Dymo Label yazılımını kullanma

Masaüstünüzden barkod etiketlerini özelleştirmek ve yazdırmak için Dymo Label yazılımını kullanabilirsiniz. Bu yazılımı kullanmaya başlamadan önce Shopify ürünlerinize barkod eklediğinizden ve ürün bilgilerinizi bir CSV dosyasına aktardığınızdan emin olun. Dymo Label yazılımındaki özelleştirmeleriniz sırasında desteklenen barkod türünü (Code 128 Auto) seçin.

Shopify ürünlerinize barkod ekleme

Shopify'da ürünlerinize barkod eklemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayın:

Dymo Label yazılımını yükleme

Dymo Label yazılımını Dymo web sitesinden Mac veya Windows bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Yükleyici, yüklemenin son adımında size sorana kadar yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamayın. Yazıcınızı bağlamak için Dymo web sitesindeki LabelWriter 450 veya Dymo LabelWriter Wireless Printer hakkındaki hızlı başlangıç kılavuzlarını takip edin.

Ürün bilgilerinizi CSV dosyasına aktarma

Ürün bilgilerinizi, Dymo Label yazılımına içe aktarmadan önce bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz.

Bir sayfaya kadar ürünü dışa aktarırsanız (50 ürüne kadar) CSV dosyası tarayıcınız tarafından indirilir. Birden fazla sayfadan oluşan ürünleri (51 veya daha fazla ürün) dışa aktarırsanız CSV dosyası size e-posta ile gönderilir. Mağaza sahibi değilseniz, dosya mağaza sahibinin e-postasına da gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.
 1. Dışa aktar'a tıklayın.
 2. Ürünleri CSV dosyasına aktar iletişim kutusundan, dışa aktarmak istediğiniz ürünleri seçin:

 3. Dışa aktarmak istediğiniz CSV dosyasının türünü seçin:

  • Excel, Numbers veya başka bir hesap tablosu programı için CSV dosyası. Ürün CSV dosyanızı düzenlemek için hesap tablosu programı kullanmayı planlıyorsanız bu biçimi kullanın.
  • Düz CSV dosyası. Ürün CSV dosyanızla düz metin düzenleyicisi kullanmayı planlıyorsanız bu biçimi kullanın.
 4. Ürünleri dışa aktar'a tıklayın.

Barkod etiketlerinizi özelleştirmek için Dymo Label yazılımını kullanma

Barkod etiketleriniz için özelleştirilmiş düzenleri tasarlamak üzere Dymo Label yazılımını kullanabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Dymo Label yazılımını açın ve ardından ihtiyacınız olan etiket boyutuna tıklayın.
 1. Başlangıç düzenini seçmek için Select layout (Düzen seç) düğmesine tıklayın.
 2. Bu örnek için empty layout (boş düzen) seçeneğine tıklayın.
 1. Düzeninize ekleyebileceğiniz etiket nesnelerini ve küçük resimleri görüntülemek için Ekle'ye tıklayın. Bu örnekte, barkod ve metin alanı içeren bir etiket tasarlayacaksınız.
 2. Label Objects (Etiket Nesneleri) altında Barcode (Barkod) nesnesini bulup ona tıklayın ve ardından etiket önizlemesine sürükleyin.
 3. Barcode (barkod) nesnesini konumlandırdığınızda sağ tıklayın ve açılır menüden Properties (Özellikler) seçeneğini belirleyin.
 4. Object settings (Nesne ayarları) bölümünde, Symbology (Semboloji) açılır menüsünden Code 128 Auto seçeneğini belirleyin ve Ok'e (Tamam) tıklayın.
 5. Label Objects (Etiket Nesneleri) altında Text (Metin) etiket nesnesini bulup ona tıklayın ve ardından etiket önizlemesine sürükleyin.
 6. İhtiyacınız olan tüm nesneler etiketinizde bulunuyorsa düzeni birkaç şekilde iyileştirebilirsiniz:

  • Nesneleri yeniden konumlandırma: Nesneye tıklayın ve kenarlığını sürükleyin.
  • Nesneleri yeniden boyutlandırma: Nesneye tıklayın ve kenarlığın etrafındaki küçük kutulardan birini sürükleyin.
  • Nesneleri silme: Nesneye tıklayın ve klavyenizdeki Delete tuşuna basın.
 7. Etiket düzeninizi tamamladığınızda File (Dosya) menüsüne gidip Save as Layout (Düzen olarak kaydet) seçeneğine tıklayın.

 8. Düzeninize bir ad verin ve ardından Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Özelleştirilmiş barkod etiketlerinizi yazdırma

Etiket düzeninizi kişiselleştirip kaydettikten sonra, Shopify'dan dışa aktardığınız CSV dosyasından etiket nesnelerine hangi bilgileri ekleyeceğinizi seçebilirsiniz. Etiket düzenine ürünlerinizin bilgilerini eklediğinizde barkod etiketlerinizi yazdırmaya hazırsınız demektir.

Adımlar:

 1. Dymo Label yazılımında File (Dosya) menüsünden Import data and print (Verileri içe aktar ve yazdır) seçeneğinin üzerine gelin ve ardından New (Yeni) seçeneğine tıklayın.
 2. Getting Started (Başlarken) iletişim kutusu görüntülendiğinde Next (Sonraki) seçeneğine tıklayın.
 3. Shopify'dan dışa aktarılan CSV dosyasını seçmek için Browse (Göz at) seçeneğine tıklayın.
 4. CSV dosyasının adını bulup çift tıklayın (örneğin, ProductLabels.csv).
 5. Etiket önizlemesinde, barkod ve metin etiketi nesneleriyle tasarladığınız düzenin gösterildiğinden emin olun. Farklı bir düzen kullanmak istiyorsanız önceden ayarlanıp kaydedilmiş düzenlere göz atmak için Change layout... (Düzeni değiştir...) seçeneğine tıklayın ve kullanmak istediğiniz düzene çift tıklayın.
 6. Sonraki seçeneğine tıklayın. CSV verileri, düzen ve önizleme pencerelerinin altındaki Tarih alanları bölümünde gösterilir.
 7. Use first row as field names (İlk satırı alan adları olarak kullan) onay kutusunu işaretleyin.
 8. Etiket düzeninizdeki bir metin alanına tıklayın ve ardından metin alanını doldurmak için Data fields (Veri alanları) bölümündeki bir sütun üstbilgisine tıklayın. Örneğin, etiket düzeninizdeki barkod etiketi nesnesine tıklayın ve CSV veri alanınızdaki barcode (barkod) sütunu başlığına tıklayın.
 1. Diğer etiket nesnelerinize de gerekli şekilde uygulayın. Preview (Önizleme) penceresinde çalışmanızın önizlemesini görebilirsiniz.
 1. Tüm etiket nesnelerinize alan adı atadığınızda Next (İleri) seçeneğine tıklayın.
 2. Yazdırmak istediğiniz ürün barkod etiketlerini seçmek için onay kutularını kullanın.
 3. DYMO LabelWriter yazıcısının seçildiğinden emin olun ve ardından Print (Yazdır) seçeneğine tıklayın.

Dymo Label yazılımını güncelleme

Retail Barcode Printer uygulaması yalnızca Dymo Label yazılımı 8.7.3 ve sonraki sürümler ile çalışır.

Dymo Label yazılımını güncellemek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Dymo Label yazılımında hata giderme

Dymo Label yazılımıyla barkod etiketleri yazdırmayla ilgili sorun yaşıyorsanız yazıcı ayarlamanızdaki hataları giderdikten sonra şu adımları deneyin:

Dymo Label yazılımıyla ilgili hataları giderdikten sonra hâlâ sorun yaşıyorsanız Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

Genişliği artırmayı deneyin hatası

Try to increase width (Genişliği artırmayı deneyin) hatası alıyorsanız barkod, etiket için çok büyük demektir. Barkod nesnesini etikette daha geniş hale getirmek için düzeninizdeki barkod nesnesini yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Barkod nesnesini mümkün olduğu kadar genişlettiyseniz ve hâlâ Try to increase width (Genişliği artırmayı deneyin) hata iletisini görüyorsanız daha büyük bir etiket boyutu kullanmanız gerekir.

Aşağıdaki maksimum karakter sayıları, tüm barkod etiketi boyutlarına uygundur:

 • Büyük: 40 karakter
 • Orta: 22 karakter
 • Küçük: 8 karakter
 • X-küçük: 12 karakter.

Barkodlarınızda kullandığınız harf veya semboller etikette sayılardan daha fazla alan kaplar.

Özel barkod etiketleri taranamıyor

Dymo Label yazılımıyla yazdırdığınız özel barkod etiketlerini tarayamıyorsanız özelleştirilmiş etiketlerinizi yazdırırken CSV dosyasında barcode (barkod) sütununu seçtiğinizden emin olun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene