การทำเครื่องหมายว่าสินค้าแตกหักง่าย

หากคุณขายสินค้าที่แตกหักง่ายที่ต้องใช้การขนย้ายพิเศษ คุณสามารถแจ้ง SFN ได้ว่าสินค้าแตกหักง่าย หลังจากที่ติดเครื่องหมายว่าสินค้าแตกหักง่ายแล้ว SFN จะบรรจุสินค้านั้นในกล่องขนาดที่เหมาะสมแทนบรรจุภัณฑ์อื่นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถติดเครื่องหมายสินค้าใหม่เป็นแตกหักง่ายได้ในแอป SFN จากส่วนตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อคุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้า หรือเมื่อคุณเพิ่มสินค้าในแท็บสินค้าคงคลังสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลัง SFN ของคุณแล้วสามารถระบุว่าแตกหักง่ายได้ในส่วนสินค้าคงคลัง

การติดเครื่องหมายสินค้าคงคลัง SFN ใหม่เป็นแตกหักง่าย

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 5. คลิก “เพิ่มสินค้า

 6. เลือกสินค้าที่คุณต้องการจัดการด้วย SFN

 7. ในส่วนตรวจสอบคุณสมบัติใต้สินค้าที่แตกหักง่าย ให้เลือก ใช่

 8. เลือกสิทธิ์ที่เหลือให้เสร็จสิ้น

 9. คลิกที่ “บันทึก

การทำเครื่องหมายสินค้าคงคลัง SFN ที่มีอยู่เป็นแตกหักง่าย

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 5. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 6. ในส่วนรายละเอียด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สินค้านี้แตกหักง่าย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี