Giá và phí cho dịch vụ của Shopify Fulfillment Network

Tùy thuộc vào loại phí, phí SFN được thêm vào hóa đơn Shopify theo các tần suất khác nhau. Ví dụ: Toàn bộ phí xử lý đơn hàng trong một ngày sẽ được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn vào ngày tiếp theo, trong khi toàn bộ phí lưu kho trong một tháng sẽ được thêm vào cuối tháng đó.

Cước phí SFN hiển thị trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về các khoản cước phí SFN bằng cách nhấp vào Xem chi tiết theo tháng trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Hóa đơn đầy đủ sẽ hiển thị trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Bạn có thể truy cập định nghĩa cho các loại phí trong ứng dụng SFN bằng cách chuyển đến mục Cước phí > Xem định giá.

Tính toán chi phí thực hiện

Bạn có thể tính và xem trước phí thực hiện ước tính bằng Máy tính Shopify Fulfillment Network.

Bước:

 1. Nhập kích cỡ, trọng lượng mặt hàng hoặc chọn mặt hàng mẫu.
 2. Nhập số lượng mặt hàng cần thực hiệnmặt hàng cần lưu trữ.
 3. Nhập nơi nhận hàng.

Máy tính sẽ tự động tính giá bạn phải trả cho chi phí thực hiện hoặc lưu trữ.

Truy cập định giá và mức phí SFN chi tiết của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Phí.

 5. Nhấp vào Xem định giá.

 6. Nhấp vào Tải xuống thẻ giá.

Tệp excel chứa nội dung tải xuống về mức phí chi tiết và có thể mở bằng hầu hết phần mềm bảng tính.

Tóm tắt về định giá và phí tại Hoa Kỳ

Bảng dưới đây mô tả phí SFN và tần suất thanh toán tại Hoa Kỳ.

Phí SFN và tần suất thanh toán
Phí Mô tả Tần suất thanh toán
Thực hiện đơn hàng nội địa SFN tính phí thực hiện trên từng đơn hàng được thực hiện tại Hoa Kỳ. Đây là định giá trên từng đơn vị có thể dự đoán được, bao gồm giá dịch vụ nhận hàng, chuyển tiếp hàng trong kho, lấy hàng, đóng gói, vận chuyển và hỗ trợ. Hằng ngày
Thực hiện đơn hàng quốc tế SFN tính phí thực hiện trên từng đơn hàng quốc tế mà SFN thực hiện. Đây là định giá trên từng đơn vị có thể dự đoán được, bao gồm giá dịch vụ nhận hàng, chuyển tiếp hàng trong kho, lấy hàng, đóng gói, vận chuyển và hỗ trợ. Phí thực hiện không bao gồm thuế nhập khẩu. Hằng ngày
Lưu trữ Phí lưu kho áp dụng cho từng mặt hàng trong nhà kho của SFN và được tính trên từng foot khối, theo từng tháng. Phí này được tính hàng ngày và thanh toán hàng tháng. Áp dụng đồng thời phí lưu kho dài hạn và theo mùa. Để biết thêm thông tin, tham khảo bảng giá của bạn. Theo tháng
Trả hàng nội địa Phí trả hàng nội địa được tính khi SFN tiếp nhận và xử lý đơn hàng mà khách hàng trả lại. Phí này bao gồm chi phí vận chuyển để trả lại gói hàng cho trung tâm xử lý đơn hàng SFN và chi phí xử lý đơn hàng trả lại đó. Hằng ngày
Tiếp nhận nguồn cung không tuân thủ Những đợt chuyển về không tuân thủ các yêu cầu của SFN có thể bị tính phí không tuân thủ khi được tiếp nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Hằng ngày

Xác định trọng lượng tính phí

Trọng lượng tính phí để thực hiện đơn hàng được xác định dựa trên các số đo sau:

Đối với SKU từ 1 lb trở lên, phí của bạn sẽ được tính theo trọng lượng nào lớn hơn vì cả trọng lượng và kích cỡ đều là các yếu tố quan trọng đối với hãng vận chuyển. Trọng lượng theo trọng lực ảnh hưởng đến các yếu tố vận chuyển như chi phí nhiên liệu và loại phương tiện có thể sử dụng. Trọng lượng theo kích thước ảnh hưởng đến số lượng gói hàng có thể đặt trong xe.

SKU trọng lượng theo trọng lực

Trọng lượng theo trọng lực là trọng lượng theo cân của SKU.

SKU trọng lượng theo kích thước

Trọng lượng theo kích thước là lượng không gian SKU chiếm giữ tương quan với trọng lượng theo trọng lực của SKU. Trọng lượng theo kích thước được xác định bằng cách lấy khối lượng SKU theo inch chia cho một ước số kích thước. Công thức xác định trọng lượng theo kích thước của SKU có trọng lượng theo trọng lực lớn hơn 1 lb là (chiều dài x chiều rộng x chiều cao / 139), làm tròn đến pound tiếp theo.

Ví dụ: Bạn bán một chiếc gối nặng 1,2 lb có kích thước 26 inch x 10 inch x 2 inch. Trọng lượng theo kích thước của gối được tính bằng cách lấy thể tích (26 inch x 10 inch x 2 inch = 520 inch khối) chia cho ước số kích thước 139, kết quả là 3,74 lb. Vì trọng lượng theo trọng lực lớn hơn 1 lb (1 lb) và trọng lượng theo kích thước lớn hơn trọng lượng theo trọng lực, trọng lượng tính phí để thực hiện SKU gối là 4 lb.

Phí thực hiện đơn hàng nội địa

Khi khách hàng đặt hàng để giao trong phạm vi Hoa Kỳ, SFN sẽ chọn những mặt hàng đã được đặt, gói hàng và chuyển đi. Phí thực hiện đơn hàng nội địa bao gồm các chi phí sau:

 • tiếp nhận nguồn cung
 • chuyển tiếp hàng trong kho
 • lấy hàng và đóng gói
 • vật tư
 • vận tải
 • hỗ trợ

Hầu hết đơn hàng nội địa đều được giao trong vòng 3 ngày đối với phần lớn khách hàng tại lục địa Hoa Kỳ. Mọi đơn hàng dự kiến được giao trong vòng năm ngày sẽ đủ điều kiện hiển thị huy hiệu Shop Promise. Quá trình thực hiện có thể mất hơn 3 ngày tùy theo mức hàng trong kho tối thiểu và danh mục sản phẩm, cũng như đơn hàng cần phân chia lô hàng.

Phí thực hiện đơn hàng nội địa được tính dựa trên tổng số đơn vị trong quá trình thực hiện đơn hàng và trọng lượng tính phí của mặt hàng.

Phí thực hiện đơn hàng quốc tế

SFN tính phí thực hiện đơn hàng quốc tế để thực hiện các đơn hàng được giao ngoài Hoa Kỳ. Phí thực hiện đơn hàng quốc tế bao gồm các chi phí sau:

 • tiếp nhận nguồn cung
 • chuyển tiếp hàng trong kho
 • lấy hàng và đóng gói
 • vật tư
 • vận tải
 • hỗ trợ

Đơn hàng quốc tế thường mất 7 đến 21 ngày để giao. Thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn do trì hoãn tại hải quan.

Phí thực hiện đơn hàng quốc tế được tính dựa trên tổng số đơn vị trong quá trình thực hiện đơn hàng và trọng lượng tính phí của mặt hàng.

Phí lưu kho

SFN thu phí lưu kho hằng ngày trên từng SKU có đơn vị hàng hóa được lưu kho trong mạng lưới giao hàng của chúng tôi. Phí lưu kho của SKU phụ thuộc vào những điều sau:

 • chiều dài, chiều rộng và chiều cao của SKU
 • số lượng đơn vị của SKU trong kho hàng
 • tháng hiện tại trong năm
 • Các SKU đó đã được lưu kho tại SFN trong kho bao lâu

Để biết thêm thông tin về phí lưu kho, tham khảo bảng giá của bạn.

Phí trả hàng nội địa

SFN tính phí trả hàng trên đơn hàng trả lại mà khách hàng gửi về cho trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Các loại phí sau đây sẽ áp dụng cho đơn hàng trả lại:

Các loại phí trả hàng và thời điểm áp dụng
Loại phí Diễn giải phí
Phí xử lý Phí xử lý áp dụng cho từng mặt hàng có trong đơn hàng trả lại.
Phí nhãn Phí nhãn áp dụng cho đơn hàng trả lại được gửi đến SFN.

Phí chuyển hàng nội địa không tuân thủ

Những đợt chuyển hàng nội địa không tuân thủ các yêu cầu của SFN có thể bị tính phí không tuân thủ khi được tiếp nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Bạn sẽ bị tính phí do SFN phải bổ sung nguồn lực để xử lý lô hàng và quá trình xử lý có thể chậm trễ. Tìm hiểu thêm về phí và thời gian chậm trễ đối với lô hàng không tuân thủ đến SFN.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí