Distribuera internationellt

Om din butik är belägen i USA och du använder Shopify Fulfillment Network (SFN) för att leverera internationellt, finns det vissa krav som du måste uppfylla för att säkerställa att rätt importtull och skatter bedöms.

Om ditt företag ligger i USA och du levererar en order till en kund i ett annat land eller en annan region, så är den kunden Registrerad importör av ordern. Kunden kan behöva betala importtullar och skatter på sin order beroende på destinationsland eller destinationsregion, värdet på leveransen, handelsavtal och avtal.

Internationella leveranser som har ett värde på 2 500 USD eller mer kräver ytterligare dokumentation, inklusive en fullmakt, Power of Attorney (POA), ett internationellt transaktionsnummer och specifik dokumentation från transportören. Shopify kan inte ge dig dessa dokument. Hänvisa till United States Census Bureau för att lära dig mer om Internationella handelsdefinitioner.

SFN tillhandahåller inte ytterligare försäkring för inhemska eller internationella leveranser, men vissa transportföretag kan göra det. Du kan kontakta SFN-supportteamet via e-post för mer information om försäkring från transportföretag.

Importtullar och skatter

Beloppet för importtull och skatter för ett paket som levereras internationellt bestäms av ett antal olika faktorer. Värdet på en leverans kan bestämmas genom att bedöma information såsom kostnader för sålda varor, leveranskostnader och kostnader för leveransförsäkring. I vissa länder och regioner är importtull beskattningsbart.

Tröskeln för minimivärdet bidrar också till kostnaden för importtullar och skatter. Denna term avser det lägsta värdet på en leverans innan den kan debiteras importtullar och skatter. Tröskeln för minimivärde bestäms av en leverans destinationsland eller -region.

Övriga uppgifter som kan påverka beloppet för importtull kan vara följande:

 • Ursprungsland (COO), vilket innebär det land eller den region där en produkt tillverkas
 • varukategori
 • produktmaterial
 • kön, vilket gäller kläder
 • transportören och tjänsten

Levererat oförtullat

SFN stöder Levererat oförtullat (DDU), som ibland också kallas Levererat vid platsen (DAP). DDU innebär att kunden är ansvarig för betalningen av tillämpliga importtullavgifter och skatter när deras order levereras. Transportören tar ut dessa avgifter från kunden och remitterar betalningen till de lokala myndigheterna. Beroende på transportören tas avgifter ut antingen vid tiden för leverans eller så kontaktar transportören kunden för att få avgifterna betalda i förväg, innan leveransen. Leveransen lämnas inte till kunden utan betalning av dessa avgifter. De flesta transportörer debiterar en liten extra avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för insamling och remittering av inhämtade avgifter.

Använd systemet Import One-Stop Shop (IOSS) när du levererar till länder i Europeiska unionen

Du kan använda one-stop shop-system för att förenkla debitering och överföring av moms för försäljning till länder i Europeiska unionen. Om du befinner dig utanför Europeiska unionen kan du registrera dig för import-one-stop shop-systemet (IOSS), som även kallas OSS för icke-union. När du använder IOSS kan du välja att ta upp moms på ordrar som är lika med eller mindre än 150 euro i kassan så att dina kunder i Europeiska unionen inte betalar skatt vid leverans.

När du har fått ditt IOSS-nummer måste du lägga till det i din skatteregistrering i din Shopify-administratör.

Lägg till ditt IOSS-nummer i din Shopify-administratör

Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering ska du se till att du har ställt in en leveransprofil för Europeiska unionen.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.
 3. Klicka på Ta upp moms i avsnittet Leverans till EU intill Moms på försäljning till EU.
 4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.
 5. Ange ditt IOSS-nummer i IOSS-momsregistreringsnummer.
 6. Klicka ta upp moms.

Fraktsedlar

Om du levererar en artikel, till exempel varuprov, måste du märka paketet som Kampanjprodukter på all import- och exportdokumentation för att följa inhemska och internationella leveransregler. Även om dessa artiklar inte har något monetärt värde måste du tilldela dem ett pris som är högre än 0 USD, annars kan leveransen bryta mot internationella tullagar.

I enlighet med efterlevnad av reglerna markerar SFN inte paket som Gåvor och kan därför inte garantera att en försändelse är undantagen importtullar och skatter. Om du vill skicka en artikel som är 0 USD till en internationell destination, till exempel en kampanjartikel eller en presentartikel, kan du tilldela den ett värde högre än 0 USD och sedan rabattera kunden motsvarande belopp.

Fraktkostnader

Gå till Inställningar > Frakt och leverans i din Shopify-administratör för att hitta dina fraktkostnader. För internationella ordrar kan du ställa in fri frakt eller ett anpassat pris. Ordrar som skickas internationellt ska levereras inom 15 dagar från det att din begäran om distribution skickats till SFN.

Läs mer om hur du ställer in fraktkostnader och internationella distributionskostnader.

Begränsningar

Följ dessa riktlinjer för att säkerställa att dina produkter levereras när de skickas internationellt:

 • Lägg till HS-nummer till produkter i din Shopify-administratör. Om du lägger till ett HS-nummer får du hjälp att se till att rätt importtullar och skatter tillämpas på dina leveranser. Se dessutom till att HS-numren är korrekta för reklammaterial eller paket som du säljer i din butik.

 • Tilldela ett pris som är större än 0 USD till alla artiklar i en leverans, även om artiklarna är en gåva vid inköp (GWP). Kunden kommer dock förmodligen att debiteras importtullar och skatter på GWP om du skickar GWP till en internationell destination.

 • Se till att din produkt inte innehåller några farliga material. Om din produkt innehåller farliga material kan den inte skickas till en internationell destination.

Bästa praxis för internationell leverans

Se till att du följer dessa riktlinjer för att säkerställa att dina produkter inte stöter på några problem när du levererar internationellt.

 • Se till att du använder fullständiga och korrekta beskrivningar för dina produkter. Beskrivningen ska beskriva produkten, vad produkten används till och vad produkten är gjord av.
 • Se till att kunderna lägger till sin e-postadress och sitt telefonnummer i kassan så att lokala transportföretag kan kontakta dem angående avgifter och leverans.
 • Publicera tydlig information i din webbutik om att internationella kunder behöver betala importtullar och skatter. Tillhandahållande av denna information hjälper till att informera dina kunder och bygga upp deras förtroende för dina tjänster.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis