Gebyrer og forsinkelser af ikke-kompatible forsendelser – Shopifys distributionsnetværk

Forsendelser til Shopifys distributionsnetværk anses som ikke-kompatible, når de ikke opfylder ét eller flere af kravene for Shopifys distributionsnetværk. Hvis din forsendelse er ikke-kompatibel, når du sender lagerbeholdning til Shopifys distributionsnetværk, vil du blive opkrævet et gebyr for den manglende overholdelse. Dette gebyr dækker de ekstra ressourcer, der kræves i forbindelse med behandlingen af din forsendelse. Modtagelsestidspunktet forsinkes også med 10 arbejdsdage.

Hvis dine produkter har manglende eller forkerte stregkoder eller stregkoder, som ikke kan scannes, vil du blive opkrævet et gebyr for ommærkning i tillæg til gebyret for manglende overholdelse. Der opkræves et ommærkningsgebyr for alle produkter, der skal ommærkes.

Følgende afsnit forklarer årsagerne til manglende overholdelse, og hvordan du kan forebygge ikke-kompatible forsendelser, når du sender lagerbeholdning til Shopifys distributionsnetværk. Du kan se opdaterede gebyroversigter og -priser på dit priskort.

Forsendelsen mangler en overførselslabel

Dette problem med manglende overholdelse sker, når overførselslabelen for Shopifys distributionsnetværk mangler fra en kasse eller palle. Medarbejderne hos Shopifys distributionsnetværk skal bruge denne label for at matche forsendelsen til en Shopify-butik.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du udskriver og vedhæfter en overførselslabel på alle kasser og paller.

Forsendelsen mangler sporingsoplysninger

Dette problem med manglende overholdelse opstår, når en uventet forsendelse af typen “Lille pakke” ankommer uden sporingsoplysninger. Medarbejderne hos Shopifys distributionsnetværk skal bruge sporingsoplysningerne for at kunne planlægge distribution af medarbejdere og plads til modtagelse af din forsendelse. Sporingsoplysningerne hjælper også Shopifys distributionsnetværk med at matche din forsendelse med den rigtige overførsel eller med at finde en mistet pakke.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre, at du føjer sporingsoplysninger til din indgående overførsel i appen for Shopifys distributionsnetværk, når du har afsendt dine produkter.

Der er ikke planlagt nogen modtagelse på forhånd

Dette problem med manglende overholdelse sker, når en forsendelse af typen “Spedition” ankommer uden en planlagt leveringsaftale. Shopifys distributionsnetværk bruger leveringsaftaler til effektivt at distribuere medarbejdere på lageret og plads til modtagelse af din forsendelse.

Du kan forebygge dette problem ved at kontakte distributionscenteret, når du din forsendelse er undervejs, for at oprette en leveringsaftale.

Forskellige produktvarianter er blandet sammen

Dette problem med manglende overholdelse sker, når dine kasser indeholder flere produktvarianter, som ikke er adskilt i mindre kasser. Hvis du blander produktvarianter, kræver det en manuel optælling af hver enkelt vare, og det sænker muligheden for hurtigt og præcist at modtage dine produkter i Shopifys distributionsnetværk.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du pakker og mærker dine produkter i henhold til retningslinjerne for Shopifys distributionsnetværk.

Forsendelsen indeholder ikke-kvalificerede produkter

Dette problem med manglende overholdelse sker, når din forsendelse indeholder et produkt, som ikke er kvalificeret til klargøring hos Shopifys distributionsnetværk. Shopifys distributionsnetværk understøtter ikke produkter, der medfører driftsmæssige problemer, et juridisk ansvar eller et sikkerhedsmæssigt ansvar.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du fjerner alle produkter fra listen over forbudte varer eller varer, der er underlagt restriktioner, inden du afsender dine produkter.

Produktet er ikke angivet i den indgående overførsel

Dette problem med manglende overholdelse sker, når der ankommer et produkt, som ikke er føjet til din indgående overførsel i appen for Shopifys distributionsnetværk. Medarbejderne hos Shopifys distributionsnetværk bruger indgående overførsler til at identificere, spore og opbevare dine produkter korrekt.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du føjer alle produkter til den indgående overførsel, inden du afsender forsendelsen.

Produktet mangler en stregkode

Dette problem med manglende overholdelse sker, når et produkt ikke har vedhæftet en stregkode. Medarbejderne hos Shopifys distributionsnetværk bruger stregkoder til at identificere og spore dine produkter.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du vedhæfter stregkoder på alle de produkter, som du sender til Shopifys distributionsnetværk.

Stregkoden kan ikke scannes

Dette problem med manglende overholdelse sker, når et produkts stregkode ikke kan læses af en scanner. Medarbejderne hos Shopifys distributionsnetværk bruger læselige stregkoder til at identificere og spore dine produkter.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at dine stregkoder er store, ikke bruger røde streger og opfylder alle de andre krav, som Shopifys distributionsnetværk har til stregkoder.

Stregkoden er knyttet til et forkert produkt

Dette problem med manglende overholdelse sker, når et produkts stregkode er knyttet til et forkert produkt. Når dine stregkoder ikke matcher det produkt, som de er knyttet til, kan dine kunder risikere at modtage det forkerte produkt.

Du kan forebygge dette problem ved at sikre dig, at du tildeler alle produkter en unik stregkode i Shopify-administratoren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis