การใช้ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo เพื่อปรับแต่งและพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าจากเดสก์ท็อปของคุณ ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify แล้ว และส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV ระหว่างการปรับแต่งในซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ให้เลือกรูปแบบของบาร์โค้ดที่รองรับโค้ด 128 อัตโนมัติ

เพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ติดตั้งซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo

คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Dymo Label บน Mac หรือ Windows ได้จากเว็บไซต์ของ Dymo

กรุณาอย่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์จนกว่าตัวติดตั้งจะแจ้งเตือนในขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับ LabelWriter 450 หรือ เครื่องพิมพ์ไร้สาย Dymo LabelWriter บนเว็บไซต์ของ Dymo

ส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณเป็นไฟล์ CSV ก่อนจะนำไฟล์เข้าสู่ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo

หากคุณส่งออกสินค้าสูงสุดหนึ่งหน้า (สินค้าสูงสุด 50 รายการ) เบราว์เซอร์ของคุณจะดาวน์โหลดไฟล์ CSV ดังกล่าว หากคุณส่งออกสินค้ามากกว่าหนึ่งหน้า (สินค้า 51 รายการขึ้นไป) ระบบจะส่งไฟล์ CSV ดังกล่าวผ่านทางอีเมลให้คุณ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้า ไฟล์ดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอีเมลของเจ้าของร้านค้าด้วย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า
 1. คลิกที่ส่งออก
 2. จากกล่องโต้ตอบส่งออกสินค้าเป็นไฟล์ CSV ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการส่งออก:

 3. เลือกว่าคุณต้องการจะส่งออกไฟล์ CSV ประเภทใด:

  • ไฟล์ CSV สำหรับ Excel, Numbers หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น ใช้รูปแบบนี้หากคุณตั้งใจจะใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อแก้ไขไฟล์ CSV ของสินค้าของคุณ
  • ไฟล์ CSV ธรรมดา โปรดใช้รูปแบบนี้หากคุณต้องการใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดากับไฟล์ CSV ของสินค้าคุณ
 4. คลิกที่ส่งออกสินค้า

ใช้ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo เพื่อปรับแต่งบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของคุณ

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo เพื่อออกแบบเลย์เอาต์แบบกำหนดเองสำหรับบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. เปิดซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo จากนั้นคลิกที่ขนาดของใบจ่าหน้าที่คุณต้องการ
 1. คลิกที่ปุ่มเลือกเลย์เอาต์เพื่อเลือกเลย์เอาต์เริ่มต้น

 2. สำหรับตัวอย่างนี้ ให้คลิกที่เลย์เอาต์เปล่า

 1. คลิกที่แทรกเพื่อดูวัตถุที่ติดใบจ่าหน้าและภาพตัดปะที่คุณสามารถเพิ่มไปยังเลย์เอาต์ของคุณได้

 2. ในส่วนวัตถุที่ติดใบจ่าหน้า ให้ค้นหาวัตถุที่มีบาร์โค้ด จากนั้นคลิกและลากวัตถุนั้นไปยังตัวอย่างใบจ่าหน้าของคุณ

 3. เมื่อคุณได้วางตำแหน่งวัตถุที่มีบาร์โค้ดแล้ว ให้คลิกขวาที่วัตถุนั้นแล้วเลือกคุณสมบัติจากเมนูดรอปดาวน์

 4. ในส่วนการตั้งค่าวัตถุ ให้เลือกโค้ด 128 อัตโนมัติจากเมนูดรอปดาวน์ สัญลักษณ์ แล้วคลิกที่ตกลง

 5. ในส่วนวัตถุที่ติดใบจ่าหน้า ให้ค้นหาวัตถุที่ติดใบจ่าหน้า ข้อความ จากนั้นคลิกและลากวัตถุนั้นไปยังตัวอย่างใบจ่าหน้าของคุณ

 6. เมื่อมีวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการติดใบจ่าหน้าแล้ว คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ได้สองสามวิธี ดังนี้:

 7. เมื่อได้ทำเลย์เอาต์ใบจ่าหน้าของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูไฟล์แล้วคลิกที่บันทึกเป็นเลย์เอาต์

 8. ตั้งชื่อเลย์เอาต์ของคุณ จากนั้นคลิกที่บันทึก

พิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองของคุณ

หลังจากที่ได้ปรับแต่งและบันทึกเลย์เอาต์ใบจ่าหน้าของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะเพิ่มไปยังวัตถุที่ติดใบจ่าหน้าได้จากไฟล์ CSV ที่คุณได้ส่งออกจาก Shopify เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลของสินค้าของคุณไปยังเลย์เอาต์ใบจ่าหน้าแล้ว คุณก็พร้อมที่จะพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของคุณแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากเมนูไฟล์ในซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ให้เลื่อนเมาส์ไปที่นำเข้าข้อมูลและพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ใหม่

 2. เมื่อกล่องโต้ตอบการเริ่มใช้งานปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ถัดไป

 3. คลิกที่เรียกดูเพื่อเลือกไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก Shopify

 4. ค้นหาและดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ CSV (ตัวอย่างเช่น ProductLabels.csv)

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอย่างใบจ่าหน้าแสดงเลย์เอาต์ที่คุณได้ออกแบบด้วยบาร์โค้ดและวัตถุที่ติดใบจ่าหน้าข้อความ หากคุณต้องการใช้เลย์เอาต์อื่น ให้คลิกที่เปลี่ยนเลย์เอาต์... เพื่อเรียกดูเลย์เอาต์ที่ตั้งและบันทึกไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่เลย์เอาต์ที่คุณต้องการใช้

 6. คลิกที่ถัดไป คุณจะเห็นข้อมูล CSV ปรากฏในส่วนช่องข้อมูลด้านล่างเลย์เอาต์และตัวอย่างหน้าต่าง

 7. ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายใช้แถวแรกเป็นชื่อช่อง

 8. คลิกที่ช่องข้อความในเลย์เอาต์ใบจ่าหน้าของคุณ จากนั้นคลิกที่หัวเรื่องของคอลัมน์ในส่วนช่องข้อมูลเพื่อเติมข้อมูลในช่องข้อความ ตัวอย่างเช่น คลิกที่วัตถุที่ติดบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าในเลย์เอาต์ใบจ่าหน้าของคุณ จากนั้นคลิกที่หัวเรื่องของคอลัมน์บาร์โค้ดในช่องข้อมูล CSV ของคุณ

 1. ทำซ้ำตามความจำเป็นสำหรับวัตถุที่ติดใบจ่าหน้าอื่นๆ ของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างงานของคุณได้ในหน้าต่างตัวอย่าง
 1. เมื่อคุณได้กำหนดชื่อช่องให้กับวัตถุที่ติดใบจ่าหน้าทั้งหมดของคุณแล้ว ให้คลิกที่ถัดไป

 2. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสินค้าที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ DYMO LabelWriter แล้ว จากนั้นคลิกที่พิมพ์

อัปเดตซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo

แอป Retail Barcode Printer จะทำงานกับซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo เวอร์ชัน 8.7.2 หรือมากกว่าเท่านั้น

หากต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo

หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าด้วยซอฟต์แวร์ Dymo Label ให้ลองดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้หลังจากแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ:

หากคุณยังคงพบปัญหาหลังจากที่แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo แล้ว ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ข้อผิดพลาด “ลองเพิ่มความกว้าง”

หากคุณพบข้อผิดพลาดลองเพิ่มความกว้าง แสดงว่าบาร์โค้ดมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับใบจ่าหน้า คุณสามารถปรับขนาดวัตถุที่ติดบาร์โค้ดได้บนเลย์เอาต์ของคุณเพื่อทำให้วัตถุที่ติดบาร์โค้ดกว้างขึ้นบนใบจ่าหน้า

หากคุณได้ทำให้วัตถุที่ติดบาร์โค้ดกว้างเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วและคุณยังคงพบข้อผิดพลาดลองเพิ่มความกว้าง คุณจำเป็นต้องใช้ขนาดใบจ่าหน้าที่ใหญ่ขึ้น

จำนวนตัวอักษรสูงสุดต่อไปนี้จะพอดีกับขนาดบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าแต่ละรายการ:

 • ขนาดใหญ่: 40 ตัวอักษร
 • ขนาดกลาง: 22 ตัวอักษร
 • ขนาดเล็ก: 8 ตัวอักษร
 • ขนาดเล็กพิเศษ: 12 ตัวอักษร

หากคุณใช้ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ในบาร์โค้ดของคุณ ตัวอักษรเหล่านี้จะใช้พื้นที่ในใบจ่าหน้ามากกว่าตัวเลข

ไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองได้

หากคุณไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองที่คุณได้พิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกคอลัมน์บาร์โค้ดในไฟล์ CSV เมื่อคุณพิมพ์ใบจ่าหน้าที่คุณปรับแต่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี