เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

คุณสามารถใช้บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าเพื่อการชำระเงินและการจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้าปลีกที่ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่รองรับเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าให้กับสินค้าของคุณได้ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และคุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วย

เครื่องพิมพ์ Dymo และ Zebra ที่รองรับ

คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่รองรับและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณใน Shopify Shopify รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าดังต่อไปนี้:

 • Dymo LabelWriter 450
 • Dymo LabelWriter Wireless Printer
 • เครื่องพิมพ์ Zebra ZD220
 • เครื่องพิมพ์ Zebra ZD420

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบไร้สายหรือใช้สายตามรุ่นที่คุณเลือก ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ที่ระบบกำหนดให้ติดตั้ง แม้คุณจะสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือก็ตาม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้ Retail Barcode Labels จากแอป Shopify บนมือถือที่ใช้งานบน iPad ได้ โปรดใช้แอป Dymo Connect ใน iPad เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่รองรับ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่ติดตั้งแล้ว เนื่องจากระบบจะไม่เชื่อมต่อกับ iPad โดยตรง

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า Brother กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ

โปรดปฏิบัติตามคู่มือฉบับย่อจากผู้ผลิตเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ที่กำหนดสำหรับการพิมพ์ใบจ่าหน้า

คุณต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า:

 • แอป Retail Barcode Labels — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดอย่างง่ายภายใน Shopify
 • ซอฟต์แวร์ Dymo Label — ออกแบบและสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดซับซ้อน คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าสำหรับการค้าปลีกจากแอป Shopify บนมือถือที่ใช้งานบน iPad ได้ โปรดใช้แอป Dymo Connect ใน iPad เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่รองรับ ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยซอฟต์แวร์ใบจ่าหน้าของ Dymo ที่ติดตั้งแล้ว

ขนาดของบาร์โค้ดติดใบจ่าหน้าที่รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์ของ Dymo

หากต้องการพิมพ์แถบป้ายบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์ของ Dymo ที่รองรับ คุณจำเป็นต้องใช้แถบป้ายของแบรนด์ Dymo ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ขนาดเล็ก (1 นิ้ว x 1 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 6-8 หลัก
 • ขนาดกลาง (1 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 22 หลัก
 • ขนาดใหญ่ (1 1/8 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 40 หลัก
 • แบบผีเสื้อหรือแบบบาร์เบล (3/8 นิ้ว x 3/4 นิ้ว) ตัวเลขสูงสุด 8 หลัก (ไม่มีให้บริการในสหราชอาณาจักร)

คุณอาจต้องใช้ตัวอักษรจำนวนน้อยลงหากใช้ตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ เนื่องจากบางตัวอาจใช้พื้นที่มากกว่าตัวเลข

ขนาดแถบป้ายบาร์โค้ดที่เครื่องพิมพ์ของ Zebra รองรับ

หากต้องการพิมพ์แถบป้ายบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์ของ Zebra ที่รองรับ คุณจำเป็นต้องใช้แถบป้ายของแบรนด์ Zebra ขนาดใดขนาดหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • Zebra - 10010037 (1.188 นิ้ว x 0.844 นิ้ว)
 • Zebra - 10010038 (1.25 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10010039 (2 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10015340 (2.25 นิ้ว x 0.752 นิ้ว)
 • Zebra - 10010043 (3 นิ้ว x 1 นิ้ว)
 • Zebra - 10010044 (3 นิ้ว x 2 นิ้ว)

เพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify

คุณสามารถเพิ่มบาร์โค้ดไปยังสินค้าของคุณใน Shopify โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

หมายเหตุ: คุณสามารถรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ได้ที่ dymo.com และซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์ของ Zebra ที่ zebra.com

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์บาร์โค้ดติดใบจ่าหน้า ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คุณกำลังใช้งาน Dymo LabelWriter 450 หรือเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย Dymo LabelWriter หรือ Zebra ZD220 หรือ Zebra ZD420 อยู่หรือไม่ เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าบาร์โค้ดเหล่านี้เท่านั้นที่ Shopify รองรับ
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณสั่งพิมพ์
 3. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ คุณไม่สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับสินค้าของคุณได้ เว้นแต่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อ Shopify ได้
 4. คุณกำลังใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับหรือไม่ เครื่องอาจจะพิมพ์ใบจ่าหน้าของคุณออกมาอย่างไม่ถูกต้อง เว้นแต่คุณจะใช้บาร์โค้ดใบจ่าหน้าที่รองรับ และคุณเลือกขนาดของใบจ่าหน้าที่ถูกต้องแล้วในเทมเพลตบาร์โค้ด
 5. คุณได้กำหนดหมายเลขบาร์โค้ดสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่คุณกำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าแล้วหรือยัง หากมีสินค้าใน Shopify ที่ไม่มีหมายเลขบาร์โค้ด ให้เพิ่มบาร์โค้ดก่อนพิมพ์ใบจ่าหน้า
 6. เครื่องพิมพ์หยุดทำงานชั่วคราวหรือไม่ ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้หยุดทำงานชั่วคราว และไม่มีงานพิมพ์ค้างอยู่ในคิว
 7. เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ใบจ่าหน้าเปล่าใช่ไหม คุณอาจจะต้องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูวิธีทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ของคุณได้ในคู่มือสำหรับผู้ใช้งานของผู้ผลิต (Dymo หรือ Zebra)
 8. สำหรับ Dymo LabelWriter Wireless Printer: คุณสังเกตเห็นไฟกะพริบที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์หรือไม่ หากมีไฟกะพริบ โปรดปฏิบัติตามคู่มือการแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

หมายเหตุ: คุณสามารถรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าของ Dymo ได้ที่ dymo.com และซอฟต์แวร์และเครื่องพิมพ์ของ Zebra ที่ zebra.com

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี