Retail Barcode Labels-app

Du kan bruke Retail Barcode Labels-appen til å designe og skrive ut strekkodeetiketter fra Shopify. Du må også ha en støttet etikettskriver som er koblet til datamaskinen din.

Retail Barcode Labels-appen kan brukes til å skrive ut etiketter fra Shopify-administrator på datamaskiner og i Shopify-appen. Utskrift av etiketter støttes imidlertid ikke for øyeblikket av Shopify POS.

Støttede etikettstørrelser

Retail Barcode Labels-appen støtter følgende etikettstørrelser:

 • Dymo – 30252 stor (1 1/8" x 3 1/2"), maksimalt 39 sifre
 • Dymo – 30336 liten (1" x 2 1/8"), maksimalt 22 sifre
 • Dymo – 30332 firkantet (1"x 1"), maksimalt 6–8 sifre
 • Dymo – 30299 prislapp (3/8" x 3/4"), maksimalt 8 sifre (ikke tilgjengelig i Storbritannia)
 • Avery Standard – 5160 (2,63" x 1")
 • Avery Standard – 5167 (1.75" x 0.5")
 • Zebra - 10010037 (1.188" x 0.844")
 • Zebra - 10010038 (1.25" x 1")
 • Zebra - 10010039 (2" x 1")
 • Zebra - 10015340 (2.25" x 0.75")
 • Zebra - 10010043 (3" x 1")
 • Zebra - 10010044 (3" x 2")
 • Zebra – ZSB-LC6 (2.25" x 1")
 • Zebra – ZSB-LC7 (1.25" x 1.25")
 • Zebra – ZSB-LC8 (2.25" x 0.5")

Sett opp Retail Barcode Labels-appen i Shopify

Du kan konfigurere Retail Barcode Labels-appen med noen få trinn:

 1. Installer Retail Barcode Labels-appen fra Shopify App Store.
 2. Opprett en mal for strekkodeetiketter i Shopify.
 3. Opprett strekkoder til produktene dine.

Opprett en mal for strekkodeetiketter

Maler for strekkoder definerer hvilken produktinformasjon strekkodeetikettene dine skal inneholde. Mindre malstørrelser har færre muligheter for tilpasning på grunn av den begrensede plassen på etiketten.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett mal. Hvis ikke du har opprettet noen maler enda, klikker du på Kom i gang og velger et av følgende alternativer i dialogboksen Kom i gang:

  • Hopp over: Hopp over opprettelse av strekkoder og gå direkte til visningen for maloppretting.
  • Opprett strekkoder: Opprett strekkoder for produktene dine.
 4. Angi en maltittel.

 5. Velg en etikettype fra Populære etikettyper-delen eller velg Andre etikettyper. Deretter velger du et papirmerke og en kode.

 6. I Etikettegenskaper-delen velger du informasjonen du vil ha med på etiketten. Klikk på og dra prikkene ved siden av et element for å endre bestillingen på etiketten.

 7. Klikk på Opprett mal.

Opprett strekkoder for alle produktene dine

Du kan bruke Retail Barcode Labels-appen for å automatisere opprettelsen av unike strekkoder for alle produktene dine. Appen genererer 8-sifrede strekkoder. Du kan redigere en strekkode fra sidene med produktdetaljer eller variantdetaljer, eller ved å bruke en massehandling.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett strekkoder og velg Opprett strekkoder for alle produkter.

 4. I dialogboksen Opprett strekkoder for produkter velger du en av følgende:

  • Opprett kun strekkoder for produkter eller varianter som ikke har strekkoder enda: Dette genererer strekkoder for produktene som ikke allerede har strekkoder.
  • Erstatt eksisterende strekkoder med nye. Hvis et produkt eller en variant ennå ikke har en strekkode, kan du opprette en ny strekkode: Dette oppretter en ny strekkode for alle produktene i katalogen. Du kan ikke angre denne handlingen.
 5. Klikk på Opprett strekkoder.

Opprett strekkoder for et spesifikt produkt

Du kan bruke Retail Barcode Labels-appen til å opprette unike strekkoder for spesifikke produkter. Appen genererer 8-sifrede strekkoder. Du kan redigere en strekkode fra sidene med produktdetaljer eller variantdetaljer, eller ved å bruke en massehandling.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett strekkoder og velg Opprett strekkoder for spesifikke produkter.

 4. I Legg til produkter-dialogboksen velger du produktene du vil opprette strekkoder for. Deretter klikker du på Legg til.

 5. I dialogboksen Opprett strekkoder for produkter velger du en av følgende:

  • Opprett kun strekkoder for produkter eller varianter som ikke har strekkoder enda: Dette genererer strekkoder for produktene som ikke allerede har strekkoder.
  • Erstatt eksisterende strekkoder med nye. Hvis et produkt eller en variant ennå ikke har en strekkode, kan du opprette en ny strekkode: Dette oppretter en ny strekkode for alle produktene i katalogen. Du kan ikke angre denne handlingen.
 6. Klikk på Opprett strekkoder.

Skriv ut strekkodeetiketter fra produktliste-visningen

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg produktene du vil opprette en strekkodeetikett for.

 3. Klikk på ..., og velg deretter Skriv ut strekkodeetiketter i seksjonen APPER.

 4. Velg en etikettmal.

 5. I produkter-delen klikker du på produktnavnet. Deretter skriver du inn antall etiketter du vil skrive ut for hver variant.

 6. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis etiketter for å forhåndsvise hver produktetikett.

 7. Bekreft skriverinnstillingene som vises i Skriv ut jobb-seksjonen.

 8. Klikk på Skriv ut etiketter-knappen.

 9. Valgfritt: Du kan lagre en PDF-kopi av strekkodeetikettene ved å sette Mål som Lagre som PDF.

 10. Oppdater skriverinnstillingene i henhold til de anbefalte innstillingene og klikk på Skriv ut.

Skriv ut strekkodeetiketter fra Retail Barcode Labels-appen

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels > Skriv ut etiketter.

 3. Velg produktene du vil skrive ut en strekkodeetikett for, og klikk på Legg til.

 4. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis etiketter for å forhåndsvise hver produktetikett.

 5. Bekreft skriverinnstillingene som vises i Skriv ut jobb-seksjonen.

 6. Klikk på Skriv ut etiketter-knappen.

 7. Valgfritt: Du kan lagre en PDF-kopi av strekkodeetikettene ved å sette Mål som Lagre som PDF.

 8. Oppdater skriverinnstillingene i henhold til de anbefalte innstillingene og klikk på Skriv ut.

Anbefalte utskriftsinnstillinger for strekkodeetiketter

Følg disse trinnene for å sørge for at strekkodeetikettene dine skrives ut på riktig måte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis