การเพิ่มสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งสินค้าไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) เพื่อให้จัดการคำสั่งซื้อได้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มสินค้าไปยัง SFN จากในส่วน Shopify admin หรือแอป SFN ก่อน อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เพิ่มไปยัง SFN จะต้องเป็นสินค้าที่คุณต้องการให้ SFN จัดการให้เท่านั้น และต้องเป็นสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสินค้าของ SFN

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าไปยัง SFN ได้จากร้านค้าของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เพิ่มสินค้าทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียวจากแท็บสินค้าคงคลังในแอป SFN ของคุณ
 • เพิ่มสินค้าหรือตัวเลือกสินค้ารายการเดียวจากหน้าสินค้าในส่วน Shopify admin ของคุณ

เพิ่มสินค้าทีละรายการหรือหลายรายการในครั้งเดียวในแอป SFN ของคุณ

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิก สินค้าคงคลัง > เพิ่มสินค้า

 5. เลือกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยัง SFN

 6. คลิก “ตรวจสอบสิทธิ์

 7. หากตัวเลือกสินค้ารายการใดมี SKU หรือบาร์โค้ดที่หายไปหรือซ้้ากันอยู่ ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. คลิก “ตรวจสอบ” ในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว จากนั้นให้อัปเดตรายละเอียดสินค้า
  2. คลิก “ตรวจสอบสิทธิ์” อีกครั้ง
 8. ยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวนั้นอยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้หรือไม่

 9. หากสินค้ารายการใดอยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ ให้ลบสินค้าเหล่านั้นออก

 10. คลิก “เพิ่มสินค้า

ลักษณะการขนย้ายพิเศษของ SFN

การเพิ่มลักษณะการขนย้ายพิเศษจะทำให้พนักงาน SFN ทราบวิธีขนย้ายสินค้าของคุณเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ SFN โดยเมื่อคุณเพิ่มรายละเอียดการจัดการคำสั่งซื้อไปยังสินค้าของคุณ คุณจะสามารถเลือกลักษณะการขนย้ายพิเศษดังต่อไปนี้ได้:

 • สินค้านี้แตกหักง่าย - สินค้าเป็นแตกหักได้และต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวัง
 • สินค้านี้มีอายุการเก็บรักษา - สินค้าเน่าเสียได้และต้องมีการติดตามสินค้าด้วยบาร์โค้ดและ SKU
 • สินค้านี้มีการควบคุมล็อต - สินค้านี้ได้รับการติดตามและต้องมีการระบุข้อมูลในกรณีที่มีการเรียกคืน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี