Shopify POS Go

Shopify POS Go
POS Go

Tillgänglighet

United States USA

POS Go för Shopifys kassasystem är en allt-i-ett mobil kassasystemenhet som är byggd för pålitlig, snabb och enkel försäljning på plats. Denna handhållna enhet fungerar som en kassasystemenhet, streckkodsläsare och kortläsare, vilket gör det möjligt för dig att enkelt behandla transaktioner utan extra maskinvara.

Krav

För att använda POS Go måste du uppfylla följande krav:

 • din butik är baserad i USA
 • Shopify Payments är aktiverat som din butiks betalningsleverantör
 • ett WPA2-Wifi-nätverk

Här kan du köpa POS Go

Shopifys POS Go är endast tillgängligt för handlare baserade i USA.

Kompatibel maskinvara

POS Go är kompatibel med säker PIN-kod för Wifi- eller LAN-kvittoskrivare med kabel. Bluetooth stöds inte. Granska listan över kvittoskrivare som stöds här.

Ladda upp POS Go

Du kan ladda POS Go med USB-C-kabeln som medföljer. För att ladda läsaren ansluter du den lilla änden av USB-kontakten till POS Go och sedan den stora änden till en telefonladdare eller dator.

Det tar 2-3 timmar för POS Go att laddas upp med hjälp av en nätadapter. När POS Go är fulladdad bör batteriet hålla i upp till 80 timmar i standby-läge.

POS Go har en LED-strömindikatorlampa med följande visningsinställningar:

Status för batterinivå i POS Go
Grön LED Fulladdad
Blå (pulserande) LED Laddar
LED släckt 99-21 % laddning
Gul LED 20-10 % laddning
Rös LED 9–1 % laddning

Slå på och av POS Go

Tryck ned och släpp strömknappen för att slå på POS Go. Statuslampan tänds.

Ställ in POS Go

 1. Ladda POS Go och slå på den.

 2. Välj det land i vilket du använder POS Go.

 3. Välj Wifi-nätverk.Ange lösenordet, tryck på Koppla och tryck sedan på Anslut.POS Go söker automatiskt efter uppdateringar och tillämpar dem.

Hantera en försäljning med POS Go

 1. Lägg till produkter i kundens varukorg.

 2. Valfritt: Lägg till en kund för varukorgen.

 3. Tryck på Kassa på sidan Varukorg.

 4. Låt kunden blippa, dra eller sätta in sitt kort.

 5. När transaktionen har slutförts kan kunden ta bort sitt kort.

 6. Välj om du vill tillhandahålla ett kvitto och leveransmetoden.

Använd den integrerade streckkodsläsaren

Du kan skanna produkter, beställningskvitton och presentkort med POS Go. Tryck på antingen den vänstra eller högra streckkodsläsaren för att aktivera den inbyggda skannern.

Skanna produkter

Tryck och håll in den vänstra eller högra streckkodsläsaren på din enhet och rikta den sedan mot den streckkod du vill skanna. När du har skannat en streckkod visar kassasystem-appen produktinformationen och lägger till artikeln i varukorgen.

Du skannar multiplar av samma objekt genom att antingen skanna en och samma streckkod flera gånger eller skanna en streckkod en gång och manuellt justera kvantiteten med hjälp av knapparna + och -.

Kontrollera priset för en vara genom att skanna streckkoden, granska priset och sedan trycka på Rensa varukorg för att ta bort varan från varukorgen och avvisa produktinformationen.

Skanna ett beställningskvitto

Skanna streckkoden på beställningskvittot för att visa skärmen med beställningsinformation. Du kan även trycka på sökfältet och skanna ett beställningskvitto för att se detaljuppgifterna.

Skanna ett presentkort för att kontrollera saldot

Kontrollera saldot på ett presentkort genom att skanna presentkortets streckkod. Kortsaldot visas på skärmen.

Använd ett presentkort i kassan genom att välja betalningsalternativet Presentkort och följa anvisningarna på skärmen.

Automatiska uppdateringar för POS Go

För att uppfylla PCI-kraven kommer POS Go automatiskt starta om var 24:e timme. För närvarande är det standardinställt till kl. 02.00, lokal tid.

När enheten startar om, antingen automatiskt eller manuellt, måste du ange en personal-PIN-kod för att låsa upp enheten innan den söker efter programvaruuppdateringar. Om det finns några tillgängliga uppdateringar kommer enheten automatiskt ladda ner och installera dem. Du kan ges möjlighet att senarelägga en uppdatering, men det är generellt sett bäst att acceptera uppdateringen så att du alltid har den senaste versionen. Vissa uppdateringar kan senareläggas, men för att säkerställa att du har den senaste versionen bör du acceptera alla programvaruuppdateringar.

Om ditt batteri har för låg laddning eller om enheten inte kan ansluta till ditt Wifi-nätverk visas en varning på POS Go. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta uppdateringen.

Fabriksåterställning av POS Go

En fullständig återställning av fabriksinställningarna och enhetens konfiguration kan ta cirka 30 minuter att slutföra.

För att fabriksåterställa POS Go, se till att din enhet är påslagen och tryck sedan på alla 3 knappar (ström, vänster skanning, höger skanning) på enheten samtidigt och håll inne cirka 5 sekunder. Dialogrutan "Bekräfta fabriksåterställning" visas.

Om du håller alla tre knapparna intryckta i cirka 14 sekunder återställs enheten till fabriksinställningarna.

När du har återställt fabriksinställningarna av enheten genomför du inställningsprocessen igen. Du måste konfigurera enhetens Wifi-anslutning, ladda ner uppdateringar och logga in på din butik igen.

Felsökning och kända problem

Om du har problem med din enhet, prova följande felsökningssteg. Du kan även rapportera ett problem.

POS Go startar inte

Om din POS Go inte svarar när du trycker på strömbrytaren för att väcka eller slå på enheten är det troligt att batteriet är helt urladdat.Anslut din enhet till en strömkälla i några timmar och låt den laddas upp.Vi rekommenderar att du använder DEN USB-kabel som följde med POS Go, om den finns tillgänglig.Du bör se en LED tändas precis ovanför skärmen.Om LED-lampan är röd indikerar det att batteriets laddningsnivå är mycket låg och för närvarande laddas upp.Andra färger indikerar att batteriets laddningsnivå inte är kritiskt låg och att det laddas upp eller är uppladdat.Försök med en annan laddare om du inte ser en tänd LED-lampa efter att du har anslutit strömkällan och POS Go fortfarande inte svarar.Om du fortfarande inte får någon respons ska du rapportera problemet för att få ytterligare hjälp.

Felmeddelandet "Kunde inte ansluta till läsare"

Om du trycker på strömbrytaren och låser din enhet under tiden som du accepterar en betalning kommer ett felmeddelande med meddelandet "Det gick inte att ansluta till läsaren" efter det att du har låst upp enheten.Tryck på Tillbaka till betalningsalternativ och välj sedan önskad betalningsmetod för att återuppta betalningsprocessen.

Fel PIN-kod vid betalning

Om en kund använder ett kort som kräver en PIN-kod kan det leda till att din POS Go inte svarar om de anger fel PIN-kod tre (3) gånger. Den rekommenderade lösningen är att starta om enheten. Håll strömbrytaren intryckt i 2-3 sekunder och tryck sedan på Starta om för att starta om enheten. Du bör kunna återuppta betalningen efter det att du har angett din personal-PIN.

Mitt problem finns inte med här

Prova med att återställa fabriksinställningarna om problemet inte försvunnit efter en omstart. Efter återställning av fabriksinställningarna måste du genomför du inställningsprocessen igen.

Rapportera problemet om det inte försvinner efter vare sig omstart eller återställning av fabriksinställningarna.

Rapportera problem

Om du har problem med din POS Go eller upptäcker att du ofta behöver återställa den för att återgå till ett fungerande tillstånd kan du rapportera problemet till Shopify-support.

Öppna kassasystemets meny och tryck sedan på Support > Rapportera ett fel. Inkludera en kort beskrivning av problemet och tryck sedan på Skicka. Shopify-support kan komma kontakta dig för att samla in ytterligare information.

Ring oss på 1-844-688-4796 om du av någon anledning inte kan skicka en felrapport eller om ditt problem är brådskande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis