Kortläsare för Shopify kassasystemsappen som upphört

För att erbjuda bästa möjliga upplevelse av detaljhandel och betalningsgodkännande är Shopify kassasystemapp byggd för att fungera med specifika kortläsare. När vi lanserar nya och förbättrade kortläsare tas befintliga kortläsare bort för att säkerställa att Shopify-handlare använder den senaste maskinvaran som kommer att leverera den mest optimala detaljhandelsupplevelsen.

Kortläsare som har upphört och rekommenderade ersättningsprodukter

Den aktuella maskinvaran och regionerna är följande:

Kortläsare som upphört och rekommenderade ersättningsprodukter för Shopify kassasystem, inklusive slutdatum och de regioner som påverkas.
Maskinvara Slutdatum för support Enhetsmodell och region Rekommenderad ersättare
Läsare för kontaktlösa betalkort och smartkort (endast Kanada) 31 oktober 2023 iOS: Kanada
Kanada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Kortläsare (ljuduttag) för kort med magnetremsa 31 januari 2022 iOS: USA och Kanada
Android: USA och Kanada
USA: Tap & Chip, POS Go, POS Terminal
Kanada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Kortläsare (Lightning) för kort med magnetremsa 31 januari 2022 iOS: USA och Kanada USA: Tap & Chip, POS Go, POS Terminal
Kanada: WisePad 3, POS Go, POS Terminal
Kortläsare för kontaktlösa betalkort, smartkort och kort med magnetremsa 31 januari 2022 iOS: USA, Storbritannien, Irland USA: kontaktlösa betal- och smartkort, POS Go, POS Terminal
Storbritannien och Irland: Wisepad 3, POS Go, POS Terminal

Vanliga frågor om kortläsare som upphört

Några vanliga frågor om maskinvara som upphört.

Varför upphörde dessa kortläsare?

Vi strävar efter att ge handlare bästa möjliga kassaupplevelser. Allt eftersom Shopifys kassasystemsapp och maskinvaruerbjudanden förbättras, tas föråldrade kortläsare bort och ersätts med nyare och mer pålitlig maskinvara. Du kan migrera till stödda integrerade kortläsare och dra nytta av att använda Shopify Payments.

Kan jag fortfarande använda min maskinvara om jag inte uppdaterar POS-appen efter supportens slut?

Om du inte uppdaterar kassasystemsappen kan din maskinvara fortsätta att fungera med begränsad funktionalitet eller blockeras helt från att acceptera betalningar. För att undvika oväntade fel eller förlora möjligheter att acceptera betalningar, se till att du har migrerat till de rekommenderade kortläsaralternativen före supportdatumets slut.

Vad gör jag med min läsare som upphört?

Om du vill återvinna din utgångna kortläsare kan du lämna av den på din lokala återvinningscentral för elektronikskrot.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis