Velg en emballasjepreferanse for produktene dine

Ved å spesifisere en emballasjepreferanse for produkter blir det å forhindre at produktene blir skadet under frakt, ved å sikre at produktene leveres med riktig emballasjealternativ. Ved å velge en emballasjepreferanse kan du også kunne spare på emballasjekostnader ved å sende produktene i originalemballasjen.

Du kan velge en av følgende emballasjepreferanser for hvert produkt:

  • Standard: Dette alternativet passer best for varer som ikke kan bli skadet. Produktene sendes sannsynligvis i en polypose eller eske, avhengig av produktets størrelse og vekt. Standard er standardalternativet, og ingen tilleggskostnader påløper ved å bruke dette alternativet.
  • Beskyttelse for skjøre varer: Dette alternativet anbefales for skjøre varer, som gjenstander som kan bli bøyd eller ødelagt. Det tilkommer tilleggsavgifter.
  • Originalemballasje: Dette alternativet brukes når produktet er klar til forsendelse i originalemballasjen, uten at det kreves ytterligere materialer, som en yttereske. Dette kalles ofte «Ship in Own Container» eller «SIOC». Når dette alternativet er valgt blir det lagt til en rabatt.

Velge en emballasjepreferanse

Du må velge en emballasjepreferanse for hvert produkt separat.

Trinn:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Shopify Fulfillment Network fra siden Apper og salgskanaler.
  3. Klikk Åpne app.
  4. Klikk på Lagerbeholdning-fanen.
  5. Pakk produktene du ønsker å oppfylle med SFN.
  6. Velg emballasjen du ønsker at varen skal sendes i fra seksjonen Emballasjepreferanser.
  7. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis