Ställa in lagerinventering för Shopifys distributionsnätverk

Om du vill sluta sälja lagervaror som du har i lager med Shopifys distributionsnätverk eller lagervaror som du kommer att ha i lager vid en framtida tidpunkt, kan du använda funktionen för lagerreservationer.

Innan du börjar

Innan du ställer in lagerreservationer måste du konfigurera följande inställningar:

  • Aktivera synkronisering av lageråsidosättande för din butik för att förhindra justeringar av ditt tillgängliga lager.
  • Avmarkera Fortsätt att sälja när den är slut i lager för varje variant som du inte vill sälja. När du väljer den här inställningen kan du inte ändra lagerförteckningen. Alla produktreservationer som görs innan du väljer Fortsätt att sälja när den är slut i lager fortsätter att sälja utan några begränsningar.

Ställ in lagerreservationer

  1. Från SFN-appen klickar du på fliken Lager och väljer sedan en produkt.
  2. I avsnittet Tillgängligt för försäljning, klicka på Redigera.
  3. I avsnittet Justera efter anger du den lagerkvantitet som du vill ändra. Du kan använda ett negativt tal för att dra av från kvantiteten som är befintlig för försäljning.
  4. Klicka på Spara.

När du har sparat lagerkvantiteten som du vill reservera, dras kvantiteten av från den tillgängliga kvantiteten för produkten i din Shopify-administratör. Alla ordrar som redan är listade som Väntar på distribution kommer fortfarande att distribueras. Du kan endast reservera lagervaror som inte redan har sålts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis