Saapuvan siirron pakkaaminen ja merkitseminen

Kun olet lähettänyt saapuvan siirron, lähetä artikkelit jakelukeskukseen.

Jos joku muu on pakkaa ja toimittaa sinulle saapuvan siirron, voit tulostaa tämän ohjeen tai ladata sen PDF-tiedostona, jotta voit lähettää sen toimittajallesi tai logistiikkakumppanillesi.

Pakkauksen ja merkintöjen katsaus

Seuraavassa on yleiskatsaus siihen, miltä Shopifyn jakeluverkkoon saapuvat siirrot näyttävät verkossa.

Tuotteiden pakkaaminen parhaalla tavalla, kuten esimerkiksi eri tuoteversioiden sijoittaminen omiin laatikoihinsa

Kun merkitset saapuvan siirron tarralla ja pakkaat sen, siirron vastaanotto jakelukeskuksessa sujuu paremmin. Saapuvat siirrot, jotka eivät ole pakattu ja merkitty keskuksen odottamalla tavalla, voivat aiheuttaa viivästyksiä ja sinulle koituvia lisämaksuja. Noudata alla annettuja ohjeita:

  • Jokaisessa yksittäisessä yksikössä on oltava viivakoodi.
  • Jokainen versio on pakattava omaan pääkotelon sisällä olevaan koteloon tai pääkoteloon. Älä sekoita versioita.
  • Jokaisessa päälaatikossa tai kuormalavassa on oltava saapuvan siirron tarra.
  • Jokaisessa pääkotelon sisällä olevassa laatikossa tai päälaatikossa, jossa on varastosta peräisin olevaa tavaraa, on oltava laatikossa olevan version osoittava tarra.
  • Jokaisella kuormalavalla on oltava sen ulkopuolelle teipattu jokaista tuoteversiota koskeva tuotetunnus.

Vaihe 1: Lataa tuotetarrat ja saapuva siirto ‑tarrat

Toimi näin:

  1. Siirry Shopifyn jakelusovelluksessa saapuvaan siirtoon.
  2. Klikkaa Lataa tarrat.
  3. Valitse tulostimen kanssa yhteensopiva tarrakoko.
  4. Lataa tarrat.

Tarrojen lataaminen voi kestää muutaman minuutin siitä, kun saapuva siirto on luotu.

Saapuvan siirron jokaiselle tuoteversiolle luodaan tuotetarra. Tuotetarroja käytetään osoittamaan, mikä tuoteversio on missäkin pääkotelon sisällä olevassa sisäkotelossa tai itse pääkotelossa. Jokaisessa tuotetarrassa on tuoteversion SKU-koodin osoittava tieto sekä viivakoodi.

Jokaista saapuvaa siirtoa varten luodaan yksi saapuvan siirron tarra. Siirtotarroilla osoitetaan, mihin saapuvaan siirtoon päälaatikkosi tai kuormalavasi kuuluvat. Siirtotarrassa näkyy saapuvan siirron lähtöpaikka, saapuvan siirron määränpää ja vastaanottotunnus. Vastaanottotunnus eli ASN on yksilöllinen numero, josta jakelukeskus saa saapuvaa siirtoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja, kun se skannataan toimituksen vastaanoton yhteydessä.

Vaihe 2: Viivakoodin liittäminen yksittäisiin yksiköihin

Ennen kuin pakkaat tuotteesi, varmista, että lisäät jokaiseen yksikköön sen SKU-koodin sekä viivakoodin.

Jos yksikköjä ei ole vielä merkitty, voit käyttää Shopify Retail Barcode Labels -sovellusta tai tulostaa saapuvasta siirrosta vastaavan tuotetarran ja liittää sen jokaiseen yksikköön. Voit myös kysyä jakelutiimiltä, voisiko jakelukeskus lisätä viivakoodit lisämaksua vastaan.

Omaan laatikkoonsa asetettava viivakoodilla varustettu tuote

Vaihe 3: Identtisten tuotteitten pakkaaminen päälaatikon sisällä oleviin laatikoihin tai itse päälaatikkoon

Älä sekoita versioita kun pakkaat tuotteita. Jos toimitat useita tuoteversioita, varmista, että ne on erotettu toimituksessasi. Pakkaa päälaatikkoon joko vain yhden tyyppistä tuoteversiota, tai erottele tuotetyypit sisälaatikoin (polypusseihin tai pienempiin laatikoihin), jotka on merkitty tarroin ja sisältävät vain yhden tuotetyypin tuotteita.

Versiot on pidettävä erillään ennen pakkaamista

Jos versiot on pakattu sisälaatikoihin, pakkaa sisälaatikot päälaatikkoihin. Mikäli mahdollista, älä pakkaa eri tuoteversioita sisältäviä sisälaatikoita samaan päälaatikkoon.

Jos sinun on pakattava päälaatikkoon useamman tuotetyypin tuotteita omiin sisälaatikoihinsa, liimaa päälaatikkoon tuotetarrat kullekin tuotetyypille siirtotarran lisäksi. Tämä auttaa varastoa tunnistamaan tuotteet ennen laatikon avaamista.

Jotkut saapuvat siirrot saattavat vaatia useita päälaatikoita. Voit toimittaa kuormalavalla useita päälaatikoita. Mikäli mahdollista, älä sijoita eri tuoteversioiden päälaatikoita samalle kuormalavalle. Jos käytät kuormalavoja, tuotetarrat ja siirtotarrat on kiinnitettävä sekä lavan ulkopuolella että päälaatikoihin.

Vaihe 4: Tuotetarrojen tulostaminen ja kiinnittäminen sisälaatikoihin ja päälaatikoihin

Tulosta tuotetarrat ja kiinnitä ne niitä vastaaviin sisälaatikoihin ja päälaatikoihin laatikoiden sisältämien tuoteversioiden tunnistamiseksi. Jos siirrät kuormalavoja, kunkin tuoteversion tuotetarrat on kiinnitettävä myös jokaiseen kuormalavaan.

Jos päälaatikossa on eri tuoteversioita sisältäviä sisälaatikoita, kiinnitä tarra jokaiseen versioon.

Paikat, joihin tuotetarrat tulee kiinnittää

Vaihe 5: Saapuvien siirtojen tarrojen tulostaminen ja kiinnittäminen päälaatikoihin ja kuormalavoihin

Tulosta saapuvan siirron tarrat ja kiinnitä ne kunkin päälaatikon ulkopintaan tai kuormalavaan, jotta voit osoittaa, mihin saapuvaan siirtoon ne kuuluvat.

Jos käytät kuormalavoja, varmista, että saapuvan siirron tarra on helpossa paikassa ja kutistekalvon suojaamana. Mieti, pitäisikö kuormalavoihin liittää kaksi saapuvan siirron tarraa siltä varalta, että toinen niistä irtoaa siirron aikana.

Saapuvan siirron tarran kiinnittäminen

Vaihe 6: Lähetä saapuva siirto ja lisää seuranta

Valitse kuljetuspalvelu, joka lähettää saapuvan siirron jakelukeskukseen. Lisää kuljetusliikkeen tai rahdin toimittajan seurantanumero lähettämääsi saapuvaan siirtoon Shopifyn Fulfillment Network -sovelluksessa. Tämän tiedon perusteella jakelukeskus tietää, milloin se voi odottaa siirron saapumista.

Jos toimittaja lähettää saapuvan siirron suoraan jakelukeskukseen, ota heihin yhteyttä, jotta saisit seurantanumeron.

Saat lisätietoja tutustumalla kohtaan Seurantatietojen lisääminen

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi