

Tắt ngày giao hàng trên trang sản phẩm

Bạn có thể ngừng hiển thị ngày giao hàng trên tất cả trang sản phẩm bằng cách tắt nhúng ứng dụng cho chủ đề. Ngày giao hàng luôn hiển thị trên trang thanh toán và trang xác nhận đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 2. Với chủ đề bạn muốn tắt ngày giao hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Cài đặt chủ đề, sau đó nhấp vào Nhúng ứng dụng.
 4. Bên cạnh mục nhúng ứng dụng Chi tiết giao hàng, nhấp vào nút bật/tắt để tắt ngày giao hàng.

Để bật lại ngày giao hàng trên trang sản phẩm, làm theo các bước tương tự và nhấp vào nút bật/tắt.

Ví dụ về cách thức hiển thị của ngày giao hàng

Cách hiển thị ngày giao hàng trên cửa hàng phụ thuộc vào chủ đề của bạn. Dưới đây là ví dụ về cách hiển thị ngày giao hàng và cách hiển thị đó có thể không khớp với những gì khách hàng thấy trên cửa hàng.

Ví dụ về cách hiển thị ngày giao hàng trên nhiều trang cửa hàng khác nhau
Trang Ví dụ
Sản phẩm
Ảnh ví dụ về cách hiển thị ngày giao hàng trên trang sản phẩm
Thanh toán
Ảnh ví dụ về cách hiển thị ngày giao hàng trên trang thanh toán
Trạng thái đơn hàng
Ảnh ví dụ về cách hiển thị ngày giao hàng trên trang trạng thái đơn hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí