การจัดการการถ่ายโอนขาเข้าในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หลังจากที่คุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้าในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) แล้ว คุณจำเป็นต้องแก้ไขการถ่ายโอนนั้นให้มีข้อมูลการติดตามและระยะเวลาที่จัดส่งถึงโดยประมาณรวมอยู่ด้วย

หน้า ภาพรวม ของแอป SFN ของคุณมีส่วน ถ่ายโอนขาเข้าล่าสุด ที่ระบุสถานะและการรับสินค้าล่าสุดสำหรับการถ่ายโอนขาเข้า

เพิ่มข้อมูลการติดตามและเวลาที่จะถึงปลายทางโดยประมาณ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขติดตามพัสดุไปยังการถ่ายโอนขาเข้าที่ส่งแล้วในแอป SFN ได้ หากซัพพลายเออร์ของคุณส่งการถ่ายโอนไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อโดยตรง ให้ติดต่อพวกเขาเพื่อขอรับหมายเลขติดตามพัสดุ หากคุณไม่มีหมายเลขติดตามพัสดุ คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลการติดตามอื่นในกรณีต่อไปนี้:

 • หากพัสดุของคุณไม่เต็มคันรถ (LTL) ให้เพิ่มหมายเลข PRO ด้วย หมายเลขนี้จะเป็นตัวเลข 9 หลักที่ใช้สำหรับระบุใบเรียกเก็บเงินค่าจัดส่ง
 • หากการจัดส่งของคุณเป็นแบบเต็มคัน (FTL) ให้เพิ่มใบตราส่ง (BOL)

ข้อมูลหรือหมายเลขติดตามพัสดุจะปรากฏบนหน้าการถ่ายโอนขาเข้าแต่ละหน้า โดยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลการติดตามสินค้าได้หลังจากที่บันทึกแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป จากนั้นคลิก “Shopify Fulfillment Network
 2. ในส่วนงาน คลิก “เพิ่มข้อมูลการติดตามไปยังการถ่ายโอนขาเข้า” 2. ในหน้าการถ่ายโอนขาเข้าที่คุณต้องการเพิ่มการติดตาม ให้คลิก “เพิ่มการติดตาม” 3. เลือกว่าพัสดุของคุณใช้บริการขนส่ง (LTL หรือ FTL) หรือผู้ให้บริการขนส่งมาตรฐาน 4. คลิก “เลือกวันที่จะส่งถึง” แล้วเลือกวันที่ที่คุณคาดว่าการถ่ายโอนขาเข้าดังกล่าวจะไปถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ 5. ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุ หมายเลข PRO หรือ BOL 6. คลิก “บริการ” จากนั้นเลือกผู้ให้บริการขนส่งของคุณ หากผู้ให้บริการขนส่งของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก “อื่นๆ” ป้อนชื่อของผู้ให้บริการแล้วใส่ URL การติดตาม 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณกำลังจัดส่งสินค้ามากกว่าหนึ่งกล่อง โปรดป้อนหมายเลขติดตามพัสดุเพิ่มเติมในช่องข้อมูลการติดตามเพิ่มเติม 8. คลิก “บันทึก

การตรวจสอบปัญหาสินค้าขาเข้า

คุณสามารถตรวจสอบว่าระบบทำเครื่องหมายสินค้าขาเข้าว่ามีปัญหาหรือไม่ได้ในแอป SFN SFN อาจทำเครื่องหมายสินค้าขาเข้าว่าเป็นปัญหาเนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ด้านล่าง

<!--- ---> <!---- --->

ตารางธรรมดา
เหตุผล เหตุผลโดยละเอียด ความละเอียด
Missing barcodes Products arrive at the warehouse with barcodes that are missing, damaged, covered, or unsupported.
 • Review images of the product and select the correct product or mark that it's not your product.
 • Warehouse associates will relabel the product for an additional fee.
สินค้าเสียหาย สินค้าที่มาถึงคลังสินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถขายได้
 • ตรวจสอบภาพสินค้าและลักษณะของความเสียหายเพื่อดูว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจาก Shopify Logistics หรือเกิดขึ้นก่อนที่สินค้าขาเข้าจะมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
 • หากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจาก Shopify Logistics คุณจะได้รับเงินคืน
Short shipped boxes Fewer boxes arrived at the fulfillment center than expected.
 • Shopify will notify that an inbound is short shipped.
 • If you determine this is in error, submit a dispute.
 • If cause was SFN, reimbursement will be provided.
<!---

Resolving or disputing an inbound issue

If an inbound needs your involvement it will be highlighted in your Tasks on the Inbound section of your SFN App.

Steps:

 1. On the transfer with an issue, click resolve issue.
 2. You can click View issue to see more details.
 3. Click resolve or dispute issue.
  • Resolving the issue will mark the inbound as resolved.
  • Disputing the issue will open a ticket with SFN Support.

If you are not satisfied with the inbound issue or how it has been resolved you can dispute an issue. This will open a ticket with the SFN Support team to review the situation. Wait for their reply about whether the issue is able to be disputed or not. More information about the situation might be requested.

After an inbound is resolved or the dispute is resolved the inventory will be available for sale. --->

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี