Fakturering och avgifter för Shopifys distributionsnätverk

Du kan komma åt dina aktuella och tidigare månadsutdrag för Avgifter för Shopifys distributionsnätverk (SFN) på avgiftssidan i din SFN-app. Kontoutdraget för SFN-avgifter är klart och stängt i slutet av varje månad. När utdraget har stängts kan du exportera ett detaljerat utdrag som en CSV-fil.

Du kan komma åt detaljerad information om dina SFN-avgifter genom att klicka på Visa uppgifter för månaden på sidan Avgifter i SFN-appen. Dina fullständiga fakturor visas på sidan Fakturering i din Shopify-admin.

Du kan komma åt definitioner för dina olika avgifter i SFN-appen genom att gå till Avgifter > Visa prissättning.

SFN-avgifter faktureras månatligen och kan ha en annan faktureringsperiod än din Shopify-faktureringsperiod. Din Shopify-faktureringsperiod kan variera beroende på din Shopify-prenumerationsperiod och dina avgifter. Din SFN-faktureringsperiod påbörjas den första dagen och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Alla dina SFN-avgifter läggs också till din Shopify-faktura, så du behöver inte spåra flera kvitton.

Få tillgång till SFN-avgifter

Du kan komma åt dina SFN-avgifter för den aktuella månaden eller de senaste månaderna i SFN-appen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Avgifter.

 5. Valfritt: Om du vill få tillgång till de detaljerade avgifterna väljer du en månad i avsnittet Nuvarande månad eller Tidigare avgifter och klickar sedan på Visa detaljer.

Detaljerad avgiftsinformation om SFN-avgifter

Du kan komma åt detaljerad information om dina nuvarande och tidigare fakturor genom att klicka på Visa uppgifter på en faktura på avgiftssidan i SFN-appen.De detaljerade avgifterna ger följande information för månaden för den valda fakturan:

 • Dina distributionsavgifter för varje order som SFN har distribuerat
 • Returavgifterna för alla ordrar som returneras till SFN
 • Avgifterna för inkommande överföringar som inte är kompatibla till SFN
 • Lagringsavgifterna för varje produkt

Faktureringar och betalningar för SFN

Shopify debiterar alla utestående SFN- och appavgifter baserat på följande situationer:

 • Om din Shopify-faktureringströskel nås debiteras du för den dagen oavsett din faktureringsperiod.
 • Om du betalar din Shopify-prenumerationsavgift var 30:e dag debiteras SFN-avgifterna under din Shopify-prenumerations faktureringsperiod.
 • Om din Shopify-prenumerationsperiod är längre än 30 dagar debiteras SFN-avgifter var 30:e dag i din SFN-faktureringsperiod.

Exportera tidigare SFN-avgifter

För att få en detaljerad sammanställning av dina avgifter kan du exportera avgifter från tidigare månader som CSV-filer till din dator.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Avgifter.

 5. Klicka på Exportera i avsnittet Tidigare avgifter.

Ett e-postmeddelande med en bifogad CSV-fil skickas till den e-postadress du använder för att logga in på din Shopify-administratör.

Kategorier av SFN-avgifter som ingår i din Shopify-faktura

SFN-avgifter läggs till din Shopify-faktura i följande kategorier:

SFN-avgifter och de avgifter som ingår i varje kategori
Avgift Avgifter ingår Faktureringsfrekvens
SFN I denna kategori ingår alla SFN-avgifter som inte är transportkostnader. Mer information om SFN-priser och avgifter. Hur ofta dessa avgifter tas ut beror på antalet specifika avgifter.
SFN-transport Transportavgifterna är fraktkostnaderna för varje order. Dessa avgifter läggs samman under dagen av SFN och läggs till din Shopify-faktura i slutet av den dagen.
SFN-kredit Eventuell kredit som orsakats av handlaren för problem med kostnadsberäkningar för plockning och packning, tillbehör, specialprojekt eller lagring. Krediter tillämpas så snart de har godkänts.
SFN-transportkredit Eventuell kredit som orsakats av handlaren för problem med att köpa en fraktsedel, transportörsanspråk eller felaktiga leveransmetoder. Krediter tillämpas så snart de har godkänts.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis