เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

คุณสามารถใช้บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าเพื่อการชำระเงินและการจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้าปลีกที่ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่รองรับเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าให้กับสินค้าของคุณได้ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และคุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วย

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าที่รองรับ

คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณใน Shopify Shopify รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าดังต่อไปนี้:

รุ่นของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีจำหน่ายในแต่ละประเทศ
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด หมายเลขโมเดล พื้นที่ที่ให้บริการ
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าไร้สาย DYMO LabelWriter® 2002150 แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า DYMO LabelWriter® 450 ไม่มี สิงคโปร์ ผู้ค้าปลีกจากภายนอก
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า DYMO LabelWriter® 550 ไม่มี แคนาดา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า DYMO LabelWriter® 5XL ไม่มี แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra (USB) ZD220 แคนาดา, ไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra (แบบไร้สาย) ZD420 & ZD421 แคนาดา สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra 2” ZSB ZSB-DP12 สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra รุ่น ZSB ขนาด 4 นิ้ว ZSB-DP14N สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Zebra (USB + Bluetooth) ZD4A042-D0EM00EZ เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother QL - WiFi QL-1110NWB ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา
เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Bixolon (USB) XD5-40dK/BEG ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบไร้สายหรือใช้สายตามรุ่นที่คุณเลือก ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ที่ระบบกำหนดให้ติดตั้ง แม้คุณจะสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือก็ตาม

ซอฟต์แวร์ที่กำหนดสำหรับการพิมพ์ใบจ่าหน้า

หากต้องการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า คุณต้องตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป:

 • แอป Retail Barcode Labels — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดอย่างง่ายภายใน Shopify
 • ซอฟต์แวร์ Dymo Label — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดซับซ้อน คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ

โปรดปฏิบัติตามคู่มือฉบับย่อจากผู้ผลิตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขนาดของบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์ของ Dymo

หากต้องการพิมพ์แท็กบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์ของ Dymo ที่รองรับ คุณจำเป็นต้องใช้แท็กของแบรนด์ Dymo ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ขนาดเล็ก (1 นิ้ว x 1 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 6-8 หลัก
 • ขนาดกลาง (1 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 22 หลัก
 • ขนาดใหญ่ (1 1/8 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 40 หลัก
 • แบบผีเสื้อหรือแบบบาร์เบล (3/8 นิ้ว x 3/4 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 8 หลัก (ไม่มีให้บริการในสหราชอาณาจักร)

คุณอาจต้องใช้ตัวอักษรจำนวนน้อยลงหากใช้ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ เนื่องจากบางตัวอาจใช้พื้นที่มากกว่าตัวเลข

ขนาดแท็กบาร์โค้ดที่เครื่องพิมพ์ของ Zebra รองรับ

หากคุณต้องการพิมพ์ฉลากด้วยเครื่องพิมพ์ของ Zebra รุ่น ZD220 หรือรุ่น ZD420 คุณจำเป็นต้องใช้ ฉลากของแบรนด์ Zebra ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • บาร์โค้ด - 10010037 (1.2" x 0.85")
 • บาร์โค้ด - 10010038 (1.25" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10010039 (2" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10015340 (2.25" x 0.75")
 • บาร์โค้ด - 10010043 (3" x 1")
 • บาร์โค้ด - 10010044 (3" x 2")
 • การจัดส่ง - (4" x 6")

หากต้องการพิมพ์ฉลากด้วยเครื่องพิมพ์ Zebra ซีรีส์ ZSB คุณต้องใช้ ฉลากของแบรนด์ Zebra ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • Zebra Barcodes ZSB-LC6 (2.25 นิ้ว x 1 นิ้ว) - 57 มม. x 25 มม.
 • Zebra Multipurposs ZSB-LC7 (1.25 นิ้ว x 1.25 นิ้ว) - 32 มม. x 32 มม.
 • Zebra Jewelry ZSB-LC8 (2.25 นิ้ว x 0.5 นิ้ว) - 57 มม. x 13 มม.
 • การจัดส่ง Zebra XL รุ่น ZSB-LC1 (4" x 6") - 102 มม. x 152 มม.

เพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คุณใช้งานเครื่องพิมพ์ที่รองรับหรือไม่ Shopify รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้ารุ่นเหล่านี้เท่านั้น
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสั่งพิมพ์
 3. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ คุณไม่สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณได้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อ Shopify ได้
 4. คุณกำลังใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับหรือไม่ เครื่องจะพิมพ์ใบจ่าหน้าของคุณออกมาอย่างไม่ถูกต้อง เว้นแต่คุณจะใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับ และคุณเลือกขนาดของใบจ่าหน้าที่ถูกต้องแล้วในเทมเพลตบาร์โค้ด
 5. คุณได้กำหนดหมายเลขบาร์โค้ดสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณกำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าแล้วหรือยัง หากมีสินค้าใน Shopify ที่ไม่มีหมายเลขบาร์โค้ด ให้เพิ่มบาร์โค้ดก่อนพิมพ์ใบจ่าหน้า
 6. เครื่องพิมพ์หยุดทำงานชั่วคราวหรือไม่ ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้หยุดทำงานชั่วคราว และไม่มีงานพิมพ์ค้างอยู่ในคิว
 7. เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าเปล่าใช่ไหม คุณอาจจะต้องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูวิธีทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ของคุณได้ในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานของผู้ผลิต (Dymo หรือ Zebra)
 8. สำหรับ Dymo LabelWriter Wireless Printer: คุณสังเกตเห็นไฟกะพริบที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์หรือไม่ หากมีไฟกะพริบ โปรดปฏิบัติตามคู่มือการแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี