Använd mjukvaran Dymo Label

Du kan använda Dymo Label-programvara för att anpassa dina streckkodsetiketter från din dator. Se till att lägga till streckkoder till dina Shopify-produkter och exportera din produktinformation till en CSV-fil, innan du börjar. Välj den streckkodsstil som stöds, Code 128 Auto, när gör anpassningar i Dymo Label-programvaran.

Lägg till streckkoder på dina Shopify-produkter

Du kan lägga till streckkoder på dina produkter i Shopify på följande sätt:

Installera programvaran Dymo Label

Du kan installera programvaran Dymo Label på din Mac eller Windows från Dymo-webbplatsen.

Anslut inte skrivaren till din dator förrän installationsprogrammet uppmanar dig att göra det vid sista installationssteget. Följ snabbstartsguiderna för LabelWriter 450 eller Dymo LabelWriter Wireless Printer på Dymo:s webbplats för att ansluta din skrivare.

Exportera din produktinformation till en CSV-fil

Du kan exportera din produktinformation till en CSV-fil innan du importerar den till Dymo Label-programvaran.

Om du exporterar upp till en sida med produkter (upp till 50 produkter) laddas CSV-filen ner av din webbläsare. Om du exporterar mer än en sida med produkter (51 eller fler produkter) skickas CSV-filen till dig via e-post. Om du inte är butiksägare skickas filen även till butiksägarens e-postadress.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.
 1. Klicka på Exportera.
 2. Välj de produkter som du vill exportera från dialogrutan Exportera produkter till CSV-fil:

 3. Välj vilken typ av CSV-fil du vill exportera.

  • CSV för Excel, Numbers eller andra kalkylprogram. Använd det här formatet om du planerar att använda ett kalkylprogram för att redigera din CSV-fil för dina produkter.
  • Vanlig CSV-fil. Använd det här formatet om du planerar att använda en vanlig textredigerare med din produkt-CSV-fil.
 4. Klicka på Exportera produkter.

Använd Dymo Label-programvara för att anpassa dina streckkodsetiketter

Du kan använda programvaran Dymo Label för att utforma anpassade layouter för dina streckkodsetiketter.

Steg:

 1. Öppna programvaran Dymo Label och klicka sedan på etikettstorleken du behöver.
 1. Klicka på knappen Välj layout för att välja en startlayout.

 2. Klicka på tom layout i det här exemplet.

 1. Klicka på Infoga för att visa etikettobjekt och clip art som du kan lägga till i din layout.

 2. Under Etikettobjekt, leta reda på Streckkodsobjektet och klicka sedan på det och dra det till din etikettsförhandsgranskning.

 3. När du har placerat streckkodsobjektet högerklickar du på det och väljer Egenskaper från rullgardinsmenyn.

 4. I avsnittet Objektsinställningar väljer du Code 128 Auto från rullgardinsmenyn Symbolik och klickar sedan på OK.

 5. Under Etikettobjekt hittar du Textetikettobjekt och klicka sedan på det och dra det till din förhandsvisning av etiketten.

 6. När du har alla objekt du behöver på din etikett kan du förfina layouten på några sätt:

 7. När du är klar med att skapa din etikettlayout går du till Filmenyn och klickar på Spara som layout.

 8. Ange ett namn för din layout och klicka sedan på Spara.

Skriv ut dina egna streckkodsetiketter

När du har anpassat och sparat din etikettlayout kan du välja vilken information som ska läggas till etikettobjekten från CSV-filen du exporterade från Shopify. När du har lagt till din produktinformation till etikettlayouten är du redo att skriva ut dina streckkodsetiketter.

Steg:

 1. Håll muspekaren över Importera data och skriv ut och klicka sedan på Nyfrån Filmenyn i programvaran Dymo Label.

 2. Klicka på Nästa när dialogrutan Kom igång visas.

 3. Klicka på Bläddra för att välja den CSV-fil som exporterades från Shopify.

 4. Hitta och dubbelklicka på filnamnet för CSV-filen (till exempel ProductLabels.csv).

 5. Se till att förhandsvisningen av etiketten visar den layout du designade med streckkods- och textetikettobjekt. Om du vill använda en annan layout klickar du sedan på Ändra layout... för att bläddra bland förinställda och sparade layouter och dubbelklicka på den du vill använda.

 6. Klicka på Nästa. Klicka på Nästa. Du kommer att se CSV-filen visas i avsnittet Datumfält under layouten och förhandsgranskningsfönstren.

 7. Markera kryssrutan Använd första raden som fältnamn.

 8. Klicka på ett textfält i din etikettlayout och klicka sedan på en kolumnrubrik i avsnittet Datafält för att fylla i textfältet. Klicka till exempel på streckkodsetikettobjektet i din etikettlayout och klicka sedan på kolumnrubriken Streckkod i dina datafält i CSV-format.

 1. Upprepa vid behov för dina andra etikettobjekt. Du kan se en förhandsgranskning av ditt arbete i Förhandsgranskningsfönstret.
 1. Klicka på Nästa när du har tilldelat fältnamn till alla dina etikettobjekt.

 2. Markera kryssrutorna för de produkt-streckkodsetiketter du vill skriva ut.

 3. Se till att skrivaren Dymo LabelWriter är vald och klicka sedan på Skriv ut.

Uppdatera programvaran Dymo Label

Appen Retail Barcode Printer fungerar endast med Dymo Label programvaruversion 8.7.3 och senare.

Gå igenom följande steg för att uppdatera Dymo Label-programvaran:

Felsökning av Dymo Label Software

Om du har problem med att skriva ut streckkodsetiketter med programvaran Dymo Label, prova följande steg efter felsökning av skrivarens inställningar:

Om du fortfarande har problem efter felsökning av Dymo Label-programvaran, kontakta Shopify-support.

Försök att öka breddfelet

Om du får ett felmeddelande vid försök att öka bredden är streckkoden för stor för etiketten. Du kan ändra storlek på streckkodsobjektet i din layout för att göra streckkodsobjektet bredare på etiketten.

Om du har gjort streckkodsobjektet så brett som möjligt och du fortfarande ser felmeddelandet vid försök att öka bredden måste du använda en större etikettstorlek.

Följande maximalt antal tecken passar varje streckkodsetikettstorlek:

 • Stor: 40 tecken
 • Medelstor: 22 tecken
 • Liten: 18 tecken
 • Extra liten: 12 tecken.

Om du har bokstäver och symboler i dina streckkoder kommer dessa tecken att ta mer plats på etiketten jämfört med siffror.

Det går inte att skanna anpassade streckkodsetiketter

Kontrollera att du har valt streckkodskolumnen i CSV-filen om du inte kan skanna de anpassade streckkodsetiketter som du skrivit ut med programvaran Dymo Label när du skrev ut dina anpassade etiketter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis