การเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

คุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าของคุณไปยัง SFN ก่อนจึงจะสามารถส่งสินค้าของคุณไปยัง Shopify Fulfillment Network (SFN) เพื่อให้จัดการคำสั่งซื้อได้ คุณสามารถเพิ่มสินค้าในแอป SFN ได้เมื่อสร้างการถ่ายโอนขาเข้า หรือเพิ่มจากแท็บสินค้าคงคลังในแอป SFN ของคุณโดยตรง

เมื่อคุณเพิ่มสินค้าไปยัง SFN คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN และต้องการจัดการสินค้าเหล่านี้ผ่าน SFN

เมื่อเลือกสินค้า แท็กต่อไปนี้อาจปรากฏในคอลัมน์แท็ก:

 • เป็นที่นิยม หาก SKU เป็นหนึ่งในสินค้าขายดี 300 รายการของคุณตามยอดขายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • SKU ที่ใช้อยู่ หาก SKU นั้นถูกใช้กับสินค้าที่จัดการโดย SFN อยู่แล้ว
 • เพิ่งเพิ่มใหม่ หากคุณได้สร้าง SKU ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

เพิ่มสินค้าผ่านการถ่ายโอนขาเข้าในแอป SFN ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “การถ่ายโอนขาเข้า” จากนั้นคลิก ”สร้างการถ่ายโอนขาเข้า

 5. คลิก “เพิ่มสินค้าใหม่

 6. เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง SFN แล้วจากนั้นคลิก “ถัดไป

 7. หากไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยัง SFN ได้ ระบบจะแสดงรายการตัวเลือกสินค้าที่มีปัญหาขึ้นมา ให้แก้ไขปัญหาทั้งหมด หรือคลิก “ลบสินค้าที่มีปัญหาทั้งหมดออก” เพื่อดำเนินการต่อ

 8. คลิกถัดไป

 9. ยืนยันว่าสินค้าที่เลือกนั้นมีสิทธิ์ให้ SFN จัดการโดยในการจัดการโดยดำเนินการตามรายการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

 10. คลิก ถัดไป เพื่อเพิ่มสินค้าของคุณไปยัง SFN

 11. คลิก “ถัดไป” เพื่อสร้างการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับส่งสินค้าของคุณไปยัง SFN

  1. เลือกต้นทางที่จะจัดส่งสินค้าของคุณ
  2. ตัวเลือกเสริม: ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องหักจำนวนจากสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ปริมาณสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง
  3. คลิกเลือกสินค้าเพื่อเลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งไปยัง SFN ด้วยตนเอง หรือคลิกนําเข้าจาก CSV เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่ง
  4. หลังจากเลือกสินค้าของคุณแล้ว ให้เลือกปริมาณที่คุณต้องการส่ง
  5. คลิกถัดไป
 12. ยืนยันว่าสินค้าของคุณมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่

  1. หากสินค้าของคุณไม่มีบาร์โค้ด ให้คลิกสินค้าไม่ใช่บาร์โค้ด จากนั้นคลิกดาวน์โหลดป้านบาร์โค้ดมิฉะนั้นแล้ว ให้คลิกที่สินค้ามีบาร์โค้ดแล้ว
  2. คลิกถัดไป
  3. คลิกต่อไป เพื่อยืนยันสินค้าของคุณเกี่ยวกับการถ่ายโอนนี้ หลังจากยืนยันแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมไปยังการถ่ายโอนนี้ได้
 13. จัดเตรียมกล่องและใบจ่าหน้าของคุณ

  1. คลิกหากคุณจะติดใบจ่าหน้ากล่องด้วยตนเอง
  2. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดยืนยันว่าคุณจะบรรจุกล่องอย่างไรสามารถบรรจุกล่องด้วย SKU เดียวต่อกล่อง หรือ SKU หลายรายการต่อกล่อง
  3. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดแนบใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องที่ด้านนอกแท่นวางสินค้าหรือกล่อง
  4. คลิกถัดไป
 14. ป้อนรายละเอียดการจัดส่ง คุณสามารถเลือก “พัสดุขนาดเล็ก” หรือ “ขนส่ง” แล้วป้อนรายละเอียดการจัดส่ง:

  • ตัวเลือกพัสดุขนาดเล็กจะช่วยให้คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าของตัวเองหรือซื้อใบจ่าหน้าจาก Shopify ได้
  • ตัวเลือกขนส่งจะช่วยให้คุณสามารถป้อนรายละเอียดผู้ขนส่งหรือจองบริการขนส่งจาก Shopify ได้
 15. คลิก “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบและส่งการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

 16. คลิกถัดไปเพื่อสิ้นสุดการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

เพิ่มสินค้าจากแท็บสินค้าคงคลังในแอป SFN ของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก “สินค้าคงคลัง” แล้วจากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า

 5. เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง SFN แล้วจากนั้นคลิก “ถัดไป

 6. หากไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยัง SFN ได้ ระบบจะแสดงรายการตัวเลือกสินค้าที่มีปัญหาขึ้นมา ให้แก้ไขปัญหาทั้งหมด หรือคลิก “ลบสินค้าที่มีปัญหาทั้งหมดออก” เพื่อดำเนินการต่อ

 7. คลิกถัดไป

 8. ยืนยันว่าสินค้าที่เลือกนั้นมีสิทธิ์ให้ SFN จัดการโดยในการจัดการโดยดำเนินการตามรายการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

 9. คลิก ถัดไป เพื่อเพิ่มสินค้าของคุณไปยัง SFN

 10. คลิก “ถัดไป” เพื่อสร้างการถ่ายโอนขาเข้าสำหรับส่งสินค้าของคุณไปยัง SFN

  1. เลือกต้นทางที่จะจัดส่งสินค้าของคุณ
  2. ตัวเลือกเสริม: ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องหักจำนวนจากสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการให้ปริมาณสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลง
  3. คลิกเลือกสินค้าเพื่อเลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งไปยัง SFN ด้วยตนเอง หรือคลิกนําเข้าจาก CSV เพื่อนําเข้าไฟล์ CSV ของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่ง
  4. หลังจากเลือกสินค้าของคุณแล้ว ให้เลือกปริมาณที่คุณต้องการส่ง
  5. คลิกถัดไป
 11. ยืนยันว่าสินค้าของคุณมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่

  1. หากสินค้าของคุณไม่มีบาร์โค้ด ให้คลิกสินค้าไม่ใช่บาร์โค้ด จากนั้นคลิกดาวน์โหลดป้านบาร์โค้ดมิฉะนั้นแล้ว ให้คลิกที่สินค้ามีบาร์โค้ดแล้ว
  2. คลิกถัดไป
  3. คลิกต่อไป เพื่อยืนยันสินค้าของคุณเกี่ยวกับการถ่ายโอนนี้ หลังจากยืนยันแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าเพิ่มเติมไปยังการถ่ายโอนนี้ได้
 12. จัดเตรียมกล่องและใบจ่าหน้าของคุณ

  1. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดยืนยันว่าคุณจะบรรจุกล่องอย่างไรสามารถบรรจุกล่องด้วย SKU เดียวต่อกล่อง หรือ SKU หลายรายการต่อกล่อง
  2. หากติดใบจ่าหน้าด้วยตนเอง โปรดแนบใบจ่าหน้าระบุสินค้าในกล่องที่ด้านนอกแท่นวางสินค้าหรือกล่อง
  3. คลิกถัดไป
 13. ป้อนรายละเอียดการจัดส่ง คุณสามารถเลือก “พัสดุขนาดเล็ก” หรือ “ขนส่ง” แล้วป้อนรายละเอียดการจัดส่ง:

  • ตัวเลือกพัสดุขนาดเล็กจะช่วยให้คุณสามารถใช้ใบจ่าหน้าของตัวเองหรือซื้อใบจ่าหน้าจาก Shopify ได้
  • ตัวเลือกขนส่งจะช่วยให้คุณสามารถป้อนรายละเอียดผู้ขนส่งหรือจองบริการขนส่งจาก Shopify ได้
 14. คลิก “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบและส่งการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

 15. คลิกถัดไปเพื่อสิ้นสุดการถ่ายโอนขาเข้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี