Thêm SKU vào sản phẩm cho Mạng lưới giao hàng Shopify

SKU (Đơn vị lưu kho) là mã không trùng lặp chứa chữ cái và chữ số dùng để nhận dạng sản phẩm hoặc mẫu mã của sản phẩm, dựa trên các thông tin chi tiết như model, kích cỡ hoặc màu sắc. Độ dài của SKU có thể khác nhau và SKU có thể chứa chữ cái, chữ số hoặc cả chữ cái và chữ số. SKU dùng để phân biệt mẫu mã sản phẩm, theo dõi hàng trong kho và vận chuyển đúng mặt hàng cho khách hàng.

Mặc dù có thể trông giống hệt nhau, nhưng SKU và mã vạch có chức năng khác nhau. Các nhà bán lẻ sẽ sử dụng SKU để xác định và theo dõi hàng trong kho hoặc hàng lưu kho. Mã vạch được sử dụng để tạo các đường nét hoa văn có thể quét được để hỗ trợ quá trình thực hiện đơn hàng. Việc chuẩn bị cả SKU và mã vạch cho sản phẩm cho phép trung tâm xử lý đơn hàng SFN nhanh chóng thực hiện đơn hàng bằng cách tự động hóa việc lấy hàng, đóng gói và vận chuyển đơn hàng ngay khi nhận được.

Đảm bảo rằng từng mẫu mã sản phẩm có SKU riêng. Bạn không thể sử dụng cùng SKU trên nhiều mẫu mã khác nhau. Nếu có bất kỳ mẫu mã nào có cùng SKU, thay đổi một trong các thông tin chi tiết của mẫu mã.

Không được thay đổi SKU của sản phẩm sau khi gửi cho SFN.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hàng loạt SKU bằng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí