Thanh toán và cước phí đối với Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể truy cập sao kê hàng tháng hiện tại và trước đây đối với các khoản cước phí của Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang Cước phí trong ứng dụng SFN. Sao kê cước phí SFN của bạn đã được hoàn tất và đóng vào cuối mỗi tháng. Sau khi sao kê đóng, bạn có thể xuất sao kê chi tiết dưới dạng tệp CSV.

Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về các khoản cước phí SFN bằng cách nhấp vào Xem chi tiết theo tháng trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Hóa đơn đầy đủ sẽ hiển thị trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Bạn có thể truy cập định nghĩa cho các loại phí trong ứng dụng SFN bằng cách chuyển đến mục Cước phí > Xem định giá.

Phí SFN được lập hóa đơn hàng tháng và có thể có kỳ thanh toán khác với kỳ thanh toán của Shopify. Kỳ thanh toán của Shopify có thể thay đổi tùy theo thời hạn và phí gói đăng ký Shopify của bạn. Kỳ thanh toán của SFN kéo dài từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng theo lịch.

Tất cả cước phí SFN cũng được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn để bạn không phải theo dõi nhiều biên lai.

Truy cập phí SFN

Bạn có thể truy cập cước phí SFN của tháng hiện tại hoặc các tháng trước trong ứng dụng SFN.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Phí.

 5. Không bắt buộc: Để truy cập các khoản phí chi tiết, trong mục Cước phí từ đầu tháng đến hiện tại hoặc Cước phí trước đây, chọn một tháng rồi nhấp vào Xem chi tiết.

Thông tin chi tiết về phí SFN

Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về hóa đơn hiện tại và trước đây của mình bằng cách nhấp vào Xem chi tiết về hóa đơn trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Các khoản phí chi tiết cung cấp các thông tin sau đối với tháng của hóa đơn đã chọn:

 • Phí thực hiện đối với từng đơn hàng do SFN thực hiện
 • Phí trả hàng đối với mọi đơn hàng bị trả lại về SFN
 • Phí cho mọi đợt chuyển về đến SFN không tuân thủ
 • Phí lưu kho đối với từng sản phẩm

Lập hóa đơn và thanh toán cho SFN

Shopify thu tất cả phí SFN và phí ứng dụng chưa thanh toán dựa trên các tình huống sau:

Xuất phí SFN trong quá khứ

Để có bản kê cước phí chi tiết, bạn có thể xuất cước phí từ các tháng trước dưới dạng tệp CSV vào máy tính.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Phí.

 5. Trong mục Cước phí trước đây, nhấp vào Xuất.

Thư email có tệp CSV đính kèm sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập vào trang quản trị Shopify.

Danh mục phí SFN có trong hóa đơn Shopify

Phí SFN được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn theo các danh mục sau:

Phí SFN và các loại phí đã bao gồm trong mỗi danh mục
Cước phí Các phí đã bao gồm Tần suất thanh toán
SFN Danh mục này bao gồm tất cả các khoản phí SFN không phải phí vận tải. Tìm hiểu thêm về giá và phí SFN. Tần suất của các khoản phí này phụ thuộc vào tần suất của các khoản phí cụ thể.
Vận chuyển SFN Phí vận tải là phí vận chuyển của từng đơn hàng. Các khoản phí này được SFN tổng hợp cả ngày và được thêm vào hóa đơn Shopify vào cuối ngày đó.
Tín dụng SFN Tín dụng của thương nhân cho các vấn đề phát sinh trong lấy hàng và đóng gói, vật tư, dự án đặc biệt hoặc tính toán chi phí lưu kho. Tín dụng sẽ được áp dụng ngay khi được phê duyệt.
Tín dụng vận chuyển SFN Mọi tín dụng của thương nhân cho các vấn đề phát sinh khi mua nhãn vận chuyển, yêu cầu bồi thường của hãng vận chuyển hoặc phương thức vận chuyển không chính xác. Tín dụng sẽ được áp dụng ngay khi được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí