การจัดการการถ่ายโอนขาเข้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้าในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว คุณจำเป็นต้องแก้ไขการถ่ายโอนนั้นให้มีข้อมูลการติดตามและระยะเวลาที่จัดส่งถึงโดยประมาณรวมอยู่ด้วย

หน้า ภาพรวม ของแอป SFN ของคุณมีส่วน ถ่ายโอนขาเข้าล่าสุด ที่ระบุสถานะและการรับสินค้าล่าสุดสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า

เพิ่มข้อมูลการติดตามและเวลาที่จะถึงปลายทางโดยประมาณ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังการถ่ายโอนขาเข้าที่ส่งแล้วในแอป SFN ได้ หากซัพพลายเออร์ของคุณส่งการถ่ายโอนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อโดยตรง ให้ติดต่อพวกเขาเพื่อขอรับหมายเลขติดตามพัสดุ หากคุณไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลการติดตามอื่นในกรณีต่อไปนี้:

  • หากพัสดุของคุณไม่เต็มคันรถ (LTL) ให้เพิ่มหมายเลข PRO ด้วย หมายเลขนี้จะเป็นตัวเลข 9 หลักที่ใช้สำหรับระบุใบเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง
  • หากการจัดส่งของคุณเป็นแบบเต็มคัน (FTL) ให้เพิ่มใบตราส่ง (BOL)

ข้อมูลหรือหมายเลขติดตามพัสดุจะปรากฏบนหน้าการถ่ายโอนขาเข้าแต่ละหน้า โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลการติดตามสินค้าได้หลังจากที่บันทึกแล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิกที่เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify
  2. ในส่วนงาน คลิก “เพิ่มข้อมูลการติดตามไปยังการถ่ายโอนขาเข้า” 2. ในหน้าการถ่ายโอนขาเข้าที่คุณต้องการเพิ่มการติดตาม ให้คลิก “เพิ่มการติดตาม” 3. เลือกว่าพัสดุของคุณใช้บริการขนส่ง (LTL หรือ FTL) หรือผู้ให้บริการขนส่งมาตรฐาน 4. คลิก “เลือกวันที่จะส่งถึง” แล้วเลือกวันที่ที่คุณคาดว่าการถ่ายโอนขาเข้าดังกล่าวจะไปถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ 5. ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุ หมายเลข PRO หรือ BOL 6. คลิก “บริการ” จากนั้นเลือกผู้ให้บริการขนส่งของคุณ หากผู้ให้บริการขนส่งของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก “อื่นๆ” ป้อนชื่อของผู้ให้บริการแล้วใส่ URL การติดตาม 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณกำลังจัดส่งสินค้ามากกว่าหนึ่งกล่อง โปรดป้อนหมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเติมในช่องข้อมูลการติดตามเพิ่มเติม 8. คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี