Các dịch vụ kho vận bổ sung mà Shopify Fulfillment Network (SFN) có thể giúp bạn kết nối

Có sẵn một bộ dịch vụ kho vận và hoàn tất đơn hàng đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn. Mạng lưới kho vận của Shopify bao gồm các dịch vụ do Shopify Fulfillment Network (SFN), Flexport6 River Systems (6RS) cung cấp.

Trên trang này

SFN

SFN là dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể dùng để lưu kho hàng hóa và thực hiện đơn hàng. Bạn có thể sử dụng SFN để tăng tốc và đơn giản hóa các quy trình kho vận và thực hiện đơn hàng.

Chọn SFN

SFN là lựa chọn tốt nhất khi:

  • Bạn đang sử dụng Shopify để hỗ trợ cửa hàng.
  • Bạn đang tìm một tùy chọn dễ dàng để đơn giản hóa quy trình vận chuyển và thực hiện đơn hàng.

Flexport

Flexport sử dụng công nghệ máy học và tối ưu hóa để xây dựng mạng lưới giao hàng, cho phép bất cứ ai, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và hiệu quả với chi phí tiết kiệm cho khách hàng của mình. Flexport là giải pháp kho vận mang lại cho bạn sự yên tâm, sự kiểm soát toàn diện và sự tự tin cùng mức định giá minh bạch và phải chăng để giúp bạn thúc đẩy doanh số.

Lựa chọn Flexport

Flexport là lựa chọn tốt nhất khi:

  • Bạn đang sử dụng Shopify hoặc nền tảng thương mại khác Shopify để hỗ trợ cửa hàng.
  • Bạn cần các dịch vụ hoàn tất đơn hàng phức tạp hơn như chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ giao vận, giải pháp lưu kho hoặc bán buôn.

6 River Systems

6 River Systems cung cấp các giải pháp xử lý đơn hàng bằng công nghệ giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình thực hiện đơn hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động và khả năng dự đoán, tối ưu hóa nhân công và nâng cao năng lực cạnh tranh của bạn bằng hệ thống kho vận đa kênh.

Bạn có thể sử dụng các công cụ do 6 River Systems cung cấp để tối ưu hóa hoạt động thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn là Người điều hành cơ sở, bạn sẽ có thể sử dụng hệ thống quản lý nhà kho của họ hoặc Chuck.

  • Hệ thống quản lý nhà kho giúp bạn giám sát và quản lý hàng trong kho tại các nhà kho.
  • Chuck là một robot di động tự vận hành, sử dụng thuật toán máy học và trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp bạn tăng cường hiệu suất và độ chính xác bằng cách hỗ trợ bạn thực hiện tất cả các tác vụ sắp xếp, chọn, đếm, bổ sung và phân loại.

Chọn 6 River Systems

6 River Systems là lựa chọn tốt nhất khi:

  • Bạn muốn tạo nhà kho của riêng mình.
  • Bạn cần công nghệ nhà kho.
  • Bạn đã vận hành và quản lý cơ sở xử lý đơn hàng rồi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí