Bruke programvaren Dymo Label

Du kan bruke Dymo Label-programvaren for å tilpasse og skrive ut skrekkodeetiketter fra datamaskinen. Før du starter må du legge til strekkoder på Shopify-produktene og eksportere produktinformasjonen til en CSV-fil. Under tilpasningene i Dymo Label-programvaren velger du den støttede typen strekkoder, Code 128 Auto.

Legg til strekkoder til Shopify-produktene

Du kan legge til strekkoder til Shopify-produktene dine på følgende måter:

Installer Dymo Label-programvaren

Du kan installere Dymo Label-programvaren på Mac- eller Windows-datamaskinen din fra Dymos nettsted.

Ikke koble skriveren til datamaskinen før installasjonsprogrammet ber deg om det i det siste trinnet av installasjonen. For å koble til skriveren, må du følge hurtigstartveiledningen for LabelWriter 450 eller Dymo LabelWriter Wireless Printer på Dymo-nettstedet.

Eksporter produktinformasjonen til en CSV-fil

Du kan eksportere produktinformasjonen til en CSV-fil før du importerer den til Dymo Label-programvaren.

Hvis du eksporterer opptil en side med produkter (opptil 50 produkter), lastes CSV-filen ned av nettleseren din. Hvis du eksporterer mer enn én side med produkter (51 eller flere produkter), blir CSV-filen sendt til deg. Hvis du ikke er butikkeieren, sendes filen også til butikkeierens e-postadresse.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.
 1. Klikk på Eksporter.
 2. Fra dialogboksen Eksporter produkter til CSV-fil velger du produktene du vil eksportere:

  • Den nåværende siden med produkter
  • Alle produkter
  • Produkter du har valgt
  • Produkter som matcher dine søk og filtre.
 3. Velg hvilke typer CSV-filer du vil eksportere:

  • CSV-fil for Excel, Numbers eller et annet regnearkprogram. Bruk dette formatet hvis du planlegger å bruke et regnearkprogram for å redigere CSV-filen for produktet.
  • Vanlig CSV-fil. Bruk dette formatet hvis du planlegger å bruke et redigeringsprogram for enkel tekst med produkt-CSV-filen.
 4. Klikk på Eksporter produkter.

Bruk Dymo Label-programvaren til å tilpasse strekkode-etikettene dine

Du kan bruke Dymo Label-programvaren til å utforme en tilpassede layout for strekkode-etikettene dine.

Trinn:

 1. Åpne Dymo Label-programvaren, og klikk på etikettstørrelsen du trenger.
 1. Klikk på Velg layout-knappen for å velge startlayout.

 2. I dette eksemplet klikker du på tom layout.

 1. Klikk på Sett inn for å se etikettobjektene og utklippsbildene du kan legge til i layouten.

 2. Under Etikettobjekter står Strekkode-objektet. Klikk på dette, og dra det til forhåndsvisningen av etiketten.

 3. Når du har plassert strekkodeobjektet, høyreklikker du på det og velger Egenskaper fra rullegardinmenyen.

 4. I Objektinnstillinger-delen velger du kode 128 Auto fra symbologi-rullegardinmenyen og klikker på OK.

 5. Under Etikettobjekter finner du Tekst-etikettobjektet og klikker på og drar det til forhåndsvisningen av etiketten.

 6. Når du har alle objektene du trenger på etiketten din, kan du finjustere oppsettet på følgende måter:

 7. Når du er ferdig med etikettoppsettet, går du til Fil-menyen og klikker Lagre som oppsett.

 8. Gi oppsettet et navn, og klikk på Lagre.

Skriv ut de tilpassede strekkode-etikettene dine

Etter at du har tilpasset og lagret etikettoppsettet, kan du velge hvilken informasjon du vil legge til i etikettobjektene fra CSV-filen du eksporterte fra Shopify. Når du har lagt til produktinformasjonen i etikettoppsettet, er du klar til å skrive ut strekkode-etikettene dine.

Trinn:

 1. Fra Fil-menyen i Dymo Label-programvaren, holder du pekeren over Importer data og skriv ut. Klikk deretter på Ny.

 2. Når du ser dialogboksen Kom i gang, klikker du på Neste.

 3. Klikk Bla gjennom for å velge CSV-filen som ble eksportert fra Shopify.

 4. Finn og dobbeltklikk på navnet på CSV-filen (for eksempel ProductLabels.csv).

 5. Sørg for at etikettforhåndsvisningen viser oppsettet du designet med strekkoden og tekstetikettobjektene. Hvis du vil bruke et annet oppsett, klikker du på Endre oppsett for å bla gjennom forhåndsinnstilte og lagrede oppsett. Dobbeltklikk på det du vil bruke.

 6. Klikk på Neste. Du ser at CSV-dataene vises i Datofelt-delen under oppsett og forhåndsvisning av vinduer.

 7. Merk av i boksen Bruk første rad som feltnavn.

 8. Klikk på et tekstfelt i etikettoppsettet, og klikk deretter på en kolonneoverskrift i Datafelt-delen for å fylle inn tekstfeltet. Du kan for eksempel klikke på strekkodeobjektet i etikettoppsettet og deretter klikke på kolonneoverskriften for strekkoden i CSV-datafeltet.

 1. Gjenta etter behov for de andre etikettobjektene. Du kan se en forhåndsvisning av arbeidet ditt i Forhåndsvisning-vinduet.
 1. Når du har tilordnet feltnavn til alle etikettobjektene, klikker du på Neste.

 2. Bruk avmerkingsboksene for å velge hvilke produkter du vil skrive ut strekkoder for.

 3. Pass på at Dymo LabelWriter-skriveren er valgt, og klikk deretter på Skriv ut.

Oppdater Dymo Label-programvaren

Retail Barcode Printer-appen fungerer bare med versjon 8.7.3 eller nyere av Dymo Label-programvaren.

Gjør følgende steg for å oppdatere Dymo Label-programvaren:

Feilsøk Dymo Label-programvaren

Hvis du har problemer med å skrive ut strekkodeetiketter med Dymo Label-programvaren, kan du prøve disse trinnene etter feilsøking av skriveroppsettet:

Hvis du fortsatt har problemer etter feilsøking av Dymo Label-programvaren, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Prøv å øke bredden-feilmelding

Hvis du får Prøve å øke bredden-feilmeldingen, er strekkoden for stor for etiketten. Du kan endre størrelse på strekkodeobjektet i layouten for å gjøre strekkodeobjektet bredere på etiketten.

Hvis du har gjort strekkodeobjektet så bredt som mulig og du fremdeles ser feilmeldingen Prøv å øke bredden, må du bruke en større etikettstørrelse.

Følgende maksimale antall tegn får plass på hver etikettstørrelse for strekkoder:

 • Stor: 40 tegn
 • Middels: 22 tegn
 • Liten: 8 tegn
 • Ekstra liten: 12 tegn.

Hvis du bruker bokstaver eller symboler i strekkodene vil disse tegnene bruke mer plass på etiketten enn siffer.

Kan ikke skanne tilpassede strekkodeetiketter

Hvis du ikke kan skanne de egendefinerte strekkodeetikettene du trykte med Dymo Label-programvaren, må du kontrollere at du har valgt Strekkode-kolonnen i CSV-filen da du skrev ut de tilpassede etikettene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis