การตั้งค่าการสำรองสินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หากคุณต้องการหยุดการขายสินค้าคงคลังที่มีอยู่ในสต็อกด้วยเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify หรือสินค้าคงคลังที่คุณจะมีในสต็อกในอนาคต คุณสามารถใช้การจองสินค้าคงคลังได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการสำรองสินค้าคงคลังนั้น คุณต้องกําหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • หากต้องการป้องกันการแก้ไขสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ให้เปิดใช้งานการซิงค์ทับสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าของคุณ
  • ยกเลิกการเลือกขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อกในตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการขาย เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ไว้ คุณไม่สามารถปรับแก้การสำรองสินค้าคงคลังของคุณได้ การสำรองสินค้าใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นก่อนที่คุณจะเลือกขายต่อไปแม้สินค้าหมดสต็อกจะยังคงขายต่อไปโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ

ตั้งค่าการจองสินค้าคงคลัง

  1. จากแอป SFN ให้คลิกแท็บ "สินค้าคงคลัง" จากนั้นเลือกสินค้า
  2. ในส่วน พร้อมจำหน่าย ให้คลิกที่ “แก้ไข
  3. ในส่วนแก้ไขตาม ให้ป้อนปริมาณสินค้าคงคลังที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง โดยคุณสามารถใช้จำนวนลบเพื่อหักออกจากปริมาณสินค้าพร้อมจำหน่ายที่มีอยู่ได้
  4. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณบันทึกปริมาณสต็อกสินค้าที่คุณต้องการจองแล้ว ปริมาณสินค้านี้จะถูกหักออกจากจำนวนที่ พร้อมจำหน่าย ของสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ทั้งนี้ ระบบจะยังดำเนินการกับคำสั่งซื้อใดๆ ที่ระบุว่าเป็นการจัดการที่รอดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจองได้เฉพาะสินค้าคงคลังที่ยังไม่ได้ขายเท่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี