Skattskyldighet i USA

Om du säljer till kunder i USA kan platser för Shopify Fulfillment Network (SFN) ha fysisk knytpunkt i skatteskyldighetssyfte. Som ett resultat av detta kan du vara ansvarig för skatter i följande delstater:

  • Georgia
  • Missouri
  • Nevada
  • Pennsylvania

Mer information om skatteskyldighet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis