Ställa in lagerinventering för Shopifys distributionsnätverk

Om du vill sluta sälja lagervaror som du har i lager med Shopifys distributionsnätverk eller lagervaror som du kommer att ha i lager vid en framtida tidpunkt, kan du använda funktionen för lagerreservationer.

Innan du börjar

Innan du ställer in lagerreservationer måste du konfigurera följande inställningar:

  • Aktivera synkronisering av lageråsidosättande för din butik för att förhindra justeringar av ditt tillgängliga lager.
  • Avmarkera Fortsätt att sälja när den är slut i lager för varje variant som du inte vill sälja. När du väljer den här inställningen kan du inte ändra lagerförteckningen. Alla produktreservationer som görs innan du väljer Fortsätt att sälja när den är slut i lager fortsätter att sälja utan några begränsningar.

Ställ in lagerreservationer

  1. I SFN-appen väljer du en produkt på fliken Lagervaror.
  2. Klicka på Redigera reserverat och ange sedan ett antal lagervaror som du vill ska kunna reserveras.
  3. Klicka på Spara.

När du har sparat lagerkvantiteten som du vill reservera, dras kvantiteten av från den tillgängliga kvantiteten för produkten i din Shopify-administratör. Alla ordrar som redan är listade Väntar på distribution kommer fortfarande att distribueras. Du kan endast reservera lagervaror som inte redan har sålts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis