การจัดการการถ่ายโอนขาเข้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้าในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว คุณจำเป็นต้องแก้ไขการถ่ายโอนนั้นให้มีข้อมูลการติดตามและระยะเวลาที่จัดส่งถึงโดยประมาณรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการถ่ายโอนรายการใดที่ยังมาไม่ถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อได้

เพิ่มข้อมูลการติดตามและเวลาที่จะถึงปลายทางโดยประมาณ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังการถ่ายโอนขาเข้าที่ส่งแล้วในแอป SFN ได้ หากซัพพลายเออร์ของคุณส่งการถ่ายโอนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อโดยตรง ให้ติดต่อพวกเขาเพื่อขอรับหมายเลขติดตามพัสดุ หากคุณไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลการติดตามอื่นในกรณีต่อไปนี้:

 • หากพัสดุของคุณไม่เต็มคันรถ (LTL) ให้เพิ่มหมายเลข PRO ด้วย หมายเลขนี้จะเป็นตัวเลข 9 หลักที่ใช้สำหรับระบุใบเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง
 • หากการจัดส่งของคุณเป็นแบบเต็มคัน (FTL) ให้เพิ่มใบตราส่ง (BOL)

ข้อมูลหรือหมายเลขติดตามพัสดุจะปรากฏบนหน้าการถ่ายโอนขาเข้าแต่ละหน้า โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลการติดตามสินค้าได้หลังจากที่บันทึกแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้า จากนั้นเปิดการถ่ายโอนที่ส่ง
 3. คลิกที่ "เพิ่มการติดตาม"
 4. เลือกว่าพัสดุที่คุณจัดส่งนั้นใช้บริการขนส่ง (LTL หรือ FTL) หรือผู้ให้บริการขนส่งมาตรฐาน
 5. คลิก "เลือกวันที่จะส่งถึง" แล้วเลือกวันที่ที่คุณคาดว่าการถ่ายโอนขาเข้านั้นจะไปถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
 6. ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุ หมายเลข PRO หรือ BOL
 7. ในเมนูดรอปดาวน์บริการ ให้เลือกผู้ให้บริการขนส่ง หากผู้ให้บริการขนส่งที่คุณต้องการใช้ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เลือก "อื่นๆ" แล้วป้อนชื่อบริการ จากนั้นป้อน URL การติดตาม
 8. ตัวเลือกเสริม: หากคุณจัดส่งสินค้าโดยใช้กล่องมากกว่า 1 กล่อง ให้ใส่หมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเติมลงในส่วนข้อมูลการติดตามเพิ่มเติมด้วย
 9. คลิกที่บันทึก

ยกเลิกการถ่ายโอนขาเข้า

คุณสามารถยกเลิกการถ่ายโอนขาเข้าในแอป SFN ได้หากการถ่ายโอนยังมาไม่ถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
 2. คลิกการถ่ายโอนขาเข้าแล้วเปิดการถ่ายโอนที่ส่ง
 3. คลิกที่ "ตัวเลือกเพิ่มเติม" > "ยกเลิก"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี