Thêm sản phẩm vào Mạng lưới giao hàng Shopify

Để gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) nhằm thực hiện đơn hàng, bạn cần thêm sản phẩm vào SFN. Bạn có thể thêm từng sản phẩm hoặc hàng loạt sản phẩm từ tab Hàng trong kho trong ứng dụng SFN.

Khi thêm sản phẩm vào SFN, bạn cần đảm bảo rằng những sản phẩm này đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với sản phẩm của SFN và bạn muốn thực hiện những sản phẩm này qua SFN.

Khi chọn sản phẩm, các thẻ sau đây có thể xuất hiện trong cột Thẻ:

 • Phổ biến nếu SKU là một trong 300 sản phẩm bán chạy nhất theo doanh số trong 30 ngày qua.
 • SKU đang được sử dụng nếu SKU đã được sử dụng cho sản phẩm do SFN thực hiện.
 • Mới thêm nếu bạn đã tạo SKU trong 30 ngày qua.

Thêm từng hoặc hàng loạt sản phẩm vào ứng dụng SFN

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Hàng trong kho rồi nhấp vào Thêm sản phẩm.

 5. Chọn mẫu mã sản phẩm bạn muốn thêm vào SFN rồi nhấp vào Tiếp.

 6. Nếu không thể thêm bất kỳ mẫu mã nào vào SFN thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các mẫu mã gặp sự cố. Giải quyết sự cố hoặc nhấp vào Xóa tất cả sản phẩm gặp sự cố để tiếp tục.

 7. Nhấp vào Next (Tiếp).

 8. Xác nhận rằng sản phẩm đã chọn đủ điều kiện để SFN thực hiện đơn hàng bằng cách hoàn tất danh sách kiểm tra.

 9. Nhấp vào Tiếp theo để thêm sản phẩm vào SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí