Fakturering och fakturor

Avgifter från Shopifys distributionsnätverk (SFN) läggs till din Shopify-faktura så att du inte behöver spåra flera kvitton. Mer information om SFN-prissättning och avgifter.

Din SFN-faktureringsperiod kanske inte är densamma som din Shopify-faktureringsperiod. Din Shopify-faktureringsperiod kan variera beroende på din Shopify-prenumerationsperiod och dina avgifter. Din SFN-faktureringsperiod inleds när SFN-appen först installeras i din Shopify-butik.

Dina SFN-avgifter visas på sidan för faktureringserfarenheter i SFN-appen, medan dina räkningar visas på Faktureringssidan i din Shopify-administratör.

Sammanfattning av fakturering

SFN-avgifter läggs till din Shopify-faktura i följande kategorier:

SFN-avgifter och de avgifter som ingår i varje kategori
Avgift Avgifter ingår Faktureringsfrekvens
SFN I denna kategori ingår alla SFN-avgifter som inte är transportkostnader. Läs mer om SFN-priser och avgifter. Hur ofta dessa avgifter tas ut beror på antalet specifika avgifter.
SFN-transport Transportavgifter är fraktkostnaderna för varje order. Dessa avgifter läggs samman under dagen av SFN och läggs till din Shopify-faktura i slutet av den dagen.
SFN-kredit Eventuell kredit som orsakats av handlaren för problem med kostnadsberäkningar för plockning och packning, tillbehör, specialprojekt eller lagring. Krediter tillämpas så snart de har godkänts.
SFN-transportkredit Eventuell kredit som orsakats av handlaren för problem med att köpa en fraktsedel, transportörsanspråk eller felaktiga leveransmetoder. Krediter tillämpas så snart de har godkänts.

Fakturering och betalningar

Shopify debiterar alla utestående SFN- och appavgifter baserat på följande situationer:

  • Om din Shopify-faktureringströskel nås debiteras du den dagen oavsett din faktureringsperiod.
  • Om du betalar din Shopify-prenumerationsavgift var 30:e dag debiteras SFN-avgifter i din faktureringsperiod för Shopify-prenumerationen.
  • Om din Shopify-prenumerationsperiod är längre än 30 dagar debiteras SFN-avgifter var 30:e dag i din SFN-faktureringsperiod.

Beloppet för Shopifys faktureringströskel har uppnåtts

Faktureringströsklar är dollarvärden som utlöser fakturering när summan av dina transaktionsavgifter och andra utestående avgifter överskrider kontots tröskelvärde. Till exempel, om din tröskel är på 200 USD och du skickar en försändelse som kostar 210 USD, kommer din tröskel att nås och du debiteras den dagen oavsett din faktureringsperiod. Alla utestående SFN- och appavgifter debiteras när tröskelvärdet har uppnåtts. Månatliga prenumerationsavgifter inkluderas i ditt löpande totalbelopp, men de ingår inte i tröskelfakturor.

Debiteringar som utlöses av din faktureringströskel visas i avsnittet Faktureringshistorik på sidan Fakturering i din Shopify-administratör. Du kan höja din faktureringströskel genom att kontakta Shopify-supporten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis