Korzystanie z oprogramowania Dymo Label

Możesz użyć oprogramowania Dymo Label, aby personalizować i drukować etykiety z kodami kreskowymi ze swojego pulpitu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że dodałeś(-aś) kody kreskowe do swoich produktów Shopify i wyeksportowałeś(-aś) informacje o produkcie do pliku CSV. Podczas dostosowywania w oprogramowaniu Dymo Label wybierz obsługiwany styl kodu kreskowego Code 128 Auto.

Dodaj kody kreskowe do swoich produktów Shopify

Możesz dodawać kody kreskowe do swoich produktów w Shopify za pomocą następujących metod:

Zainstaluj oprogramowanie Dymo Label

Możesz zainstalować oprogramowanie Dymo Label na komputerze z systemem Mac lub Windows ze strony internetowej Dymo.

Nie podłączaj drukarki do komputera, dopóki nie zostaniesz do tego wezwany(-a) w ostatnim kroku instalacji. Aby podłączyć drukarkę, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi szybkiego startu dla drukarek LabelWriter 450 lub Dymo LabelWriter Wireless Printer przedstawionymi na stronie internetowej Dymo.

Eksportuj informacje o produkcie do pliku CSV

Informacje o produkcie można wyeksportować do pliku CSV przed zaimportowaniem go do oprogramowania Dymo Label.

Jeśli eksportujesz maksymalnie jedną stronę produktów (do 50 produktów), plik CSV jest pobierany przez przeglądarkę. Jeśli eksportujesz więcej niż jedną stronę produktów (51 lub więcej produktów), plik CSV jest wysyłany do Ciebie e-mailem. Jeśli nie jesteś właścicielem sklepu, plik jest również wysyłany na adres e-mail właściciela sklepu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 1. Kliknij Eksportuj.
 2. W oknie dialogowym Eksportuj produkty do pliku CSV wybierz produkty, które chcesz wyeksportować:

 3. Wybierz, który typ pliku CSV chcesz eksportować:

  • Plik CSV dla programu Excel, Numbers lub innego arkusza kalkulacyjnego. Zastosuj ten format, jeśli planujesz użyć programu arkusza kalkulacyjnego do edycji pliku CSV produktu.
  • Zwykły plik CSV. Zastosuj ten format, jeśli planujesz użyć edytora zwykłego tekstu dla pliku CSV produktów.
 4. Kliknij Eksportuj produkty.

Użyj oprogramowania Dymo Label, aby spersonalizować etykiety z kodami kreskowymi

Za pomocą oprogramowania Dymo Label można zaprojektować niestandardowe układy dla etykiet z kodami kreskowymi.

Kroki:

 1. Otwórz oprogramowanie Dymo Label, a następnie kliknij wymagany rozmiar etykiety.
 1. Kliknij przycisk Wybierz układ, aby wybrać układ początkowy.

 2. W tym przykładzie kliknij Pusty układ.

 1. Kliknij Wstaw, aby wyświetlić obiekty etykiety i clipart, które można dodać do tworzonego układu.

 2. W obszarze Obiekty etykiety znajdź obiekt Kod kreskowy, a następnie na nim kliknij i przeciągnij go na podgląd etykiety.

 3. Po umieszczeniu obiektu kodu kreskowego kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości z rozwijanego menu.

 4. W sekcji Ustawienia obiektu wybierz opcję Code 128 Auto z rozwijanego menu Symbole, a następnie kliknij OK.

 5. W obszarze Obiekty etykiety znajdź obiekt Tekst, a następnie kliknij i przeciągnij go na podgląd etykiety.

 6. Gdy wszystkie potrzebne obiekty są już na etykiecie, można w różny sposób ustalić ich układ:

 7. Po zakończeniu tworzenia układu etykiety przejdź do menu Plik i kliknij Zapisz jako układ.

 8. Nadaj swojemu układowi nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

Wydrukuj niestandardowe etykiety z kodami kreskowymi

Po spersonalizowaniu i zapisaniu układu etykiety można wybrać, które informacje mają zostać dodane do obiektów etykiet z pliku CSV wyeksportowanego z Shopify. Po dodaniu informacji o produktach do układu etykiety można wydrukować etykiety z kodami kreskowymi.

Kroki:

 1. W menu Plik w oprogramowaniu Dymo Label najedź kursorem na opcję Importuj dane i drukuj, a następnie kliknij Nowy.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Rozpoczęcie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać plik CSV, który został wyeksportowany z Shopify.

 4. Znajdź i dwukrotnie kliknij nazwę pliku CSV (np. ProductLabels.csv).

 5. Upewnij się, że na podglądzie etykiety przedstawiony jest zaprojektowany przez Ciebie układ z obiektami etykiety – kodem kreskowym i tekstem. Jeśli chcesz zastosować inny układ, kliknij przycisk Zmień układ..., aby zapoznać się ze wstępnie zdefiniowanymi i zapisanymi układami, a następnie dwukrotnie kliknij ten, którego chcesz użyć.

 6. Kliknij Dalej. W sekcji Pola daty pod układem i oknami podglądu pojawią się dane pliku CSV.

 7. Zaznacz pole wyboru Użyj pierwszego wiersza jako nazwy pola.

 8. Kliknij pole tekstowe w układzie etykiety, a następnie kliknij nagłówek kolumny w sekcji Pola danych, aby wypełnić pole tekstowe. Na przykład, kliknij obiekt etykiety z kodem kreskowym w układzie etykiety, a następnie kliknij nagłówek kolumny z kodami kreskowymi w polach danych CSV.

 1. W razie potrzeby powtórz te czynności w innych obiektach etykiet. Wykonaną pracę możesz sprawdzić w oknie Podgląd.
 1. Po przypisaniu nazw pól do wszystkich obiektów etykiet kliknij przycisk Dalej.

 2. Użyj pól wyboru, aby wybrać produkty, dla których chcesz wydrukować etykiety z kodami kreskowymi.

 3. Upewnij się, że drukarka DYMO LabelWriter jest zaznaczona, a następnie kliknij Drukuj.

Zaktualizuj oprogramowanie Dymo Label

Aplikacja Retail Barcode Printer działa tylko z oprogramowaniem Dymo Label w wersji 8.7.3 i wyższych wersjach.

Aby zaktualizować oprogramowanie Dymo Label, wykonaj następujące kroki:

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Dymo Label

Jeśli masz problem z drukowaniem etykiet z kodami kreskowymi za pomocą oprogramowania Dymo Label, spróbuj wykonać następujące czynności po rozwiązaniu problemów z konfiguracją drukarki:

Jeżeli po rozwiązaniu problemów z oprogramowaniem Dymo Label problem będzie nadal występować, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Błąd: Spróbuj zwiększyć szerokość

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie Spróbuj zwiększyć szerokość, to oznacza, że kod kreskowy jest za duży dla etykiety. Możesz zmienić rozmiar kodu kreskowego w układzie, aby poszerzyć go na etykiecie.

Jeśli mimo poszerzenia obiektu kodu kreskowego do maksymalnego dozwolonego rozmiaru, nadal pojawia się komunikat o błędzie Spróbuj zwiększyć szerokość, musisz użyć większego rozmiaru etykiety.

Następująca Maksymalna liczba znaków pasuje do każdego rozmiaru etykiety z kodem kreskowym:

 • Duża: 40 znaków
 • Średnia: 22 znaki
 • Mała: 8 znaków
 • Bardzo mała: 12 znaków.

Jeśli w kodach kreskowych używane są litery lub symbole, będą one zajmowały więcej miejsca na etykiecie niż liczby.

Nie można skanować niestandardowych etykiet z kodami kreskowymi

Jeśli nie możesz skanować niestandardowych etykiet z kodami kreskowymi wydrukowanych za pomocą oprogramowania Dymo Label, sprawdź, czy podczas drukowania spersonalizowanych etykietwybrano kolumnę Kod kreskowy w pliku CSV.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo