Giá và phí cho dịch vụ của Mạng lưới giao hàng Shopify tại Hoa Kỳ

Tùy thuộc vào loại phí, phí SFN được thêm vào hóa đơn Shopify theo các tần suất khác nhau. Ví dụ: Toàn bộ phí xử lý đơn hàng trong một ngày sẽ được thêm vào hóa đơn Shopify của bạn vào ngày tiếp theo, trong khi toàn bộ phí lưu kho trong một tháng sẽ được thêm vào cuối tháng đó.

Cước phí SFN hiển thị trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về các khoản cước phí SFN bằng cách nhấp vào Xem chi tiết theo tháng trên trang Cước phí của ứng dụng SFN. Hóa đơn đầy đủ sẽ hiển thị trên trang Thanh toán của trang quản trị Shopify.

Bạn có thể truy cập định nghĩa cho các loại phí trong ứng dụng SFN bằng cách chuyển đến mục Cước phí > Xem định giá.

Truy cập định giá và mức phí SFN chi tiết của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Fulfillment Network.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Phí.

 5. Nhấp vào Xem định giá.

 6. Nhấp vào Tải xuống thẻ giá.

Tệp excel chứa nội dung tải xuống về mức phí chi tiết và có thể mở bằng hầu hết phần mềm bảng tính.

Tóm tắt về giá và phí tại Hoa Kỳ

Bảng dưới đây mô tả phí SFN và tần suất thanh toán tại Hoa Kỳ.

Phí SFN và tần suất thanh toán
Phí Mô tả Tần suất thanh toán
Thực hiện đơn hàng nội địa Phí thực hiện được tính cho mỗi đơn hàng đã thực hiện tại Hoa Kỳ. Phí này bao gồm phí tiếp nhận nguồn cung, lấy hàng và đóng gói, vật tư và vận chuyển nội địa. Khi thực hiện đơn hàng
Thực hiện đơn hàng quốc tế Phí thực hiện được tính cho mỗi đơn hàng quốc tế đã thực hiện. Phí này bao gồm phí tiếp nhận nguồn cung, lấy hàng và đóng gói, vật tư và vận chuyển quốc tế. Hằng ngày
Lưu trữ

Bạn không bị tính bất kỳ khoản phí lưu kho nào đối với sản phẩm được bán trong vòng 180 ngày (6 tháng) kể từ khi được gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng SFN.

Bạn sẽ bị tính phí lưu kho dài hạn đối với sản phẩm khi có số lượng hàng trong kho chưa bán bằng số lượng hàng trong kho từ 180 ngày trước. Phí lưu kho dài hạn được tính theo đêm và thu theo tháng với mức phí 2,25 USD mỗi 0,093 m3 chia cho 30 ngày.

Tìm hiểu thêm về phí lưu kho.

Theo tháng
Trả hàng nội địa Phí trả hàng nội địa được tính khi SFN tiếp nhận và xử lý đơn hàng mà khách hàng trả lại. Phí này bao gồm chi phí vận chuyển để trả lại gói hàng cho trung tâm xử lý đơn hàng SFN và chi phí xử lý đơn hàng trả lại đó. Hằng ngày
Tiếp nhận nguồn cung không tuân thủ Những đợt chuyển về không tuân thủ các yêu cầu của SFN có thể bị tính phí không tuân thủ khi được tiếp nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Hằng ngày
Dán nhãn lại mã vạch Phí gắn lại nhãn mã vạch được tính khi gắn lại nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào được gửi đến SFN bị thiếu mã vạch, sai mã vạch hoặc mã vạch không đọc được. Hằng ngày
Dự án đặc biệt Nếu dự án đặc biệt cần nhân viên SFN thực hiện công việc bổ sung ngoài công việc được chi trả phí lấy hàng và đóng gói, bạn sẽ bị tính phí theo giờ. Theo tháng

Phí thực hiện đơn hàng nội địa

Khi khách hàng đặt hàng để giao trong phạm vi Hoa Kỳ, SFN sẽ chọn những mặt hàng đã được đặt, gói hàng và chuyển đi. Phí thực hiện đơn hàng nội địa bao gồm các chi phí sau:

 • tiếp nhận nguồn cung
 • lấy hàng và đóng gói
 • vật tư
 • vận chuyển nội địa

Hầu hết đơn hàng nội địa sẽ được giao trong vòng hai ngày đối với phần lớn khách hàng tại lục địa Hoa Kỳ. Quá trình thực hiện có thể mất hơn 2 ngày tùy theo mức hàng trong kho tối thiểu và danh mục sản phẩm, cũng như đơn hàng cần phân chia lô hàng.

Phí thực hiện đơn hàng nội địa được tính dựa trên tổng số đơn vị trong quá trình thực hiện đơn hàng và trọng lượng tương ứng.

Phí thực hiện đơn hàng quốc tế

Phí thực hiện đơn hàng quốc tế được tính khi thực hiện đơn hàng được giao ngoài Hoa Kỳ. Phí này bao gồm các chi phí sau:

 • tiếp nhận nguồn cung
 • lấy hàng và đóng gói
 • vật tư
 • vận chuyển quốc tế

Có thể vận chuyển đơn hàng quốc tế theo 2 tốc độ sau:

 • Nhanh (5 đến 7 ngày)
 • Chậm (7 đến 21 ngày)

Trọng lượng tính phí cho gói hàng quốc tế sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ gói hàng. Để biết thông tin về cách xác định trọng lượng tính phí, hãy tham khảo bảng sau.

Trọng lượng tính phí cho gói hàng quốc tế
Kích cỡ gói hàng Trọng lượng tính phí
Nhỏ hơn 0,093 m3 Trọng lượng gói hàng
Bằng hoặc lớn hơn 0,093 m3 Trọng lượng gói hàng hoặc trọng lượng theo kích thước, tùy theo giá trị nào lớn hơn

Để biết thêm thông tin về cách xác định trọng lượng tính phí, hãy tham khảo các mục sau.

Trọng lượng tính phí

Trọng lượng tính phí được xác định dựa trên các giá trị sau:

Phí của bạn sẽ được tính theo trọng lượng nào lớn hơn vì cả trọng lượng lẫn kích thước đều là yếu tố quan trọng đối với hãng vận chuyển. Trọng lượng ảnh hưởng đến các yếu tố vận chuyển như chi phí nhiên liệu và loại phương tiện cần sử dụng. Kích thước tác động đến số lượng gói hàng có thể đặt trong xe.

Ví dụ: Nếu bạn bán một chiếc gối thì trọng lượng gói hàng sẽ rất thấp, nhưng kích thước gói hàng sẽ lớn và chiếm nhiều không gian trên xe hơn. Do đó, trọng lượng tính phí sẽ được tính dựa trên trọng lượng theo kích thước thay vì trọng lượng gói hàng.

Trọng lượng gói hàng

Trọng lượng gói hàng là tổng trọng lượng của từng mẫu mã trong lô hàng, kể cả trọng lượng bao bì.

Để tính trọng lượng gói hàng, hãy sử dụng cân để cân lô hàng.

Trọng lượng theo kích cỡ

Kích thước bao bì mặc định cùng trọng lượng theo kích thước của đơn hàng được gửi đến hãng vận chuyển để tính phí vận chuyển cho khách hàng.

Trọng lượng theo kích thước được xác định bằng cách cộng thể tích của tất cả mẫu mã trong lô hàng, sau đó lấy thể tích này theo inch chia cho một số chia kích thước. Số chia kích thước này là 166 đối với lô hàng quốc tế mà SFN vận chuyển từ Hoa Kỳ.

Phí lưu kho

SFN cung cấp dịch vụ lưu kho miễn phí cho tất cả đơn vị được bán trong vòng 180 ngày đầu tiên (6 tháng) kể từ khi được tiếp nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Mọi đơn vị không bán được sau 180 ngày sẽ bắt đầu phát sinh phí lưu kho.

Phí lưu kho được tính bằng cách nhân tổng số lượng mẫu mã theo feet khối, số lượng mẫu mã và phí lưu kho là 2,25 USD mỗi 0,093 m3 chia cho 30 ngày. Phí lưu kho được tính theo ngày và thu vào cuối kỳ thanh toán hàng tháng của SFN.

Ví dụ: Nếu bạn có 100 đơn vị được lưu trữ tại một trung tâm xử lý đơn hàng SFN vào tháng 1 và bạn bán hoặc xóa 80 đơn vị vào tháng 7, bạn sẽ bị tính phí lưu kho đối với 20 đơn vị sau 180 ngày. Mọi đơn vị bổ sung mà bạn gửi đến SFN trong 180 ngày chỉ được thêm vào phép tính 180 ngày sau khi SFN nhận được hàng trong kho.

Phí lưu kho chỉ được tính trên hàng trong kho có sẵn. Hàng trong kho có sẵn là hàng trong kho được lưu trữ tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Hàng trong kho có sẵn bao gồm hàng trong kho đã phân bổ, là hàng trong kho được giữ lại để xử lý đơn hàng nhưng chưa rời trung tâm xử lý.

Phí lưu kho không bị tính đối với hàng trong kho trong quá trình nhận hàng, hàng trong kho được dự trữ và số lượng kiểm kê khác.

Phí trả hàng nội địa

Phí trả hàng được tính đối với đơn hàng mà khách hàng trả trả lại và đơn hàng này đã được gửi lại cho trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Phí này bao gồm chi phí vận chuyển nội địa, xử lý và trả về kho hoặc thải bỏ sản phẩm bị trả lại.

Phí chuyển hàng nội địa không tuân thủ

Những đợt chuyển hàng nội địa không tuân thủ các yêu cầu của SFN có thể bị tính phí không tuân thủ khi được tiếp nhận tại trung tâm xử lý đơn hàng SFN. Đối với những đợt chuyển hàng nội địa không tuân thủ, SFN phải mất thêm thời gian và công sức để xử lý sản phẩm cũng như cung cấp lại sản phẩm để thực hiện đơn hàng.

Phí gắn lại nhãn mã vạch

Phí gắn lại nhãn mã vạch được tính khi gắn lại nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào được gửi đến SFN bị thiếu mã vạch hoặc sai mã vạch. Phí gắn lại nhãn mã vạch được tính theo đơn vị.

Phí dự án đặc biệt

Phí dự án đặc biệt được tính cho mọi công việc bổ sung mà nhân viên SFN có thể cần phải thực hiện ngoài công việc mà phí thực hiện chi trả. Nếu trung tâm xử lý đơn hàng SFN xác định cần có dự án đặc biệt, phạm vi và chi phí cho công việc sẽ được thông báo với bạn tại thời điểm đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí