Synkronisering av lagerbeholdning for Shopifys distribusjonsnettverk

Ved å opprettholde en nøyaktig oversikt over den gjeldende tilstanden til lagerbeholdningen kan bestillingene dine oppfylles effektivt, og det hjelper deg å planlegge for lagerbeholdningen du vil trenge i nær fremtid.

For å sikre at lagernivåene for Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) samsvarer med dine egne lagernivåer utføres det jevnlig en synkronisering av lagerbeholdningen. Det finnes to ulike metoder for synkronisering av lagerbeholdning:

  • delta-synkronisering
  • overstyrings-synkronisering

Hvis du er usikker på hvilken synkroniseringstype du bruker for SFN-oppfyllelseslokalisasjonen, kan du kontakte suksessteamet for oppfyllelse gjennom Oversikt-fanen i SFN-appen.

Delta-synkronisering

Når en ny SKU sendes til SFN i en innkommende overføring, vil oppfyllingssenteret godkjenne og bekrefte den for oppfyllelse. Finn ut mer om å finne tilgjengelige lagerantall i Shopify-administrator.

Hvis butikken bruker delta-synkroniseringsmetoden, vil Tilgjengelig antall ved lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator bli oppdatert hver gang det legges inn en bestilling. Hvis det er justeringer ved oppfyllingssenteret, for eksempel på grunn av feiltellinger, skadede produkter eller spesialprosjekter, legges justeringen til i Tilgjengelig lagerbeholdning samme kveld.

SFN overstyrer aldri automatisk Tilgjengelig antall. Hvis du gjør manuelle endringer vil de nye lagerantallene sannsynligvis være feil.

Overstyrings-synkronisering

Når en SKU sendes til SFN i en innkommende overføring, vil oppfyllingssenteret godkjenne og bekrefte den for oppfyllelse. Når SKU-en er bekreftet, vil Tilgjengelig antall for lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator bli oppdatert.

Hvis butikken bruker metoden overstyrings-synkronisering, beregnes Tilgjengelig lagerbeholdning på nytt til ulike tidspunkter når det skjer endringer i SKU-er, som hver gang en bestilling for den aktuelle SKU-en opprettes eller redigeres. I dette tilfellet kan du ikke gjøre endringer i lagerantall for Shopifys distribusjonsnettverk-lokalisasjonen i Shopify-administrator uten at de overskrives.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis