Sử dụng phần mềm Dymo Label

Bạn có thể sử dụng phần mềm Dymo Label để tùy chỉnh và in nhãn mã vạch từ máy tính để bàn. Trước khi bắt đầu, đảm bảo rằng bạn thêm mã vạch vào sản phẩm Shopifyxuất thông tin sản phẩm sang tệp CSV. Khi tùy chỉnh trong phần mềm Dymo Label, chọn kiểu mã vạch được hỗ trợ, Code 128 Auto (Code 128 tự động).

Thêm mã vạch cho sản phẩm Shopify

Bạn có thể thêm mã vạch cho sản phẩm trong Shopify theo những cách sau:

Cài đặt phần mềm in nhãn Dymo

Bạn có thể cài đặt phần mềm Dymo Label trên máy tính để bàn Mac hoặc Windows từ trang web của Dymo.

Không kết nối máy in với máy tính cho tới khi trình cài đặt nhắc bạn ở bước cuối của quá trình cài đặt. Để kết nối máy in, làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho LabelWriter 450 hoặc Máy in không dây Dymo LabelWriter trên trang web Dymo.

Xuất thông tin sản phẩm sang tệp CSV

Bạn có thể xuất thông tin sản phẩm sang tệp CSV trước khi nhập thông tin vào phần mềm Dymo Label.

Nếu bạn xuất lên đến một trang sản phẩm (tối đa 50 sản phẩm), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang sản phẩm (từ 51 sản phẩm trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.
 1. Nhấp vào Export (Xuất).
 2. Trong hộp thoại Export products to CSV file (Xuất dữ liệu sản phẩm sang tệp CSV), chọn sản phẩm bạn muốn xuất dữ liệu:

 3. Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất:

  • Tệp CSV cho Excel, Numbers hoặc chương trình bảng tính khác. Sử dụng định dạng này nếu bạn định sử dụng chương trình bảng tính để chỉnh sửa tệp CSV sản phẩm.
  • Tệp CSV thuần túy. Sử dụng định dạng này nếu bạn định sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy với tệp CSV sản phẩm.
 4. Nhấp vào Export products (Xuất dữ liệu sản phẩm).

Sử dụng phần mềm Dymo Label để tùy chỉnh nhãn mã vạch

Bạn có thể sử dụng phần mềm Dymo Label để thiết kế bố cục tùy chỉnh cho nhãn mã vạch.

Các bước thực hiện:

 1. Mở phần mềm Dymo Label, sau đó nhấp vào kích cỡ nhãn bạn muốn.
 1. Nhấp vào nút Select layout (Chọn bố cục) để chọn bố cục bắt đầu.
 2. Trong ví dụ này, nhấp vào blank layout (bố cục trống).
 1. Nhấp vào Chèn để xem đối tượng và hình mẫu của nhãn mà bạn có thể thêm vào bố cục. Trong ví dụ này, bạn sẽ thiết kế nhãn có một mã vạch và một trường văn bản.
 2. Trong phần Label Objects (Đối tượng nhãn), tìm đối tượng Mã vạch, sau đó nhấp vào và kéo đối tượng vào phần xem trước nhãn.
 3. Khi bạn đã đặt vị trí cho đối tượng mã vạch, nhấp chuột phải vào đối tượng đó rồi chọn Thuộc tính trong menu thả xuống.
 4. Trong mục Cài đặt đối tượng, chọn Code 128 tự động trong menu thả xuống Biểu tượng, sau đó nhấp vào Ok.
 5. Trong phần Label Objects (Đối tượng nhãn), tìm đối tượng nhãn Text (Văn bản), sau đó nhấp vào và kéo vào phần xem trước nhãn.
 6. Khi đã có tất cả đối tượng bạn cần trên nhãn, bạn có thể tinh chỉnh bố cục theo một số cách:

  • Thay đổi vị trí đối tượng - Nhấp vào đối tượng và kéo viền của đối tượng.
  • Thay đổi kích cỡ đối tượng - Nhấp vào đối tượng và kéo một trong các ô nhỏ quanh viền.
  • Xóa đối tượng - Nhấp vào đối tượng và nhấn phím xóa trên bàn phím.
 7. Khi bạn đã hoàn tất việc tạo bố cục nhãn, mở menu Tệp và nhấp vào Save as Layout (Lưu làm Bố cục).

 8. Đặt tên cho bố cục, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

In nhãn mã vạch thiết kế riêng

Sau khi đã tùy chỉnh và lưu bố cục nhãn, bạn có thể chọn thông tin trong tệp CSV xuất từ Shopify để thêm vào đối tượng nhãn. Khi đã thêm thông tin sản phẩm vào bố cục nhãn, bạn có thể in nhãn mã vạch.

Các bước thực hiện:

 1. Từ menu Tệp trong phần mềm Dymo Label, di chuột qua Import data and print (Nhập dữ liệu và in), sau đó nhấp vào New (Mới).
 2. Khi hộp thoại Bắt đầu hiển thị, nhấp vào Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Browse (Duyệt tìm) để chọn tệp CSV xuất từ Shopify.
 4. Tìm và nhấp đúp vào tên tệp CSV (ví dụ: ProductLabels.csv).
 5. Đảm bảo rằng trình xem trước nhãn hiển thị bố cục bạn đã thiết kế kèm theo đối tượng nhãn mã vạch và văn bản. Nếu bạn muốn sử dụng bố cục khác, nhấp vào Thay đổi bố cục... để duyệt xem các bố cục đã được đặt sẵn và lưu, sau đó nhấp đúp vào bố cục bạn muốn sử dụng.
 6. Nhấp vào Tiếp. Dữ liệu CSV sẽ hiển thị trong mục Trường ngày tháng bên dưới cửa sổ bố cục và xem trước.
 7. Đánh dấu vào hộp kiểm Use first row as field names (Sử dụng hàng đầu làm tên trường).
 8. Nhấp vào trường văn bản trong bố cục nhãn, sau đó nhấp vào tiêu đề cột trong mục Data fields (Trường dữ liệu) để điền vào trường văn bản. Ví dụ: Nhấp vào đối tượng nhãn mã vạch trong bố cục nhãn, sau đó nhấp vào tiêu đề cột mã vạch trong các trường dữ liệu CSV.
 1. Lặp lại với các đối tượng nhãn khác nếu cần. Bạn có thể xem trước kết quả công việc trong cửa sổ Preview (Xem trước).
 1. Khi bạn đã chỉ định tên trường cho tất cả đối tượng nhãn, nhấp vào Next (Tiếp).
 2. Sử dụng hộp kiểm để chọn nhãn mã vạch sản phẩm bạn muốn in.
 3. Đảm bảo bạn đã chọn máy in DYMO LabelWriter, sau đó nhấp vào In.

Cập nhật phần mềm Dymo Label

Ứng dụng Retail Barcode Printer chỉ hỗ trợ phiên bản phần mềm Dymo Label 8.7.3 trở lên.

Để cập nhật phần mềm Dymo Label, thực hiện những bước sau:

Xử lý vấn đề về phần mềm Dymo Label

Nếu bạn gặp sự cố khi in nhãn mã vạch bằng phần mềm Dymo Label, vui lòng thử các bước dưới đây sau khi khắc phục sự cố trong quá trình thiết lập máy in:

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề sau khi xử lý vấn đề về phần mềm Dymo Label, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Lỗi cố tăng chiều rộng

Nếu bạn gặp lỗi Try to increase width (Cố tăng chiều rộng) nghĩa là mã vạch quá lớn đối với nhãn. Bạn có thể thay đổi kích cỡ đối tượng mã vạch trên bố cục để tạo đối tượng mã vạch rộng hơn trên nhãn.

Nếu bạn đã tạo đối tượng mã vạch rộng nhất có thể và vẫn nhìn thấy lỗi Cố tăng chiều rộng, bạn cần sử dụng kích cỡ nhãn lớn hơn.

Mỗi kích cỡ nhãn mã vạch chứa được số lượng ký tự tối đa như sau:

 • Lớn: 40 ký tự
 • Trung bình: 22 ký tự
 • Nhỏ: 8 ký tự
 • Siêu nhỏ: 12 ký tự.

Nếu bạn sử dụng chữ cái hoặc biểu tượng trong mã vạch, những ký tự này sẽ chiếm nhiều khoảng trống trên nhãn hơn chữ số.

Không thể quét nhãn mã vạch tùy chỉnh

Nếu bạn không thể quét mã vạch tùy chỉnh bạn đã in bằng phần mềm Dymo Label, kiểm tra để chắc chắn bạn đã chọn cột mã vạch trong tệp CSV khi in nhãn tùy chỉnh.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí