Retningslinjer for pakking og merking av Freight-forsendelser til Shopifys distribusjonsnettverk

Når du sender lagerbeholdning til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) med Freight-frakt, må alle produkter være pakket i esker, på paller og fraktcontainere som oppfyller SFNs retningslinjer for pakking og merking.

For å unngå feil, forsinkelser og gebyrer for manglende samsvar når SFN mottar produktene, må du følge disse retningslinjene for pakking og merking av Freight-forsendelser:

 • Del produktvarianter i egne innerforpakninger, som esker eller poser.
 • Bruk fyllmateriale for å beskytte produktene mot skader under frakt.
 • Fest produktetiketter til hver enkelt inneremballasje, boks og pall.
 • Fest overføringsetiketter på hver eske, pall og gulvlastet fraktcontainer.

SFNs retningslinjer for pakking av esker

Bruk robuste pappesker som er kraftige nok til å bære vekten av produktene. Ikke bruk esker som er våte, skadet eller har gamle etiketter påført.

Følgende seksjoner gir veiledning om hvordan du kan organisere og pakke produktene.

Del produktvarianter

Ved å organisere produktene før du pakker dem for frakt blir det enklere for SFN å motta produktene raskt. Når det er mulig bør du bare pakke én produktvariant i hver eske. Hvis du for eksempel sender en genser i tre ulike størrelser, bør du pakke hver genserstørrelse i en separat eske.

Hvis du ikke kan unngå å pakke produktvarianter sammen i samme eske, bør du dele hver produktvariant i sin egen inneremballasje, som en liten eske eller gjennomsiktig pose. Fest produktetiketter på hver inneremballasje, og lukk dem godt før du sender.

Hvis produktvariantene ikke er skilt når SFN mottar forsendelsen, blir du belastet et gebyr for manglende samsvar for den ekstra tiden det tar å behandle forsendelsen. Bestillingsoppfylling kan bli forsinket med inntil ti virkedager for forsendelser med manglende samsvar.

Beskytt produktene mot skader under frakt

Når du pakker produkter som skal sendes til SFN, må du beskytte produktene mot skade under frakt. SFN-personalet tar alle forholdsregler for å sikre at produktene dine ikke blir skadet under mottak. Skånsom håndtering av transportøren er imidlertid ikke garantert. Skadede produkter kan være dyre å erstatte, og mange skadekrav blir avslått.

Følg disse retningslinjene for å bidra til å beskytte produkter mot skader:

 • Legg minst 5 cm (2 tommer) med polstrende materiale mellom produktene og veggen i hver eske. Polstringsmateriale kan være følgende:

  • bobleplast
  • kraftig industripapir
  • skum
  • luftputer
 • Fyll inn tomme områder slik at produktene ikke kan bevege seg under frakt.

 • Unngå esker som er tyngre enn 22 kg (50 pund). Det er mer sannsynlig at tunge esker blir skadet dersom de mistes.

 • For å lukke eskene bør du bruke forsterket pakketeip som er minst 5 cm (2 tommer) bred. Bruk flere lag med teip over hver skjøt. Husk også å teipe bunnen av hver eske godt.

For å støtte eventuelle forsikringskrav ved skade under frakt, kan du ta bilder av polstringsmaterialene før du lukker hver eske.

SFNs retningslinjer for pakking av paller

Bruk paller i standardstørrelse som kan løftes fra fire sider. Ikke bruk paller med ødelagte bord eller øsynlige spikre. Den maksimale høyden for paller er 182 cm (72 tommer). Den maksimale vekten for paller er 1270 kg (2800 pund).

Følg disse retningslinjene for å beskytte pallene mot skader under frakt:

 • Stable de tyngste eskene nederst.
 • Sørg for at det ikke henger noen esker over kantene på pallen.
 • Sikre pallen med krympeplast etter å ha stablet eskene.
 • Hvis pallene inneholder skjøre produkter bør du bruke kantbeskyttere og stropper for å beskytte produktene mot skade.

SFN-retningslinjer for pakking av gulvlastede fraktcontainere

SFN godtar følgende typer fraktcontainere:

Fraktcontainertyper og -mål
Containertype Lengde Bredde Høyde
Twenty Foot Equivalent (TEU) 6,10 m (20 fot) 2,44 m (8 fot) 2,59 m (8,5 fot)
Forty Foot Equivalent (FEU) 12,19 m (40 fot) 2,44 m (8 fot) 2,59 m (8,5 fot)

Følg disse retningslinjene når du pakker fraktcontaineren for å beskytte produktene mot skader under frakt:

 • Pakk de tyngste eskene nederst i fraktcontaineren.
 • Stable eskene i et vekselmønster for å distribuere vekt og trykk jevnt over flere esker.
 • Unngå å stable esker rett på hverandre. Denne metoden legger hele stabelens vekt på den nederste esken, noe som kan føre til skader.
 • For å forhindre at eskene flytter på seg må eskene pakkes tett mot containerens vegger, og sikres med laststenger eller stropper.
 • Hvis fraktcontaineren ikke er helt full, bør det brukes oppblåsbare poser eller annet materiale for å fylle inn ledig plass.
 • Forsegle hver enkelt container med flere fraktsegl. Disse seglene sikrer forsendelsens integritet i fraktprosessen og frem til den endelige leveransen til SFNs oppfyllingssentre.

SFNs retningslinjer for plassering av etiketter

Når du har lastet ned produktetiketter og overføringsetiketter må du sikre at inneresker, bokser, paller og fraktcontainere er riktig merket. Følgende seksjoner gir veiledning om hvordan forsendelsen må merkes.

Fest produktetiketter til inneresker, esker og paller

Produktetiketter brukes til å identifisere hvilke produkter som er pakket i en innereske, eske eller på en pall. Følg disse retningslinjene for å sikre at SFN mottar produktene raskt og nøyaktig.

Esker

 • For esker som inneholder et enkeltprodukt må du feste en produktetikett til utsiden av esken.
 • For esker som inneholder flere produktvarianter må du feste en produktetikett til hver innereske og til utsiden av esken.

Paller

 • For paller som inneholder et enkeltprodukt, kan du feste produktetiketten utenpå pallen.
 • For paller som inneholder flere produktvarianter må du feste en produktetikett for hver produktvariant på utsiden av pallen.

Fest overføringsetiketter på paller og fraktcontainere

Hver forsendelse må ha en overføringsetikett som identifiserer hvilken innkommende overføring pallene eller fraktcontainerne tilhører. Hvis overføringsetiketten mangler når SFN mottar forsendelsen, blir du belastet et gebyr for manglende samsvar for å kompensere for den ekstra tiden det krever å behandle produktene. Bestillingsoppfylling kan bli forsinket med inntil ti virkedager for innkommende overføringer med manglende samsvar.

Se følgende retningslinjer for å feste overføringsetiketter:

Paller

 • Fest en overføringsetikett på hver side av pallen.
 • Fest alle overføringsetiketter på utsiden av krympeplasten.

Fraktbeholdere

 • Fest en overføringsetikett på hver eske i fraktcontaineren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis