Retail Barcode Labels-app

Du kan bruke Retail Barcode Labels-appen til å utforme og skrive ut strekkodeetiketter for butikkens produkter. Retail Barcode Labels-appen støtter følgende etikettstørrelser:

 • Dymo – 30252 stor (1 1/8" x 3 1/2"), maksimalt 40 sifre
 • Dymo – 30336 liten (1" x 2 1/8"), maksimalt 22 sifre
 • Dymo – 30332 firkantet (1"x 1"), maksimalt 6–8 sifre
 • Dymo – 30299 prislapp (3/8" x 3/4"), maksimalt 8 sifre (ikke tilgjengelig i Storbritannia)
 • Avery Standard – 5160 (2,63" x 1")

Du kan bruke en kompatibel strekkodeskriver til å skrive ut etiketter.

Konfigurering av Retail Barcode Labels-appen

Du kan sette opp appen for strekkodeetiketter for detaljhandel i noen få trinn.

 1. Last ned Retail Barcode Labels-appen.
 2. Opprett en mal for strekkodeetiketter.
 3. Opprett strekkoder til produktene dine.

Opprett en mal for strekkodeetiketter

Strekkodemaler definerer produktinformasjonen som strekkodeetikettene inneholder. Du kan lage en strekkodemal i Retail Barcode Labels-appen. Mindre malstørrelser har færre tilpasningsalternativer på grunn av den begrensede plassen på etiketten.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett mal. Hvis ikke du har opprettet noen maler enda, klikker du på Kom i gang og velger et av følgende alternativer i dialogboksen Kom i gang:

- Hopp over: Hopp over opprettelse av strekkoder og gå direkte til visningen for maloppretting. - Opprett strekkoder: Opprett strekkoder for produktene dine.

Retail Barcode Labels – Opprett mal

 1. Angi en maltittel.

 2. Velg en etikettype fra Populære etikettyper-delen eller velg Andre etikettyper. Deretter velger du et papirmerke og en kode.

  Retail Barcode Labels – Rediger mal

 3. I Etikettegenskaper-delen velger du informasjonen du vil ha med på etiketten. Klikk på og dra prikkene ved siden av et element for å endre bestillingen på etiketten.

 4. Klikk på Opprett mal.

Opprett strekkoder for produktene dine

Du kan opprette strekkoder for produktene dine med en av følgende metoder:

 • bruk Retail Barcode Labels-appen til å opprette strekkoder for alle produktene dine
 • opprett strekkoder for et spesifikt produkt.

Opprett strekkoder for alle produktene dine

Bruk appen for strekkodeetiketter for detaljhandel til å automatisere opprettingen av unike strekkoder for alle produktene dine. Appen genererer 8-sifrede strekkoder. Hvis du vil endre produktstrekkodene, kan du redigere dem etter oppretting.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett strekkoder og velg Opprett strekkoder for alle produkter.

 4. I dialogboksen Opprett strekkoder for produkter velger du en av følgende:

- Opprett kun strekkoder for produkter eller varianter som ikke har strekkoder enda: Dette genererer strekkoder for produktene som ikke allerede har strekkoder. - Erstatt eksisterende strekkoder med nye. Hvis et produkt eller en variant ennå ikke har en strekkode, kan du opprette en ny strekkode: Dette oppretter en ny strekkode for alle produktene i katalogen. Du kan ikke angre denne handlingen.

 1. Klikk på Opprett strekkoder.

Opprett strekkoder for et spesifikt produkt

Bruk i aooeb fir stre¨¨kkodeetiketter for detaljhandel til å opprette unike strekkoder for spesifikke produkter. Appen genererer 8-sifrede strekkoder. Hvis du vil endre produktstrekkodene, kan du redigere dem etter oppretting.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels.

 3. Klikk på Opprett strekkoder og velg Opprett strekkoder for spesifikke produkter.

 4. I Legg til produkter-dialogboksen velger du produktene du vil opprette strekkoder for. Deretter klikker du på Legg til.

  Retail Barcode Labels – Opprett spesifikk etikett

 5. I dialogboksen Opprett strekkoder for produkter velger du en av følgende:

- Opprett kun strekkoder for produkter eller varianter som ikke har strekkoder enda: Dette genererer strekkoder for produktene som ikke allerede har strekkoder. - Erstatt eksisterende strekkoder med nye. Hvis et produkt eller en variant ennå ikke har en strekkode, kan du opprette en ny strekkode: Dette oppretter en ny strekkode for alle produktene i katalogen. Du kan ikke angre denne handlingen.

 1. Klikk på Opprett strekkoder.

Du kan også opprette en strekkode for et spesifikt produkt på følgende måter:

 • ved å skrive inn en strekkode når du legger til et produkt eller en variant
 • ved å gjøre en masse-opplasting av strekkoder som en del av en produkt-CSV-fil
 • ved å redigere en eksisterende variant for å legge til eller endre strekkoden.

Skriv ut strekkodeetiketter fra produktliste-visningen

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Alle produkter.

 2. Velg produktene du vil opprette en strekkodeetikett for.

  Retail Barcode Labels – Velg produktliste

 3. Klikk på Handlinger og velg Skriv ut strekkodeetiketter.

 4. Velg en etikettmal.

  Retail Barcode Labels – Skriv ut etikett for et enkelt produkt fra produktdetalj-visningen

 5. I produkter-delen klikker du på produktnavnet. Deretter skriver du inn antall etiketter du vil skrive ut for hver variant.

 6. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis etiketter for å forhåndsvise hver produktetikett.

 7. Bekreft skriverinnstillingene som vises i Skriv ut jobb-seksjonen.

 8. Klikk på Skriv ut etiketter-knappen.

 9. Valgfritt: Du kan lagre en PDF-kopi av strekkodeetikettene ved å sette Mål som Lagre som PDF.

 10. Oppdater skriverinnstillingene i henhold til de anbefalte innstillingene og klikk på Skriv ut.

Skriv ut strekkodeetiketter fra Retail Barcode Labels-appen

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. Klikk på Retail Barcode Labels > Skriv ut etiketter.

 3. Velg produktene du vil skrive ut en strekkodeetikett for, og klikk på Legg til.

 4. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis etiketter for å forhåndsvise hver produktetikett.

 5. Bekreft skriverinnstillingene som vises i Skriv ut jobb-seksjonen.

 6. Klikk på Skriv ut etiketter-knappen.

 7. Valgfritt: Du kan lagre en PDF-kopi av strekkodeetikettene ved å sette Mål som Lagre som PDF.

 8. Oppdater skriverinnstillingene i henhold til de anbefalte innstillingene og klikk på Skriv ut.

Anbefalte utskriftsinnstillinger for strekkodeetiketter

Følg disse trinnene for å sørge for at strekkodeetikettene dine skrives ut på riktig måte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis