Phí và thời gian chậm trễ đối với lô hàng không tuân thủ đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Lô hàng đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) được xem là không tuân thủ khi không đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu của SFN. Bạn sẽ bị tính phí do SFN phải bổ sung nguồn lực để xử lý lô hàng và quá trình xử lý có thể chậm trễ.

Giới thiệu và mô tả các loại phí không tuân thủ.
Loại phí Mô tả phí Số tiền phí
Mã vạch không quét được, bị thiếu hoặc không chính xác Là phí được tính trên từng mặt hàng không có mã vạch chính xác và dễ đọc.

Phí xử lý 0,45 USD/đơn vị

Số lượng trong kế hoạch vận chuyển không chính xác Phí này được tính nếu số SKU lô hàng và số lượng lô hàng khác với số lượng mà bạn gửi trong đợt chuyển hàng nội địa. Phí xử lý 0,30 USD/đơn vị
Nhãn nội dung hộp không quét được, bị thiếu hoặc trùng lặp Phí này được tính trên từng nhãn nội dung hộp không quét được, bị thiếu hoặc trùng lặp của đợt chuyển hàng nội địa. 1,75 USD/nhãn

Các mục dưới đây sẽ giải thích nguyên nhân không tuân thủ có thể có và cách ngăn chặn lô hàng không tuân thủ khi bạn gửi hàng trong kho đến SFN.

Lô hàng thiếu nhãn đợt chuyển

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi hộp hoặc pa-lét thiếu nhãn đợt chuyển của SFN. Nhân viên SFN cần nhãn này để khớp lô hàng với cửa hàng Shopify.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo in và thêm nhãn đợt chuyển cho tất cả các hộp và pa-lét.

Lô hàng thiếu thông tin theo dõi

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi một lô hàng Bưu kiện nhỏ đến nơi đột xuất mà không có thông tin theo dõi. Nhân viên SFN cần thông tin theo dõi để sắp xếp nhân viên nhà kho và không gian để nhận lô hàng của bạn. Qua thông tin theo dõi, SFN còn có thể khớp lô hàng của bạn với đúng đợt chuyển hoặc tìm gói hàng bị thất lạc.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo thêm thông tin theo dõi cho đợt chuyển về của bạn trong ứng dụng SFN sau khi bạn gửi sản phẩm.

Không lên lịch hẹn giao nhận trước

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi lô hàng Giao vận đến nơi mà không có lịch hẹn giao hàng trước. SFN cần có lịch hẹn giao hàng để sắp xếp nhân viên nhà kho và không gian sao cho hiệu quả để nhận lô hàng của bạn

Để ngăn chặn vấn đề này, khi lô hàng Giao vận của bạn đang được vận chuyển, hãy liên hệ với trung tâm xử lý đơn hàng để tạo lịch hẹn giao hàng.

Trộn lẫn các mẫu mã sản phẩm khác nhau

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi hộp chứa nhiều mẫu mã sản phẩm không được phân tách vào các hộp đựng riêng. Việc trộn lẫn các mẫu mã sản phẩm đòi hỏi phải kiểm đếm thủ công từng mặt hàng và làm chậm khả năng SFN nhận được sản phẩm của bạn nhanh chóng và chính xác.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo đóng gói và gắn nhãn sản phẩm theo hướng dẫn của SFN.

Lô hàng chứa sản phẩm không đủ điều kiện

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi lô hàng của bạn chứa sản phẩm không đủ điều kiện để thực hiện đơn hàng bằng SFN. SFN không hỗ trợ các sản phẩm gây ra vấn đề vận hành, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm an toàn.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo loại bỏ mọi sản phẩm trong danh sách bị hạn chế hoặc bị cấm trước khi bạn gửi sản phẩm.

Sản phẩm không có trong đợt chuyển về

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi sản phẩm đến nơi không được thêm vào đợt chuyển về trong ứng dụng SFN. Nhân viên SFN sử dụng đợt chuyển về để nhận dạng, theo dõi và lưu trữ sản phẩm của bạn một cách chính xác.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo thêm tất cả sản phẩm vào đợt chuyển về trước khi bạn gửi lô hàng.

Sản phẩm thiếu mã vạch

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi sản phẩm không có mã vạch. Nhân viên SFN cần mã vạch để nhận dạng và theo dõi sản phẩm của bạn.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo gắn mã vạch cho mọi sản phẩm bạn gửi đến SFN.

Chỉ định mã vạch cho không đúng sản phẩm

Vấn đề không tuân thủ này xảy ra khi mã vạch của sản phẩm được chỉ định cho không đúng sản phẩm. Khi mã vạch của bạn không khớp với sản phẩm được gắn mã vạch, khách hàng có thể nhận được không đúng sản phẩm.

Để ngăn chặn vấn đề này, hãy đảm bảo chỉ định mã vạch riêng cho từng sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí