Pakking og merking av en innkommende overføring for Shopifys distribusjonsnettverk

Når du har sendt inn en innkommende overføring i appen for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN), kan du pakke, merke og sende varene dine til oppfyllingssenteret.

Hvis noen andre skal pakke og frakte den innkommende overføringen, kan du skrive ut denne veiledningen eller laste den ned som en PDF-fil som kan sendes til leverandøren eller logistikkpartneren din.

Oversikt over pakking og merking

Her er en oversikt over hvordan en innkommende overføring ser ut for Shopifys distribusjonsnettverk.

Hvordan best å pakke produktene dine, slik at varianter er pakket i separate esker

Merking og emballering av den innkommende overføringen i henhold til SFN-kravene hjelper oppfyllingssenteret med mer nøyaktige mottak. Innkommende overføringer som ikke blir pakket og merket som forventet kan føre til forsinkelser eller ytterligere kostnader på fakturaen din. Sørg for at du følger de følgende retningslinjene:

  • Hver individuelle enhet må ha en tilhørende strekkode.
  • Hver variant er pakket i sin egen inneremballasje eller hovedesker. Ikke bland varianter.
  • Hver hovedeske eller pall må ha en tilhørende overføringsetikett.
  • Hver inneremballasje eller hovedeske som inneholder lagerbeholdning må ha en produktetikett festet som viser hvilken variant den inneholder.
  • Hver pall må ha en produktetikett for hver enkelt variant festet på utsiden av pallen.

Steg 1: Last ned produkt- og innkommende overføringsetiketter

Hvis den innkommende overføringen inneholder et produkt, kan du laste ned produktetiketter. Når du sender en innkommende overføring og den har tilstanden Sendt, kan du laste ned produktetiketter og etiketter for innkommende overføringer.

Sørg for at du skriver ut etikettene i henhold til SFN-kravene.

Steg:

  1. Gå til overføringen din inne i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.
  2. Klikk på Last ned etiketter.
  3. Velg en etikettstørrelse som er kompatibel med skriveren din.
  4. Last ned etikettene.

Det kan ta noen minutter før etikettene lastes ned etter at den innkommende overføringen er opprettet.

En produktetikett opprettes for hver produktvariant i den inngående overføringen. Produktetiketter brukes til å identifisere hvilke varianter som er i hvilken inneremballasje og hovedeske. Hver produktetikett inneholder SKU og strekkode for varianten.

En innkommende overføringsetikett opprettes for hver innkommende overføring. Innkommende overføringsetiketter brukes til å identifisere hvilken overføring mestereskene eller -pallene dine tilhører. Den innkommende overføringsetiketten viser opprinnelsen til den innkommende overføringen, destinasjonen til den innkommende overføringen og mottaks-ID-en. Mottaks-ID-en, eller ASN, er et unikt nummer som inneholder detaljer om den innkommende overføringen når den skannes av oppfyllingssenteret ved mottak av forsendelsen.

Steg 2: Legg ved strekkoder til individuelle enheter

Før du pakker produktene dine, må du sikre at de følger SFN-kravene for strekkodeetiketter når du merker hver enkelt enhet med SKU og strekkode. Alle forsendelser som ankommer et SFN-oppfyllingssenter uten riktige strekkodeetiketter vil koste deg uventede gebyrer for forberedelsestjenester.

Du kan merke produktene dine med strekkoder på en av følgende måter:

Et produkt med en strekkode som plasseres i en eske

Steg 3: Pakk identiske produkter sammen i inneremballasje eller hovedesker

Hver enkelt mestereske og indre forpakning må ha produktmerking som inneholder SKU og strekkode for hver av variantene i esken.

Ikke bland varianter i esker uten å markere og sortere dem ordentlig. Hvis du sender flere varianter, må du passe på at de er separert i forsendelsen. Pakk mesteresker med enten én enkelt variant, eller med indre forpakninger (som plastposer eller mindre esker) som er merket hver for seg og inneholder én enkelt variant.

Varianter må separeres når de er pakket.

Hvis variantene dine er pakket i inneremballasje, må du pakke inneremballasjen i hovedesker. Hvis det er mulig, må du ikke blande inneremballasje med ulike varianter i den samme hovedesken.

Hvis du må ha indre forpakninger med ulike varianter i en mestereske, må du sette en produktetikett for hver variant på utsiden av mesteresken sammen med overføringsetiketten. Dette gjør det enklere for lageret å identifisere produktene før esken åpnes.

Noen innkommende overføringer kan kreve flere mesteresker. Du kan bruke paller for å sende flere mesteresker. Hvis det er mulig, må du ikke blande mesteresker med ulike varianter på samme pall. Dersom du bruker paller, må produktetiketter og overføringsetiketter festes på utsiden av pallen, i tillegg til på mesteresken.

Steg 4: Skriv ut og fest produktetiketter på inneremballasje og hovedesker

Skriv ut produktetikettene og fest dem på de tilhørende innereskene og mestereskene for å identifisere hvilke varianter de inneholder. Hvis du overfører noen paller, må det i tillegg festes en produktetikett for hver enkelt variant på hver pall.

Hvis en hovedeske inneholder inneremballasje med ulike varianter, må du feste produktetiketter for hver enkelt variant.

Der produktetiketter skal festes

Steg 5: Skriv ut og fest overføringsetiketter for hovedesker og paller

Hver overføring må ha en innkommende overføringsetikett for å identifisere hvilken overføring overføringsetikett eller -pallene tilhører. Denne etiketten må være på hver mestereske eller pall.

Skriv ut etikettene for innkommende overføringer og fest dem på utsiden av mesteresken eller pallen. Hvis du bruker paller, må du sørge for at overføringsetiketten er tilgjengelig og beskyttet av krympeplast. Vurder å feste to overføringsetiketter på pallen i tilfelle en av dem faller av under transport.

Der innkommende overføringsetiketter skal festes

Steg 6: Send innkommende overføring og legg til sporing

Velg en frakttjeneste for å sende overføringen til distribusjonssenteret. Legg til sporingsnummeret fra transportøren eller befrakteren i den sendte innkommende overføringen i appen for Shopifys distribusjonsnettverk. Dette sørger for at distribusjonssenteret vet når den innkommende overføringen ankommer.

Hvis leverandøren sender overføringen direkte til distribusjonssenteret, kan du kontakte vedkommende for sporingsnummeret.

Finn ut mer om å legge til sporingsinformasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis