De Dymo Label-software gebruiken

Nadat u streepjescodes hebt gemaakt met de app Retail Barcode Labels, kunt u deze exporteren naar de Dymo Label-software om volledig aangepaste streepjescodelabels te maken.

Als u geen behoefte hebt aan geavanceerde aanpassing van uw streepjescodelabels, gebruikt u de app Retail Barcode Labels om een labelontwerp te ontwerpen en af te drukken.

De streepjescodestijl die we ondersteunen, is Code 128 Auto, die tijdens de aanpassingen in de Dymo Label-software is geselecteerd.

Zorg ervoor dat u streepjescodes voor je producten hebt gemaakt voordat u streepjescodelabels probeert af te drukken met de Dymo Label-software.

Overzicht van het afdrukken van streepjescodes

Dymo Label-software installeren

Uw productgegevens exporteren naar een CSV-bestand

Als je maximaal één pagina met producten (maximaal 50 producten) exporteert, wordt het CSV-bestand gedownload via je browser. Als je meer dan één pagina met producten (51 of meer producten) exporteert, wordt het CSV-bestand naar je gemaild. Als je niet winkeleigenaar bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.
 1. Klik op Exporteren.

 2. In het dialoogvenster Producten exporteren naar CSV-bestand kiest u de producten die u wilt exporteren:

- De huidige pagina met producten - Alle producten - Producten die u hebt geselecteerd - Producten die overeenkomen met je zoekopdracht en filters.

 1. Selecteer welk type CSV-bestand u wilt exporteren:

- CSV-bestand voor Excel, Numbers of een ander spreadsheetprogramma. Gebruik deze indeling als u van plan bent een spreadsheetprogramma te gebruiken om het CSV-bestand van je producten te bewerken. - Gewoon CSV-bestand. Gebruik deze indeling als je van plan bent om een plattetekstbewerker te gebruiken om het CSV-bestand van je producten te bewerken.

 1. Klik op Producten exporteren.

De Dymo Label-software gebruiken om uw streepjescodelabels aan te passen

Je kunt de Dymo Label-software gebruiken om aangepaste indelingen voor uw streepjescodelabels te ontwerpen.

Stappen:

 1. Open de Dymo Label-software en klik vervolgens op het labelformaat dat u nodig hebt.
 1. Klik op de knop Lay-out selecteren om een startindeling te selecteren.

 2. Klik voor dit voorbeeld op de lege indeling.

 1. Klik op Insert om de labelobjecten en illustraties te bekijken die u aan uw indeling kunt toevoegen.

  Voor dit voorbeeld ontwerpen we een label met twee labelobjecten:

- een streepjescode - een tekstveld

 1. Zoek onder Label Objects het object Barcode, klik erop en sleep het naar uw labelvoorbeeld.

 2. Wanneer je het streepjescodeobject hebt gepositioneerd, klikt je er met de rechtermuisknop op en selecteert je Properties in het vervolgkeuzemenu.

 3. Selecteer in de sectie Object settings de optie Code 128 Auto in het vervolgkeuzemenu Symbology en klik vervolgens op OK.

 4. Zoek onder Label Objects het labelobject Text, klik erop en sleep het naar je labelvoorbeeld.

 5. Wanneer u alle gewenste objecten op je label hebt staan, kunt u de indeling op een aantal manieren verfijnen:

Opties voor indeling
Objecten verplaatsen Klik op het object en versleep de rand.
Het formaat van objecten wijzigen Klik op het object en versleep een van de kleine vierkantjes aan de rand.
Objecten verwijderen Klik op het object en druk op Delete op uw toetsenbord.
 1. Wanneer u klaar bent met het maken van uw labelindeling, gaat u naar het menu File en klikt u op Save as Layout.

 2. Geef uw indeling een naam en klik vervolgens op Save.

Uw aangepaste streepjescodelabels afdrukken

Nadat u uw labelindeling hebt aangepast en opgeslagen, kunt u selecteren welke gegevens u aan de labelobjecten wilt toevoegen uit het CSV-bestand dat u uit Shopify hebt geëxporteerd. Wanneer u de gegevens van uw producten hebt toegevoegd aan de labelindeling, kunt u uw streepjescodelabels gaan afdrukken.

Stappen:

 1. Plaats in het menu File in de Dymo Label-software de muisaanwijzer op de optie Import data and print en klik vervolgens op New.

 2. Wanneer het dialoogvenster Getting Started wordt weergegeven, klikt u op Next.

 3. Klik op Browse om het CSV-bestand te kiezen dat uit Shopify is geëxporteerd.

 4. Zoek en dubbelklik op de CSV-bestandsnaam (bijvoorbeeld ProductLabels.csv).

 5. Zorg ervoor dat het labelvoorbeeld de indeling weergeeft die je hebt ontworpen met de streepjescode- en tekstlabelobjecten. Als je een andere indeling wilt gebruiken, klikt je op Change layout... om door de vooraf ingestelde en opgeslagen indelingen te bladeren en dubbelklikt je op de gewenste indeling.

 6. Klik op Next. Je ziet de CSV-gegevens verschijnen in de sectie Date fields onder het indelings- en voorbeeldvenster.

 7. Schakel het selectievakje Use first row as field names in.

 8. Klik op een tekstveld in uw labelindeling en klik vervolgens op een kolomkop in de sectie Date fields om het tekstveld te vullen. Klik bijvoorbeeld op het streepjescodelabelobject in uw labelindeling en klik vervolgens op de kolomkop barcode in uw CSV-gegevensvelden

 1. Herhaal dit zo nodig voor uw andere labelobjecten. In het venster Preview kunt u een voorbeeld van uw werk bekijken.
 1. Wanneer u aan al uw labelobjecten veldnamen hebt toegewezen, klikt u op Next.

 2. Gebruik de selectievakjes om te selecteren voor welke producten je streepjescodelabels wilt afdrukken.

 3. Zorg ervoor dat de DYMO LabelWriter-printer is geselecteerd en klik vervolgens op Print.

De Dymo Label-software bijwerken

De Retail Barcode Printer-app werkt alleen met Dymo Label-softwareversie 8.7.2 en hoger.

Ga als volgt te werk om de Dymo Label-software bij te werken:

Problemen met de Dymo Label-software oplossen

Als je problemen ondervindt bij het afdrukken van streepjescodelabels met de Dymo Label-software, volgt je deze stappen nadat je problemen met je printerinstelling hebt opgelost:

 • Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'
 • Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u deze stappen hebt gevolgd, neemt u contact op met Shopify-ondersteuning.

Ik krijg de foutmelding 'Try to increase width'

Als u de foutmelding Try to increase width krijgt, is de streepjescode te groot voor het label. Je kunt het formaat van het streepjescodeobject in uw indeling wijzigen om het streepjescodeobject op het label breder te maken.

Als u het streepjescodeobject zo breed mogelijk hebt gemaakt en u nog steeds de foutmelding Try to increase width ziet, moet u een groter formaat label gebruiken.

Het maximumaantal nummers dat op een streepjescodelabel past, is als volgt:

 • Groot: 40 tekens
 • Gemiddeld: 22 tekens
 • Klein: 8 tekens
 • Extra klein: 12 tekens

Als u letters of symbolen in uw streepjescodes gebruikt, nemen deze meer ruimte in beslag op het label dan cijfers.

Ik kan de aangepaste streepjescodelabels niet scannen

Als u de aangepaste streepjescodelabels niet kunt scannen die u met de Dymo Label-software hebt afgedrukt, controleer dan of u in het CSV-bestand de kolom barcode had geselecteerd toen u je aangepaste labels afdrukte.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis