แอป Retail Barcode Labels

คุณสามารถใช้แอป Retail Barcode Labels เพื่อออกแบบและพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดจากภายใน Shopify ได้โดยต้องมีเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่รองรับซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้แอป Retail Barcode Labels เพื่อพิมพ์ใบจ่าหน้าจากส่วนผู้ดูแล Shopify บนเดสก์ท็อปและในแอป Shopify ได้ อย่างไรก็ตาม Shopify POS ยังไม่รองรับการพิมพ์ใบจ่าหน้าในขณะนี้

ขนาดของใบจ่าหน้าที่รองรับ

แอป Retail Barcode Labels รองรับใบจ่าหน้าที่มีขนาดดังต่อไปนี้:

 • Dymo - 30252 ใหญ่ (1 1/8 นิ้ว x 3 1/2 นิ้ว), สูงสุด 39 หลัก
 • Dymo - 30336 เล็ก (1 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว), สูงสุด 22 หลัก
 • Dymo - 30332 สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1 นิ้ว x 1 นิ้ว), สูงสุด 6-8 หลัก
 • Dymo - 30299 ป้ายราคา (3/8 นิ้ว x 3/4 นิ้ว), สูงสุด 8 หลัก (ไม่มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักร)
 • Avery Standard - 5160 (2.63 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • ขนาด Avery Standard - 5167 (1.75 นิ้ว x 0.5 นิ้ว)
 • Zebra - 10010037 (1.188 นิ้ว x 0.844 นิ้ว)
 • Zebra - 10010038 (1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10010039 (2 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10015340 (2.25 นิ้ว x 0.752 นิ้ว)
 • Zebra - 10010043 (3 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10010044 (3 นิ้ว x 2 นิ้ว)
 • Zebra - ZSB-LC6 (2.25 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - ZSB-125 x 1.25 นิ้ว (1.25 นิ้ว)
 • Zebra - ZSB-LC8 (2.25 นิ้ว x 0.5 นิ้ว)

ตั้งค่าแอป Retail Barcode Labels ใน Shopify

คุณสามารถตั้งค่าแอป Retail Barcode Labels ได้ในไม่กี่ขั้นตอน:

 1. ติดตั้งแอป Retail Barcode Labels จาก Shopify App Store
 2. สร้างเทมเพลตบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าใน Shopify
 3. สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าของคุณ

สร้างเทมเพลตบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า

เทมเพลตบาร์โค้ดจะกำหนดข้อมูลของสินค้าที่บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของคุณมีอยู่ ยิ่งเทมเพลตมีขนาดเล็กตัวเลือกการปรับแต่งจะยิ่งน้อย เนื่องจากพื้นที่ว่างบนใบจ่าหน้ามีอย่างจำกัด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิกที่ Retail Barcode Labels

 3. คลิกที่สร้างเทมเพลต หากคุณยังไม่ได้สร้างเทมเพลต ให้คลิกที่การเริ่มใช้งาน แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบการเริ่มใช้งาน:

  • ข้าม: ข้ามการสร้างบาร์โค้ดแล้วไปที่มุมมองการสร้างเทมเพลตโดยตรง
  • สร้างบาร์โค้ด: สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าของคุณ
 4. ป้อนชื่อเทมเพลต

 5. เลือกประเภทใบจ่าหน้าจากส่วนประเภทใบจ่าหน้ายอดนิยม หรือเลือกประเภทใบจ่าหน้าอื่นๆ จากนั้นเลือกแบรนด์และรหัสกระดาษ

 6. ในส่วนลักษณะใบจ่าหน้า ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในใบจ่าหน้า คลิกและลากจุดด้านข้างรายการเพื่อเปลี่ยนคำสั่งซื้อบนใบจ่าหน้า

 7. คลิกที่สร้างเทมเพลต

สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าทั้งหมดของคุณ

คุณสามารถใช้แอป Retail Barcode Labels เพื่อทำให้การสร้างบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นเป็นแบบอัตโนมัติได้ แอปจะสร้างบาร์โค้ด 8 หลัก คุณสามารถแก้ไขบาร์โค้ดได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าหรือรายละเอียดตัวเลือกสินค้า หรือใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิกที่ Retail Barcode Labels

 3. คลิกที่สร้างบาร์โค้ด จากนั้นเลือกสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าทั้งหมด

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ดเท่านั้น: ซึ่งจะสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ด
  • เปลี่ยนบาร์โค้ดที่มีอยู่ด้วยบาร์โค้ดใหม่ หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้ายังไม่มีบาร์โค้ด ให้สร้างบาร์โค้ดใหม่: วิธีนี้จะเสร้างบาร์โค้ดใหม่สำหรับสินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้
 5. คลิกที่สร้างบาร์โค้ด

สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

คุณสามารถใช้แอป Retail Barcode Labels เพื่อสร้างบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้ แอปจะสร้างบาร์โค้ด 8 หลัก คุณสามารถแก้ไขบาร์โค้ดได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าหรือรายละเอียดตัวเลือกสินค้า หรือใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิกที่ Retail Barcode Labels

 3. คลิกที่สร้างบาร์โค้ดจากนั้นเลือกสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มสินค้า ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการสร้างบาร์โค้ดแล้วคลิกที่เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้า ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ดเท่านั้น: ซึ่งจะสร้างบาร์โค้ดสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ด
  • เปลี่ยนบาร์โค้ดที่มีอยู่ด้วยบาร์โค้ดใหม่ หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้ายังไม่มีบาร์โค้ด ให้สร้างบาร์โค้ดใหม่: วิธีนี้จะสร้างบาร์โค้ดใหม่สำหรับสินค้าทั้งหมดในแค็ตตาล็อกของคุณ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้
 6. คลิกที่สร้างบาร์โค้ด

พิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าจากมุมมองรายการสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการสร้างบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าให้

 3. คลิก “...” แล้วเลือกพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าในส่วนแอป

 4. เลือกเทมเพลตใบจ่าหน้า

 5. ในส่วนสินค้า ให้คลิกที่ชื่อสินค้าแล้วป้อนจำนวนของใบจ่าหน้าที่คุณต้องการพิมพ์สำหรับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ

 6. ไม่จำเป็น: คลิก ดูตัวอย่างใบจ่าหน้า เพื่อดูตัวอย่างใบจ่าหน้าของสินค้าแต่ละชิ้น

 7. ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แสดงในส่วนพิมพ์งาน

 8. คลิกปุ่ม พิมพ์ใบจ่าหน้า

 9. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกสำเนา PDF บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า ให้ตั้งปลายทางเป็นบันทึกเป็น PDF

 10. อัปเดตการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามการตั้งค่าแนะนำ แล้วคลิก พิมพ์

พิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าด้วยแอป Retail Barcode Labels

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิกที่ Retail Barcode Labels > พิมพ์ใบจ่าหน้า

 3. เลือกสินค้าที่คุณต้องการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า จากนั้นคลิกที่เพิ่ม

 4. ไม่จำเป็น: คลิก ดูตัวอย่างใบจ่าหน้า เพื่อดูตัวอย่างใบจ่าหน้าของสินค้าแต่ละชิ้น

 5. ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แสดงในส่วนพิมพ์งาน

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ใบจ่าหน้า

 7. ไม่จำเป็น: หากต้องการบันทึกสำเนา PDF บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า ให้ตั้งปลายทางเป็นบันทึกเป็น PDF

 8. อัปเดตการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามการตั้งค่าแนะนำ แล้วคลิก พิมพ์

การตั้งค่าการพิมพ์ที่แนะนำสำหรับบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าของคุณจะพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี