Binnenkomende overdrachten beheren in Shopify Fulfillment Network

Nadat je een inkomende overdracht hebt gemaakt in de Shopify Fulfillment Network-app (SFN), moet je de overdracht bewerken om trackinginformatie en een geschatte aankomsttijd op te nemen. Je kunt ook elke overboeking annuleren die niet bij een fulfilmentcentrum is aangekomen.

De overzichtspagina van je SFN-app bevat een gedeelte met binnenkomende overdrachten met recente acticiteit die de status en aankomst van je nieuwste binnenkomende overdrachten samenvat.

Voeg trackinggegevens en een geschatte aankomsttijd toe

Je kunt het trackingnummer toevoegen aan de ingediende binnenkomende overdracht in de SFN-app. Als je leverancier de overdracht rechtstreeks naar het fulfilmentcentrum verzendt, neem contact op met hen voor het trackingnummer. Als je geen trackingnummer hebt, moet je andere trackinginformatie toevoegen:

  • Als je zending kleiner is dan een volledige vrachtwagenlading ("less than truckload", LTL), dan voeg je een PRO-nummer toe. Een PRO-nummer is een negencijferige code die wordt gebruikt om een vrachtbrief te identificeren.
  • Als je zending een volledige vrachtwagenlading (FTL) is, voeg dan een vrachtbrief (BOL) toe.

Het trackingnummer of andere informatie wordt weergegeven op de pagina voor individuele binnenkomende overdrachten. Je kunt je trackingsgegevens bewerken nadat je deze hebt opgeslagen.

Stappen

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Apps en klik daarna op Shopify Fulfillment Network.
  2. In het gedeelte Taken klik op Trackinggegevens toevoegen aan binnenkomende overdracht. 2. Klik op Tracking toevoegen in de binnenkomende overdracht waaraan je trackinggegevens wilt toevoegen. Selecteer of je zending Vracht (LTL of FTL) of Standaard vervoerder is. Klik op Aankomstdatum selecteren en selecteer de datum waarop je verwacht dat de binnenkomende overdracht bij het fulfilmentcentrum aankomt. 5. Voer het trackingnummer, PRO-nummer of BOL-nummer in. 6. Klik op Services en selecteer de vervoerder. Als je vervoerder niet wordt vermeldt, selecteer je Overige, voer je de servicenaam in en tot slot een Tracking-URL. 7. Optioneel: als je je producten in meerdere dozen verzendt, voer je de extra trackingnummers in het vak Aanvullende trackinggegevens in. 8. Klik op Opslaan.

Een binnenkomende overdracht annuleren

Je kunt een binnenkomende overdracht ongeldig maken in de SFN-app zolang de overdracht het fulfilmentcentrum niet heeft bereikt.

Stappen

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.
  2. Klik op Shopify Fulfillment Network.
  3. Klik op Binnenkomende overdrachten en open de ingediende overdracht.
  4. Klik op Meer opties > Annuleren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis