Synkronisering av lagerbeholdning for Shopifys distribusjonsnettverk

Ved å opprettholde en nøyaktig oversikt over den gjeldende tilstanden til lagerbeholdningen kan bestillingene dine oppfylles effektivt, og det hjelper deg å planlegge for lagerbeholdningen du vil trenge i nær fremtid.

For å sikre at lagernivåer i Shopify Fulfillment Network (SFN) samsvarer med dine egne lagernivåer i Shopify-administrator, utføres en automatisk lagerbeholdningssynkronisering jevnlig. Denne synkroniseringen kalles en deltasynkronisering.

Delta-synkronisering

Når en ny SKU sendes til SFN i en innkommende overføring, vil oppfyllingssenteret godkjenne og bekrefte den for oppfyllelse. Finn ut mer om å finne tilgjengelige lagerantall i Shopify-administrator.

Det tilgjengelige antallet ved lokalisasjonen i Shopifys distribusjonsnettverk i Shopify-administrator oppdateres hver gang det legges inn en bestilling ved hjelp av deltasynkroniseringsmetoden. Hvis det er justeringer ved oppfyllingssenteret, for eksempel på grunn av feiltellinger, skadede produkter eller spesialprosjekter, legges justeringen til i Tilgjengelig lagerbeholdning samme kveld.

SFN overstyrer aldri automatisk Tilgjengelig antall. Hvis du gjør manuelle endringer vil de nye lagerantallene sannsynligvis være feil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis